עקרונות לבחירת היו"ר וועידה רעיונית - שלום דסקל

Thank you for rating this article.

לקראת הפגישה בנושא מוסדות המפלגה, מבקש להדגיש מספר עקרונות:

1. תנאים הנדרשים ל הגשת מועמדות לכל תפקיד כולל יו״ר יהיו שווים (למשל תקופת אכשרה של לפחות 3 חודשים), ללא אפליה ( וגם לא אפליה מתקנת) של מין , גזע, שייכות פוליטית, תפקיד ציבורי קיים או קודם (למשל גם ח״כ לשעבר ממפלגה אחרת שהצטרף למפלגה ועומד במינימום של 3 חודשים).
2. הבחירות ליו״ר יתקיימו לא יאוחר מחודש מאי 2023.
3. בתוך 60 יום תתקים ועידה רעיונית ( החזרת הדמוקרטיה להעבודה) עם החלטות והוראות שעה אשר יבטלו כל אפליה מתקנת וכל שריון כולל ״מתוקף תפקידם״, ביטול החלוקה לרשימה לכנסת לפי מגזרים , מחוזות, מין וכו. מה שיקבע בלבד זה מספר הקולות שקיבל המועמד בהצבעה דמוקרטית.
4. מינוי חדש של דיינים שאינם מ״טעם היו״ר.

הערות

בועידה ה-10 יש 1,700 מצביעים, בפועל - קרוב ל-1,000 מבקשים בחירות ליו״ר ושינוי התקנון תוך עד 6 חודשים.
מספר חברי המפלגה שמצביע בפועל הוא כ-26,000. סקר אחרון שנערך וענו 1,500 חברים תומך באותה עמדה (כולל בחירות ליו״ר).
גודל המפלגה הוא 4 מנדטים!
ותראו כמה אנרגיה אנו משקיעים על הפרוצדורה - בוא נחיה את המציאות הפוליטית במפלגה, אם לא נבצע שינוי מהותי - המפלגה תעלם - ולכן - keep it simple!
אם לא נקשיב לרצון רוב הצירים ורוב החברים שמצביעים בפועל יהיה קשה להשאיר אותם במפלגה!

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם"
א.ד. גורדון, עם אדם

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי