עתירה נגד מפלגת העבודה והיו"ר מיכאלי לפסילת דיינים, ביטול החלטת דיין וביטול החלטות ועידה

Thank you for rating this article.

עתירה דחופה הוגשה היום (15 דצמבר 2021) לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מפלגת העבודה והשרה מירב מיכאלי על ידי שלום דסקל, חבר ועידה פעיל.

בעתירה נטען שמיכאלי השתלטה על המוסדות המשפטיים הפנימיים של המפלגה מינתה את מקורביה ותומכיה והדיחה דיינים ששרתו בנאמנות את המפלגה בהתנדבות שנים רבות.
עוד נטען שהשרה מיכאלי מנהיגה משטר טוטליטרי במפלגה במסווה של דמוקרטיה. מרבית הדיינים שדנים כיום סרים למרותה של מיכאלי ומצביעים בפועל בעד הצעותיה בועידה באופן שלא נותרו דיינים אוביקטיביים הראויים וכולים לדון בטריבונל המשפטי הפנימי. דיינים דנו תוך משוא פנים חמור ביותר המצדיק פסילתם בעתירות נגד כינוס ועידה על ידי מיכאלי ולמחרת הצביעו בעד כל ההצעות של מיכאלי, בהתעלם מפגמים וכשלים בדרך באופן הכינוס וכו'.

בעתירה נתבקשו פסילת דיינים, ביטול החלטת דיין וביטול החלטות ועידה שנתקבלו שלא כדין.

להורדה כקובץ pdf PDF לעתירה החתומה והכוללת את הנספחים המצויינים.

בבית משפט המחוזי תל אביב יפו
העותר : שלום דסקל ת"ז 055964837, האוכמניות 6 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד צבי יפה ו/או איל יפה (מ.ר. 13739) ו/או אודליה עסיס אברג'ל, עו"ד ו/או ניר מדעי, עו"ד
מרחוב דובנוב 25 , תל אביב - 64369, טל': 03 6963683 פקס: 03 6967593, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
נגד - -
המשיבים:

1. מפלגת העבודה הישראלית, מפלגה רשומה
2. חה"כ השרה מירב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה
3. הנהלת מפלגת העבודה
החרוץ 6 תל אביב - כולם ע"י היועץ המשפטי, עוה"ד עומרי שגב באמצעות מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., פקס: 077 3181079,

4. עוה"ד ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה
מפלגת העבודה הישראלית, החרוץ 6 תל אביב - מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לא הוגש הליך אחר.

בקשה לביטול החלטה של מותב שיפוטי פנימי של המשיבה 1 פסילת "מותב תלתא" וביטול החלטות ועידת המשיבה מיום 11/8/21

כב' ביהמ"ש מתבקש בזאת לזמן את המשיבים לדין וליתן צווים כדלקמן:
1. לבטל את החלטת הדיין כמותב יחיד, עוה"ד רם פרדס במסגרת המוסד השיפוטי הפנימי של המשיבה 1 (המוסד לברור עתירות), מיום 11/8/21 המצ"ב כנספח "1".
2. לפסול את "מותב תלתא" מלדון בערר שהוגש על נספח " 1 " לטריבונל הפנימי בשל פסלות הדיינים.
3. ליתן צו הקובע שההחלטות שהתקבלו בועידת המשיבה 1 ביום 12/8/21 שהועלו להצבעה, רק בשל דחיית העתירה נספח "א". בטלות ומבוטלות.
4. ליתן כל צו הצודק בנסיבות הענין.
5. לחייב את המשיבים 1-3 בשכר טירחה ב"כ העותר ובהוצאות משפט.

ואלה נימוקי הבקשה

1. מבוא כללי
א. המשיבה 1 (להלן: "המפלגה") בהנהגה בלעדית, שלא לאמר טוטליטרית, של המשיבה 2 במישרין ובאמצעות חברי המשיבה 3 , עושה ככל העולה על רוחה, משנה נוהלים, משנה תקנונים מפטרת עובדים, זורקת (מדיחה) דיינים מהטריבונל השיפוטי הפנימי וכל מי שאינו סר למרות המשיבה 2 והאג' נדה שלה.
ב. במצב העכשווי השתלטה המשיבה 2 על כלל מוסדות המפלגה המשיבה 1 הפוליטיים ו" הלא פוליטיים" (ועדת חוקה, המוסד לברור עתירות) לכאורה באופן המונע כל פיקוח ובקרה בוודאי משפטית על התנהלות המשיבים 1-3.
ג. עו"ד רבים שתרמו רבות בהתנדבות עת שרתו כחברי המוסד לברור עתירות שהינו המוסד השיפוטי הפנימי של מפלגת העבודה נזרקו / הודחו ללא כל ברור וללא ידיעתם (חלקם עדיין סבורים שהם חברי המוסד) בנגוד לכל דין אך ורק בשל כך שאינם שותפים לאג'נדה ואינם תומכים במובהק ביו"ר המפלגה.
ד. "במקומם" ולפי גרסת המשיבים 1-3 מונו במהלך 2021 למוסד שיפוטי חברים וחברות לפי רצון והנחיות ביו"ר המפלגה שהתנאי העיקרי למינויים "חברות", לעיתים תרתי משמע, עם היו"ר ו/או ציוותה ותמיכתם הבלתי מסוייגת ביו"ר המפלגה. בין היתר ניסו למנות ו/או מונו למוסדות המשפטיים אחיותיה של השרה מיכאלי, חברותיה, קרובי משפחה של ציוותה ויועציה ותומכיה המובהקים, במחטף ותוך הדחה לכאורה של עשרות דיינים.
כדי לסבר את האוזן יודגש שמעולם במשך עשרות שנים לא נעשה מהלך של השתלטות על המוסדות השיפוטיים כפי שעשתה השרה מיכאלי
.
ה. במצב העכשווי כל פעולת המוסד המשפטי הפנימי נגועה בניגוד עניינים מהותי, בדיינים מטעם, בחוסר אובייקטיביות, בפגיעה בכללי הצדק הטבעי באופן שאין צדק אין משפט והכל נעשה לטובת ולמען המשיבים 2 ו-3 כאמצעי השתלטות על מוסדות המפלגה.
ו. עתירות שיש חשש כי יפגעו באג'נדה זו לא נידונות חודשים ו"עתירה מטעם" הנוחה לאג'נדה נדונה מיידית, ב"כ המפלגה מסכים לה ומייד מתקבלת החלטה.
כך הדבר בעניין נשוא העתירה הנדונה בעוד העתירה נגד חוקיות הוספה מאות חברות לצירי ועידה תלויה ועומדת, עתירה מאוחרת יותר לצרוף עוד כמה מאות חברות נדונה מידית בהסכמת המפלגה כאשר המשיבים 2 ו-3 באמצעות היועץ המשפטי למפלגה הופכים לחצר ביזונטית בבחינת אין דין ואין דיון. המטרה מקדשת את האמצעים להשתלטות על המפלגה .
אנשים שלא היו חברי המפלגה, מצטרפים למפלגה, לבקשת המשיבה 2 ותומכיה ומייד מצורפים לועידת המפלגה שהינה הפורום העליון, ללא בחירות, כאשר כישורם העיקרי "מקורבות ליו"ר" ותמיכה באג'נדה מסויימת.
הכל נעשה כמעט במחשכים, תוך ביטול הוראות החוקה שנוי נוהלים, "הודעות מהיום להיום", הדרת המתנגדים חריגה ממנהגים ונוהגים והוראות שעה מטעם.
ז. ההצבעות באמצעים אלקטרונים נעשות תחת ניהול ושליטה בלעדי של המשיבים באופן שהצבעת כל משתתף ידועה. ומתנהל קמפיין פוליטי מבית המפלגה בעת ההצבעה, אין מדובר בהצבעה חשאית ו "המורה הגדול" והפחד מהדחה / פגיעה, דבר שכיח בלשכת היו"ר וציוות ה משפיעים לעיתים על ההצבעות, ליקויים משמעותיים בהצבעה, משרתים את המשיבים 1-3 .
ח. חלק נכבד מהדיינים במוסד השיפוטי הפנימי הצביעו בעד כל הצעות היו"ר, באופן שברור "שישיבתם על הכס" בבקשות לביטול הליך ההצבעה או ההצבעה וההצעות בשל אי חוקיותם לא מתקבלת על הדעת. והם מצויים בנגוד עניינים משווע וזועק לשמיים, פוגעים בכללי הצדק הטבעי הבסיסיים ולא עושים משפט וצדק בכל הכבוד.

2. בקשה שהוגשה על ידי העותר לפסילתם של הדיינים נדונה ביום 9/12/21 "והסתיימה" בהחלטה לא להחליט ובהעברת הנושא לוועדת חוקה שאף היא מורכבת רובה ככולה, מנציגים מטעם היו"ר שמונו תחת אחרים, ולכן לא נותר לעותר הברירה להגיש עתירה זו.

3. עילות פסלות שופט שפורטו ונטענו על ידי ב"כ העותרת בפני מותב תלתא היו כדלקמן:
א. השופט מחויב בהכרעה בהתאם לחוק מבלי שיפעיל עליו לחץ להטיית הדין וללא משוא פנים.
ב. הזכות למשפט הגון הינה זכות יסוד הנמנית על עיקרי הצדק הטבעי.
ג. השופט חייב להיות חסר פניות, וללא דיעה קדומה נחרצת.
ד. הכרות מעשית, קרבה משפחתית, ענין כספי, נגיעה אישית ודיעה קדומה הינן עילות המצדיקות פסלות שופט.
ה. אין אדם דן בנושא שיש לו נגיעה אישית עוד נדבך בכלל הצדק הטבעי.
ו. סעיף 77 א' לחוק בתי המשפט (נ.מ).
ז. מראית פני הצדק מצדיקה פסלות שופט.
ח. לפנינו מקרה מובהק של חשש ממשי למשוא פנים ולדיעה קדומה המחייב את ההרכב הנכבד לפסול עצמו וכך מבוקש.

4. א. העותר, חבר מפלגה, חבר ועידת המפלגה בכיר בעולם ההייטק הישראלי, עתר למוסד לברור עתירות בעתירה שהעתקה מצ"ב כנספח "ב"
ב. תגובת המפלגה (המשיבה) מצ"ב כנספח "ג".

5. הדיון שהתקיים בזום ביום 11/8/21 הוקלט אך המשיבים 1-3 באמצעות ב"כ מסרבים לתמללו ועל כן פרוטוקול הדיון לא מצורף, ואף לא הוגש לערעור שהוגש ע"י העותר למותב תלתא, למדנו על ניסיון שלא להציג עובדות וראיות וחוסר רצינות של המוסד הפנימי.

6. ערעור ובו דרישה לביטול ההחלטה הוגש כבר ביום 19/8/21 במס גרת תיק 9/21. הערעור מצ"ב כנספח "ד", הערעור אוחד בטעות משפטית ולא ראויה עם תיקים לא רלבנטיים והדיון בו נדחה חודשים. תגובת המשיבים לערעור מצ"ב כנספח "ה".

7. א. למרבה הצער, וכנראה ממש לא במקרה הדיון בערעור נספח "ד" נקבע בפני מותב הנחזה כ"נגוע" בעל ענין, שחבריו, מונו ע"י המשיבים 1-3 לפי בקשת/דרישת יו"ר המפלגה השרה מירב מיכאלי. ויודגש אף גורם אחר לא היה שותף לבקשה למנוי דיינים והרשימה המוצעת הוכנה על ידי יו"ר המפלגה ומקורביה, הופצה ערב ההצבעה ואף גורם אחר לא יכו ל להציע חברים, לטריבנול השיפוטי הפנימי.
ב. חמור מכך, הדיון במוסד לברור עתירות אוחד עם תיקים נוספים בטעות משפטית ועובדתית הנוגדת כל דין כאשר אין קשר בין הערעור נספח "ד" לתיקים האחרים.
ג. הערעור אוחד עם תיקים שהוגשו אחריו בנושאים אחרים לגמרי עם תביעה "מוזמנת" מבית מדרשה של יו"ר המפלגה, בהתעלם מכך שענינו של תיק זה ברור ומשיב לו גם מזכ"ל המפלגה, העותר בתיק אחר.
ד. האיחוד נוגד כל דין והיה מהגורמים לדחייה בדיון במשך חודשים.

8. לאחר מספר חודשים של המתנה תוך ניסיון לכפות על העותר לדון בצוותא עם תיקים נוספים שאינם קשורים כלל, וממש יומיים לפני הדיון שהיה קבוע ליום 18.11.21, החליט יו"ר המוסד לברור עתירות על הקפאה כלל פעילותו ללא קשר לעתירת העותר מר שלום דסקל. ביום 17.11.21 הוחלט לפתע בכל זאת לקיים את הדיון ובבוקרו של 18.11.21 הדיון נדחה ל-25.11.21 הוגשה בקשה לדחותו והוא החל להידון ביום 9/11/21.

9. במצב נתון זה אין למפלגת העבודה מוסדות שיפוטיים פנימיים היכולים לדון בערעור במהירות, ביעילות, בהגינות וללא משוא פנים.

10. יתרה מזו היות והרכב הדיינים שנקבע הינו בעל ענין, מקורב ליו"ר המפלגה, הוצע על ידה ועל ידי הנהלת המפלגה ומונה אך ורק בשל כך, הרי שאין כל מי שידון בערעור מבלי שהוא נגוע בניגוד עניינים מובנה, ו/או הביע דעתו בסוגיה. כך למשל ממש כמו הדיין דלמטה עוה"ד רם פרדס, גם חברת המותב מיכל גור תמכה והצביעה עבור ההצעות שכנגדן הוגשה העתירה ע"י העותר. (לשניהם דיעה קדומה מוצדקת בנשוא העתירה).
לא זו אף זו יו"ר הרכב התלתא ד"ר יעל שטסל הינה אחות של חבר צוותה של מירב - מיכאלי עובד מפלגה המשמש גם כיום כיועץ לשרה מיכאלי.
במקרה, או שלא במקרה, כאשר מונתה הנ"ל כחברת המוסד השיפוטי בועידה ב-7.6.21 הוצג שמה כעו"ד יעל יודוביץ, למרות ששמה בכל הפרסומים עו"ד יעל שטסל יודוביץ.

11. השתלטות מוחלטת של המשיבים 1 ו- 2 על הטריבונל השיפוטי הפנימי המוסד - לבירור עתירות
א. בועידת המפלגה ביום 3.2.21 מונו למוסד וכלשון הכותרת בהצעה (שכיום מתברר שאינה אמת) "הוספת דיינים ודיינות למוסד לברור עתירות" -
אברהם פרדס.
סמדר דקל נעים.
רן שגיא גלסנר.
דניאלה יעקובי.
איריס שיינפלד.
יוכי תירוש.
דפנה הקר.
מיכל גור.
נורית צימרמן
ברוריה לקנר.
ב. באותה הצבעה גם מונו "אנשי היו"ר" כחברי ועדת בקורת.
ג. בועידה ב-7.6.21 מונו למוסד לברור עתירות, דיינים נוספים.
אופיר פלג.
מיכל גרא מרגליות.
אורי אלדר.
יעל יודוביץ. (כך במקור א.י.).
ד. בראש המוסד נותר לכהן עוה"ד גד כרמי.
ה. עמדת המשיבים 1-3, באמצעות בא כוחם הינה כי למעשה הדיינים המפורטים לעיל הינם הדיינים היחידים הכשירים לכהן לטענת העותר עשרות אחרים הודחו בצורה מבישה וספק אם חוקית.
ו. למען הדיוק ולמרות הגרסה העכשווית, בפברואר ומרץ 2021, דנו דיינים קודמים בעתירות (עו"ד יגול, עו"ד סביון).
עובדה המוכיחה עד כמה ההתנהלות של המפלגה והעומדת בראשה מכוונת מטרה בבחינת אין דין ואין דיין, צדק לא יכול להיעשות ולהראות.

12. התערבות ביהמ"ש מכוח ההלכה המשפטית
א. הלכה היא שכב' ביהמ"ש מתערב בהחלטות של טריבונלים שיפוטיים פנימיים במקרים של חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי ובמקרים חריגים נוספים.
ב. הלכה נוספת הינה התערבות בהחלטות של מפלגות בשל חריגה מסמכות בעניינים חוקתיים, אי קיום החלטות של מוסדות שיפוטיים פנימיים, ליקויים מהותיים בהתנהלות, משוא פנים וכו'.

13. א. לפנינו מקרה מובהק המצדיק התערבות בהחלטת עו"ד רם פרדס וביטולה, הכל כפי שמפורט בנספח "ד", הערעור שהוא וכלל טיעוניו תקפים וביתר שאת בבקשה הנדונה, אלא שאין כאמור גורם אובייקטיבי בלתי תלוי שידון בהם במפלגה.
ב. עסקינן בדיין (עו"ד רם פרדס) שמונה על ידי השרה מירב מיכאלי, ומקורב לה, שפחות מ-12 שעות לאחר מתן החלטתו לדחות את העתירה של מר דסקל ולאפשר קיום הצבעה, הצביע כחבר בעל זכות הצבעה בעד כלל ההצעות שהוצעו על ידי השרה מירב מיכאלי אשר כאמור העתירה למנוע הצבעה עליהן נדחתה על ידו.
ג. לפנינו מקרה מובהק של התנהלות במשוא פנים, והפרה בוטה של כללי הצדק הטבעי.
ד. צדק לא נעשה ולא נראה במקרה הנדון.
ה. פגיעה בכללי הצדק הטבעי לוותה בפרשה זו.
ו. "שופט" התייצב לדיון משפטי כשדעותיו מוצקות מראש, כשהוא יודע מה הוא רוצה ובכל הכבוד הדיון היה "מהפה לחוץ" לכאורה, לא בנפש חפצה ולמצער כנראה עם "משוא פנים". נימוקי הדחייה נוגדי כל דין.
ההתייחסות לדברי ב"כ המפלגה עצמם כ"תורה מסיני" מבלי שפורטו קודם לכן ובחלקם אף מבלי שהובאו ראיות בולטת לעין בהחלטה, מעבר להיותה טעות משפטית המצדיקה ביטול ההחלטה.
שינויי חזית אסור של המשיבים 1-3 מאשר פורט בכתב תגובתם לעתירה הותרו ע"י הדיין ולמעשה ובכל הכבוד, לא משנה מה היה נטען בעתירה, היא היתה נדחית קרוב לוודאי בכל מקרה.
ז. לא ניתן ל"האמין" ולתת אמון במסגרת משפטית כאשר הדין, פחות מ-12 שעות לאחר סיום הדיון, מצביע בעצמו בעד ההצעות שכנגדן הוגשה העתירה.

14. א. במצב הדברים שנוצר, כאשר הדיינים הינם "מטעם" היו"ר צדק לא יכול להיעשות ובוודאי לא להראות במוסד השיפוט הפנימי של המשיבה 1.
ב. "דיינים מטעם" בכל הכבוד, אינם יכולים באופן מובנה לעשות צדק, ובוודאי שצדק לא יכול להראות.
ג. דיינים שהשתתפו והצביעו עבור הצעות המשיבים 1 ו-2 מנועים מלדון בכל עתירה שעניינה הצעות אלה במקרה הנדון הן הדיין הראשון עו"ד פרדס והן הדיינת מיכל גור "במותב תלתא" הביעו דעתם הפוליטית בקלפי .
ד. המצב הנדון לא היה קיים עשרות בשנים במפלגת העבודה ותמיד היו דיינים אובייקטיבים ולא מטעם. רובם דנו עשרות בשנים בעתירות ללא משוא פנים יראה מהשולטים במפלגה והקפידו קטנה כחמורה בענייני צדק ומשפט.

15. הפרשה הנדונה חמורה גם בשל העובדה שבעוד העתירות תלויות ועומדות מבקשים המשיבים 1-3 לבצע מהלך נוסף של הוספת מאות חברות לועידת המפלגה, עורכים קמפיין אישי בקבוצות מקורבות כשכל עניינם השתלטות על מוסדות המפלגה.
מעולם, לא היה הליך בו אדם הצטרף למפלגה ללא "תקופת אכשרה" ומיד צורף למוסד המרכזי והחשוב ועידת המפלגה כשהכל מתנהל מלשכת היו"ר, מלשכת המנכ"ל ועוזריהם תוך ניצול משאבי המפלגה וכספיה לתועלת אישית בנגוד לכל דין.

לסיכום
16. א. התנהלות הדיינים במוסד השיפוטי הפנימי בנסיבות המתוארות נוגדת את ערכי הליבה של הגינות במשפט ואת כללי האתיקה החלים על שופטי ישראל מהם ניתן להקיש על חובותיו של דיין בטריבונל שיפוטי פנימי.
ב. על פני הדברים הדיין הנכבד (עו"ד פרדס) לא נהג בבעלי הדין בשוויון והיה בעל דעה קדומה, וכך נחזית גם הדיינות במותב תלתא ששתיים מהן נגועות גם באופן אישי ממשי.
ג. על פניו נדמה שלפנינו משוא פנים מובהק ואסור.
ד. עו"ד פרדס היה מנוע מלשבת בדיון זה והיה עליו לפסול עצמו מיוזמתו בשל חשש ממשי למשוא פנים שלצער העותר אומת.
לדיין היה ענין ממשי בנשוא הדיון ובתוצאותיו ולראייה התייצב והצביע בעד הצעות השרה מירב מיכאלי.
די בכך כדי לבטל את החלטותיו.
ה. דינן של חברות "מותב תלתא" זהה למצער לזה של עו"ד פרדס. גב' מיכל גור הצביעה בעד הצעות היו"ר בועידה (ממש כמו עו"ד פרדס) ועו"ד שטסל יודוביץ הינה אחות של אחד מיועציה הקרובים של השרה מיכאלי.

17. כב' ביהמ"ש מופנה בין היתר לפסקי הדין והאמאמרים הבאים:
ע"א 64/53 כהן נגד יצחקי ח(1) 395 ביטול החלטה עקב פגם מהותי בהליך מתוך חובת הצדק.
ע"א 463/90 איגוד הכדורסל בישראל נגד ל.כ. מד(2) 806 .
ע"א 835/93 איגנט נגד אגד מט(2) 793 .
ע"א 674/89 טורטן נגד ההתאחדות לספורט בישראל מה(2) 715ץ
ה.פ. (ת"א) 1015/07 רן מלך נגד איגוד הג'ודו מפי כב' הנשיא אורי גורן.
בכולם בוטלו החלטות בשל פגיעה בכללי הצדק הטבעי.
דב לוין, "טריבונלים שיפוטיים במדינת ישראל" (אבוקה תשכ"ט) 58 .
ה.פ (ת"א) 20-11-67555 מירב מיכאלי נגד פרץ.
ה.פ (ת"א) 20-11-69072 עו"ד יואב הריס נגד פרץ.
שניהם מפי כב' השופטת רחל ברקאי. ביטול החלטת ועידה מפלגת העבודה בשל פגיעה בשוויון ובדמוקרטיה, פגיעה חוקתית.

18. מצ"ב תצהירו של מר שלום דסקל לתמיכה בעתירה.

10. אשר על כן מתבקש כב' בהמ"ש לזמן את הצדדים לדין וליתן סעדים כמפורט ברישא העתירה.
עוד מבוקש לחייב את המשיבים 1-3 ב הוצאות משפט ושכ"ט ב"כ העותר, בצרוף מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום כמפורט.

איל יפה, עו"ד
ב"כ העותר

להורדה כקובץ pdf PDF לעתירה החתומה והכוללת את הנספחים המצויינים.

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן"
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי