מעורבות המפלגה בבחירות המוניציפאליות

Thank you for rating this article.

הבחירות המוניציפאליות באות עלינו לטובה וזו הזדמנות להעיר את השטח המפלגתי שאין דומה לה. ברוח ההסכמות שהושגו בדיוני השולחן העגול נחזור לסוגיית מעורבות המפלגה בבחירות המוניציפאליות.

פעולה מיידית לקראת הבחירות המקומיות

בכנס הקרוב אשמח להעלות לדיון את חשיבות מועצות הסניפים הנבחרות והשפעתן בבחירת נציגות מפלגתית אזורית. ברם מועצות הסניפים נבחרו פעם אחרונה ב-2012, סביר אם כן שבמצבן הנוכחי אין ייצוג אמיתי לדעת החברים במועצות הסניפים שרבות מהן כלל לא מתכנסות תדיר. המנגנון המוסדי המפלגתי נתן חשיבות לדמוקרטיה ייצוגית וסמכויות נרחבות לנבחרים בסניפים, לבחור את מזכיר הסניף ולהכריע באופן ההתמודדות למועצות המקומיות. האופציות לפעולה הן מרובות:
1. התמודדות ברשימה מפלגתית (תחת אותיות א.מ.ת).
2. התמודדות מועמד ברשימה הנתמכת על ידי המפלגה אך רצה תחת אותיות אחרות מא.מ.ת.
3. הצטרפות מועמדי הסניף לרשימה חזקה בעיני החברים, בדרך זו ההצטרפות לרוב היא לא בראש הרשימה אלא בהמשך הרשימה במקומות שבתקווה ריאליים אך לא בהכרח ויש וחבר.ת יובילו את הרשימה.

ישנן כמובן עוד אפשרויות מגוונות אך הסמכות של מועצת הסניף בהצבעה ובחירה במתווה מבחינת חוקת המפלגה וברוח תנועת העבודה היא ברורה.

חוקת המפלגה, הסניף והבחירות המקומיות

בחוקת המפלגה ("נוסח משולב 2007 עדכוני דודו פדות") תחת "פרק רביעי: סיעות המפלגה ומועמדיה לתפקידים ממלכתיים וציבוריים" בסעיפים "יד. בחירת מועמד המפלגה לתפקיד ראש רשות מקומית" וגם "טו. סיעת המפלגה ברשות המקומית" (ראו בקישור), מוגדרות סמכויות הסניף כאמור:

"195. א. מועמד המפלגה לכהונת ראש רשות מקומית ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה בתחומי הרשות המקומית".

"198. ב. רשימת המועמדים להיבחר מטעם המפלגה לרשות המקומית, למעט המועמד לכהן כראש הרשות המקומית, תובא לאישור מועצת הסניף לפחות 48 שעות לפני הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות".

וכן למקרה שנדרשת הכרעה מהותית לעניין הבחירות המקומיות, מובהר כי:

"204. א. עמדה על הפרק ברשות המקומית שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת מזכירות הסניף, לדיון והחלטה במועצת הסניף או במזכירתו ...".

התנהלות המפלגה כיום

המפלגה לאור מגבלות התקציב בחרה להתנהל בצורה אחרת לאחרונה ולהעמיד ועדה מוניציפאלית שתהיה אמונה להכריע ולהציב מועמדים מטעמה לבחירות. בעיניי יש לועדה חשיבות בעיקר בעריכת סקרים שיעזרו בהקצאת מימון מטעם המפלגה, אך הבחירה במועמד ובמסלול הראוי צריכה להישאר בידי החברים בסניפים ונציגיהם.
מועמד שיגיע עם סניף רתום מאחוריו לבחירות יקבל עמדת פתיחה טובה, חברי סניף יוכלו להתאחד ולפעול בתקווה כמקשה אחת לקידום נציגיהם הנבחרים לרשות המקומית.

רוח ההתנדבות של חברי המפלגה היא מנוף אדיר והזדמנות לחזור לרשימות התומכים ולחזק את הסניפים. קמפיין משופשף ומטרה מאחדת יכולים להעצים את המפלגה ולהוות מכפיל כח לחברים. לפיכך ויותר מזאת במצבה הנוכחי של המפלגה צריך לרתום את ההזדמנות ולהתחיל לפעול בהקדם לבחירת מועצות סניפים ולתת להובלה ברמה המקומית להצמיח מנהיגות ולהעצים את מפלגת העבודה.

כל זאת ועוד נעלה במפגש הקרוב ואשמח לשמוע ולקבל את עמדת החברים.

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי