שולחן חברים.ות עגול פרוטוקול תמציתי 28/11

Thank you for rating this article.

מובא פרוטוקול תמציתי של דיון 'שולחן חברים.ות עגול', שהתקיים במטה המפלגה בתאריך 28/11/22 והפגיש פעילים.ות ונציגי התארגנויות שונות לשיקום המפלגה (קישור לקול קורא, פרוטוקולים נוספים, מתווה הפשרה והערות חברים).

בסיכום הדיון עלה: "תודה לכל המשתתפים על הסבלנות והסובלנות, הפתיחות וההקשבה ועלו רעיונות רבים וטובים ונדמה שרב המשותף על המבדיל (מי שבחר.ה לא להגיע, טעה). נקבע בהקדם דיון המשך, בעדיפות להתארח הפעם בירושלים ובמסגרת הרצון להתחבר לקהלים. יופץ פרוטוקול תמציתי. ויגובש מסמך עקרונות ועל בסיס הרעיונות שעלו ולהצגה בדיון ההמשך".

אסף הלחמי: דברי פתיחה, הצגת מטרת הפורום.

יזמתי את הפורום הזה וביחד עם ניר המנכ"ל, מתוך תחושה שצריך לפעול ביחד – כל הקבוצות והיוזמות לשיקום המפלגה – כדי למנוע המשך הפילוג והריבים המיותרים. אם ניכשל פה, ממילא אלו יצופו למעלה שוב. הזמנתי את כל ראשי הקבוצות – חלקם נמצאים וחלקם.ן סירבו.

ניסינו להרכיב פורום מייצג כלל האפשר וחלק ביטלו ברגע האחרון, חלק חולים ואין לי שליטה על כך – הפורום הנמצא מכובד מאוד מבחינתי.

מיד נפתח את הבמה לכל חבר.ה שיציג את עמדתו ואם נראה שיש הרבה מן המשותף, ננסה לגבש הסכמות במפגש נוסף.

מטרת המפגש, להגיע לפשרה מוסכמת על שיטה לבחירת מוסדות חדשים לטובת שיקום המפלגה.

השולחן לא יעסוק בחזון המפלגתי, במוסדות ובתיקוני חוקה.

אנא הקפידו לא לעסוק באישי אלא במפלגתי.

מובאים תמצית דברי החברים.ות כפי שרשם אסף הלחמי ואינם בהכרח משקפים את כל הנאמר. יובהר, כי התקיים "דיון" ובהמשך "לקריאות ביניים" של הנוכחים שתרמו לפיתוח ההסכמות.

ניר רוזן, מנכ"ל: סקירת מצב – מרב והנהלת המפלגה מודעים לפורום המתכנס היום והניסיון להגיע להסכמה והבנה. גם לא נצליח – ניסינו!

בישיבת ההנהלה האחרונה הוסכם כי לאור התוצאות הבחירות המפלגה לא חיה ותוססת כפי שקיווינו. נסינו להעביר כוח למתפקדי-קצה, לחברים.ות. לא נותנים מספיק פתרון למצביע בקצה לשותפות ומעורבות (במוסדות ובכלל).

מבינים שעולה רצון מהשטח למפגשים פיזיים, כינוסי וועידה ופעילות שטח.

צריך לשמוע ולהקשיב לשדרה המרכזית של המפלגה.

הוסכמתי מההנהלה להציע לה מתווה פעולה לבחירה למוסדות.

בימים אלו, חשוב מזכ"ל שיוביל את תהליכי הבחירות הפנימיים שאנחנו מדברים עליהם כאן. כך גם חייבים לטפל בנבחרי המוסדות השונים כמו יו"ר משמרת, מחוזות, אגף ותיקים ואגף נשים וכו' כדי שאלו יובילו את חידוש המפלגה.

תקופת אכשרה שונה לבוחרים ולנבחרים וכאשר כל מוסד נבחר תהיה לו תקופת אכשרה מתאימה.

רעיון הלשכה הנבחרת (במקום הנהלה ממונה) כמלווה את ההתנהלות השוטפת של המפלגה מעניין - השאלה מה הגודל, את מי מייצג ואיך מתנהל.

לוח זמנים כללי של שנה לבחירת כלל המוסדות שיסוכמו הוא סביר.

ד"ר שאול ינאי: חשוב לקדם תהליך, כי בכל פעם מחדש – בחירות מפתיעות אותנו וגם הפעם צופה שיקרה דבר דומה ואז נעמוד שוב בפני שוקת שבורה.

הצבעה מקוונת מדירה בעלי אוריינות דיגיטלית נמוכה, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית-מגזרית (ראו אחוזי הצבעה בחברות הדרוזית, ערבית וצ'רקסית למשל וגם בערי הפריפריה).

הדגל המדיני, הוא הדגל היחיד שמבדל את המפלגה – לצערנו לא החברתי ולא המגדרי. לפני הבחירות יזמנו כנס מדיני, אך לצערנו המפלגה סרבה אפילו להביא עיתונאים למפגש ולא עשתה כל שימוש בדברים שעלו שם.

נדרש לחבר תהליך => רעיון מרכזי ... כי בני אדם מתחברים לבני אדם.

שלום דסקל: נבחרתי כציר בעיר ר"ג, אך עוד לפני זמנה של מרב מרבית המוסדות הדמוקרטיים סורסו.

מוביל יוזמה לאיסוף חתימות לכינוס הועידה ה 10 (שלא מהמניין). עד אתמול נאספו מאות רבות של חתימות למען כינוס הועידה הכולל סדר יום לוועידה תוך דגש על החלטה לבחירות ליו״ר המפלגה, לא יאוחר מחודש מאי 2023. העתק של סדר היום והחלטות  המוצעות יינתן לפורום בפגישה הבאה.

אין ניהול, פרט לריכוז הכוח במרכז – כך לא עובד עסק ובוודאי מפלגה.

היה חרם מעשי על מוסד נבחר – מזכ"ל וזה פגע במפלגה.

היו ניסיונות השתקה פוליטית באמצעות פנייה לבית משפט, דבר שלא יעלה על הדעת.

המלצה –

  • החלפת הדרג המקצועי במפלגה
  • שקיפות מלאה
  • הבעיה שלנו אינה הפרוצדורה, הבעיה שלנו ניהולית ולכן נדרש לבחור יו"ר חדש.ה תוך חצי שנה לכל היותר.

משה אשכנזי: לא ייתכן שנציגי ציבור חוסמים חברי מפלגה בערוצי המדיה והתקשורת ושאנשי מטה המפלגה מסלקים חברים ממפגשים רשמיים.

מצב המפלגה סופני.

לא בעד הנחת המפתחות של היו"ר מחר בבוקר ולא בעד כינוס הוועידה הנוכחית כי פג תוקפה.

אני בעד חודש-חודשיים שבהם יו"ר המפלגה לא תבצע פעולות חד-צדדיות והפורום הזה (מורחב) יישב ויחליט על הדרך, הערכים, ארגון ושיטה.

לא צריך דיגיטל, אלא מגע אנושי.

אסף הלחמי:

אפשר לדבר הרבה על כישלונות אישיים ומערכתיים – אני מסתכל קדימה ולא אחורה. בתי המשפט תמיד שם מחכים לנו, אבל לא אלך לבית משפט אלא לחוף הים ואם לא נגיע כולנו להבנה והסכמה להצלת המפלגה.

הצגת מסגרת עקרונית לחידוש המוסדות, בליווי לוח זמנים (התקיים דיון תוך כדי).

העקרון החשוב – מפלגה בונים מלמטה למעלה (כמו בית, יסודות בהתחלה ובסוף הגג - היו"ר).

לכן, צריך להתחיל מיד בבחירת מועצת הסניפים ומזכירי סניף ומחוז ואז צירי וועידה מטעם הסניף (למען הפשטות בעת הזאת, אפשר שיהיו זהים למועצת הסניף) ואז לכנס וועידה שתדון בשינוי המבני הנדרש עם לגיטימציה של השטח והפעילים.ות. במקביל בחירת לשכה שתאפשר ניהול שוטף של המפלגה ביחד עם היו"ר והמזכ"ל. אח"כ יציאה לבחירת בעלי תפקיד כיועמש, מוסד לבירור עתירות, משמרת צעירה, נוער, ותיקים, נשים, מחוזות מיעוטים וכו'. ולבסוף בניית הגג בבחירת מזכ"ל ויו"ר.

יובהר כי מציע לפתוח מיד את המפקד לכולם ולסגור אותו בעוד כחודשיים ועד לסיום תהליך הבחירות המלא כולל יו"ר – כך נמנע "צנחנים" לתפקידים ונאפשר למועמדים.ות להוכיח לנו במהלך מסע חידוש המוסדות שהם פה לטווח ארוך.

קישור למתווה המזורז שהוצג בקישור פה https://www.labor.org.il/articles/24319-havoda-revamp.html#A ולתכנית המלאה פה https://www.labor.org.il/articles/24319-havoda-revamp.html

רוחלה שגיא-הלר: בעד לחזור לימי הוועידה הפיזית. הצבעה דיגיטלית אינה אישית ומרחיקה.

לא חושבת שמרב צריכה ללכת ברגע זה ועליה למצוא דרך להתחבר מחדש לחברים.ות.

בעד מתווה בחירה למוסדות והיו"ר בסוף וברוח הנייר שהציג אסף.

טלי חייט: אני חברת מועצת העיר נס-ציונה, חברת מועצת עיר נס ציונה ניהלתי במשותף עם אמיר לובין את מטה השטח בבחירות האחרונות.

נולדתי במפלגת העבודה גדלתי והתפתחתי מתוך השטח וכרגע בעיקר מקשיבה ולומדת.

יובל נעים: מתרגש מאוד מהמעמד.

השירות הצבאי אפשר לי נקודת מבט חיצונית, ואני רגוע מעט יותר כי רואה שהצרות אותן צרות.

צריך להצמיח מלמטה, כמוזכר בהצעת אסף – אם כי נדרש לחתוך במקומות מסוימים. נדרשת התנהלות של ארגון מסודר פנימה ועם הפנים החוצה.

נדרש מנהל פנים מפלגתי – דוגמת מזכ"ל.

נדרש מוביל סיעה כלפי חוץ – כדוגמת היו"ר.

המעורבות של ח"כים בוועידה ויצירת הגושים, לא טובה ונדרשת הפרדת כוחות במובן זה.

נדרש להשקיע בנוער וצעירים ולאפשר להם לצמוח מתוך המוסדות.

החוקה צריכה להיות פשוטה ליישום, כי היום הכול מורכב.

יוסי סלבין: אהיה מעשי, המסמך שהציג אסף ראוי.

לפתוח מפקד ולהגדיר תקופת אכשרה (שנה+) לכל מוסד ותפקיד בנפרד וכמובן גם לחברים עצמם.

בחירות למועצות הסניפים (7% ממספר חברי המפלגה בעיר) – חשובות מאוד לקראת הבחירות המוניציפליות. חובה לשכה נבחרת וכמובן מתוך הוועידה שתיבחר (1%).

נדרש לפתוח את השורות לקראת בחירות ליו"ר בהמשך.

שמוליק מזרחי: תודה על היוזמה ולניר על השותפות.

היה כישלון בבחירות, שנובע ובין היתר מצוות אשבול שלא באה להקשיב והייתה בשיכרון כוח לפני הבחירות וכך סורסו פעילים ומוסדות.

היועמ"ש מאפשר שינוי חוקה בהינף יד, הוא מטעם – אבל תפקידו לשמור על המפלגה ולא על היו"ר.

הרכב ההנהלה הוא עושי דבר היו"ר שמונו ולא נבחרו – לכן נדרשת לשכה נבחרת. לא צריך פאנל לעומתי, אבל כן לשמוע דעות שונות ולקיים דיון אמיתי.

אני לא אופוזיציה.

ההצבעה הדיגיטלית היא הונאה ואינה תקינה וחייבת להתבצע מאחורי פרגוד.

אני בעד בחירת רשימה לכנסת בפורום הוועידה.

מוסדות: יו"ר המפלגה מוססו יכולת הסניף\מחוז לבחור נציגים לעירייה. אחרת – אין טעם למזכיר.ת סניף או מחוז.

לשכה – משמעותי מאוד כמוסד נבחר, המאפשר רוח גבית להתנהלות היו"ר והסיעה (כ-300 איש של בעלי תפקיד, נבחרים מקומיים ושריון יו"ר).

ערן בן-יהודה: מהות – איך מייצרים פעילות? אין קשר בין פעילות לבחירות. לשם זה, המפלגה חייבת לתקצב פעילות שטח כדי לאפשר צמיחה וכל סניף\מחוז חייב לקבל הקצאת תקציב לפעילות כפי שרואה לנכון.

הבחירות המקומיות הן יעד חשוב.

נדרשות לשכות ח"כים בערים.

פרוצדורה: מבנה שטוח בלי הרבה מדרגות להנגשה לציבור; דרישות ברורות מבעלי תפקיד, כולל הדחה במקרה של חוסר תפקוד; אכשרה משמעותית למי שמבקש להיבחר (כדי לאפשר צמיחת כוחות חדשים מבפנים) ופחות לבחור.

יאיר טרצ'צקי: מסכים עם דברי ערן קודמי.

תקופת אכשרה חשוב שתהיה משמעותית לנבחרים, אבל לבוחרים אפשר להקל (מינימום נדרש).

מבנה המפלגה צריך להיות שטוח ונגיש כדי להפחית התעסקות בפרוצדורה.

צמצום גודל המוסדות.

כדגל רעיוני, המפלגה צריכה להניף את הסוציאל-דמוקרטיה ובפרט לחבור מחדש להסתדרות וועדי העובדים – המפלגה כבית לציבורים מאורגנים. התנסינו בזה קצרות בבחירות האחרונות ובהצלחה ביחס לזמן ולמשאבים.

הקמת 'גילדות' מקצועיות כתואם סניף.

הבחירות לעיריות הן הזדמנות לבנות שטח ובחיבור עם ערכי המפלגה וקול חדש.

יותם דביר: כמה שיותר בחירות, כי הן מייצרות לגיטימציה לכל החלטה ופעולה.

להתוות תהליך בחירות לתקופה נתונה, כאשר בסופן הצבעה ליו"ר. מתחילים בסניפים שמנהלים את עצמם ובפרט בבחירות המוניציפאליות הקרובות.

בעד בחינת מבנה המפלגה – אולי מחוזות ואולי סניפים.

לעודד ולאפשר בחירות על הכול (אלא אם יש הסכמה).

למה אנשים מתמודדים? כדי להשפיע ובחירות מאפשרות להם את זה.

אפשר לעבוד על בחירת מוסדות במקביל ולא בטור.

אכשרה – נפרדת לבוחר ונבחר כי יש משמעות למוסד החברות.

לאחר סיום הסבב, התקיים דיון פתוח בדגשים שעלו, התבצע סבב הערות קצר נוסף וסוכם:

  1. אסף יפיץ פרוטוקול.
  2. ניר ואסף יגבשו טיוטת תהליך ומהות, על בסיס הרעיונות שעלו בדיון להצגה במפגש הבא.
  3. מפגש נוסף ייערך בשבוע הבא בירושלים, באירוח מזכיר המחוז ערן בן-יהודה.

סיכום דיון, אסף הלחמי:

  1. תודה לכל המשתתפים על הסבלנות והסובלנות, הפתיחות וההקשבה ועלו רעיונות רבים וטובים ונדמה שרב המשותף על המבדיל (מי שבחר לא להגיע, טעה).
  2. נקבע בהקדם דיון המשך, בעדיפות להתארח הפעם בירושלים ובמסגרת הרצון להתחבר לקהלים.
  3. אסף הלחמי, יקליד ויפיץ פרוטוקול תמציתי.
  4. המנכ"ל ואסף הלחמי, יגבשו מסמך עקרונות ועל בסיס הרעיונות שעלו ולהצגה בדיון ההמשך.

תודה לכולם.

לחצו להורדת הפרוטוקול כקובץ pdf PDF.

"... אין לפרולטוריון מה להפסיד מלבד כבליו יש לו עולם ומלואו להרוויח. פועלי כל העולם התאחדו!"
קארל מרקס, המניפסט הקומוניסטי

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי