הצעה להקמת מוסדות המפלגה - שמוליק מזרחי

Thank you for rating this article.

הצעה להקמת מוסדות המפלגה.

סניפי מפלגה, צד אירגוני

סניף משנה יוקם בישוב שיש לפחות 100 מתפקדים.
מועצת הסניף תהיה מורכבת 10% מגודל הסניף, חברי מועצת הסניף ישמשו גם חברי מרכז וועידה,
חברי מועצת הסניף בוחרת את יו"ר הסניף
מחוז; יוקמו סניפי משנה (עפי קריטריון הסניף למעלה)
סהכ חברי מועצת המחוז / צירי הועידה יהוו את מועצת המחוז הבוחרת את מזכיר המחוז,
במקומות שאין מספר מינימום של חברים ישולבו בסניף הקרוב.

לשכת המפלגה

תוקם לשכת מפלגה בת 301 חברים
1/3 נבחרים במחוזות / סניפים 1/3 נבחרים עי כלל צירי הועידה
1/3 אישי ציבור ונבחרים
מזכירות הלשכה;
תמנה 15 חברים
5 יבחרו עי יור המפלגה
5 יבחרו עי לשכת המפלגה
5 אישי ציבור

מזכל מפלגה

יבחר עי כל צירי הועידה
יקבל אחריות על הפעלת מוסדות המפלגה והסניפים

תקופת אכשרה

חברים שזכאים להתמודד לסניפים / ועידה תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשים
בחירות לכנסת יכולים לבחור ולהבחר רק לאחל תקופת אכשרה של 12 חודש לפחות (למעט אנשי צבא, משטרה דיפלומטיה שנמנע מהם להיות חברי מפלגה באישור מזכירות הלשכה)

בחירות לחברי כנסת

כל מחוז יבחר את נציגי המחוז לכנסת
הדרוזים יבחרו את הנציג הדרוזי
הערבים את הנציג הערבי
כנל מושבים, קיבוצים, עולים, מחוזות,
זה יחזק את הקשר של המתמודדים והנבחרים עם המחוז שהם מיצגים
מי אני תל אביבי יודע מי ייצג טוב יותר את המושבים / קיבוצים / מחוז הנגב וכו.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי