מתווה פשרת שולחן עגול 6.1.23

Thank you for rating this article.

השולחן העגול מציג שלוש חלופות למתווה הפשרה ובתקווה שאלו יעלו בפני הנהלת המפלגה ובמטרה להביאן להצבעה בוועידה ה-10 בתקופה הקרובה ושזאת תכריע בעניין.

חלופה א: דיון רעיוני במליאת חברים
חלופה ב: דיון רעיוני בוועידה 10 ובחירת מזכ"ל
חלופה ג': בחירת וועידה 11 (וסניפים) ומזכ"ל, דיון רעיוני וחידוש מוסדות בשני שלבים

בסקר הבמה הרעיונית חלופה ג' (בחירת ועידה 11) מובילה בפער עם 58% תמיכה בכלל החברים.ות ו-67% בצירי.ות הוועידה ה-10

לתוצאות הסקר המלאות לחצו כאן ולפירוט מלא והרחבה לגבי החלופות, ההסכמות, אופי המוסדות, אכשרה וכו' הכנסו למאמר

החלופות הן תוצר תהליך שכלל מספר דיונים ומתווי פשרה והסכמות על נושאי אכשרה, סנקציות נבחרים, בחירת בעלי תפקיד נדרשים, בחירת מזכ"ל והחזרת סמכויות מלאה, שקיפות, תיקוני חוקה להבטחת המוסדות הדמוקרטיים, בחירת כלל המוסדות (להרחבה, ראו פירוט בתת פרק עקרונות חוקה ותהליכי בחירות). הרחבה לגבי הדיונים והמתווים אפשר למצוא בהקלטת דיון שלישי בתאריך 15.12.22, פרוטוקול מפגש שני ב-6.12.22, קול קורא לשולחן העגול והצעות חברים בקישור ופרוטוקול הדיון הראשון מיום 28.11.22.

להורדת מתווה פשרה כקובץ pdf PDF.

תוצאות סקר חלופות

חלופה ג' לבחירת ועידה 11, מזכ"ל, לשכה ודיון רעיוני זוכה לתמיכה ברורה בקרב כלל חברי.ות המפלגה וצירי הוועידה ה-10. בהתחשב בכך, נראה כי אפילו צירי הוועידה ה-10 לא רואים בה מסגרת ברת קיימה לדיון או קבלת החלטות.

שולחן עגול מפלגת העבודה

סקר הבמה הרעיונית, התקיים בקרב אלפי חברי.ות מפלגה באופן מקוון ולכן אינו מובהק, וכלל 106 משתתפים.ות ומתוכם 51 צירי.ות וועידה 10.

חלופות מתווים לתהליך שיקום מפלגה

מוצגות חלופות לתהליך חידוש המוסדות והמפלגה והמוגבלות בזמן וכך שלכל המאוחר באפריל-מאי יחודשו הסניפים (אם בבחירות מלאות ואם בבחירת ועידה 11).

בין ההסכמות שהושגו, הצורך בתקופות אכשרה לבעלי תפקיד וחברות במוסדות, מצד אחד ומצד שני הצורך ברענון והתחדשות במצבה הנוכחי של המפלגה ועל בסיס דיון רעיוני מוגבל בזמן שאם לא יביא להחלטת וועידה, יתקיימו בחירות לכלל המוסדות ובכלל זה סניפים, וועידה, מזכ"ל, לשכה ויו"ר ובתקופת זמן מוגבלת של עד כ-12 חודשים (כולל הדיון הרעיוני). גם הוסכם כי המזכ"ל צריך להוות "שר פנים" של המפלגה ולכן תקופת האכשרה שלו היא 36 חודש ואילו היו"ר.ית יוביל ציבורית וערכית ולכן צריך לאפשר תקופת אכשרה קצרה יותר וחיבור לכלל הציבור והמומלצת היא לא יותר מ-6-12 חודשים.

בכל מקום שבו יש התייחסות "כפי שהיה נהוג בחוקה", הכוונה לנוסח משולב 2007 עם הערות דודו פדות (ראו קישור).

חלופה א': דיון רעיוני במליאת חברים

חלופה זו מעבירה את הדיון לכלל חברי.ות המפלגה.

1. ועידה רעיונית בקרב כלל החברים.ות, לבחינה וקבלת החלטה לגבי מבנה וחוקת המפלגה.

דיון רעיוני פתוח בקרב כלל מתפקדי.ות המפלגה לגיבוש והחלטה לגבי מבנה המפלגה החדש ושינויי החוקה (יש להגדיר את השיטה לניהול הדיון וקבלת החלטות - מי מנהל? מנסח החלטות? מביא להצבעה? מי מצביע? הנגשה שיוויונית של המידע והעמדות השונות? הזדמנות שווה להצגת עמדה ודיון? וכו'). ייתכן כי ההחלטות במסגרת זאת, ישנו את מבנה המוסדות באופן יסודי ומהותי ולכן סעיף 3 יש ולא יתקיים.

2. בחירת בעלי תפקיד (שאינם מאויישים, או מהצורך בחידוש הרציפות).

בחירת בעלי תפקיד שאינם מאויישים כיום ונדרשים לתפקוד השוטף של המפלגה, בפורום הרלבנטי (יו"ר משמרת צעירה, יו"ר מחוז ערבי, יו"ר מחוז מושבים וכו'), או בעלי תפקיד שנדרש לחדש את רציפות תפקידם, בפורום הרלבנטי (מזכ"ל, יו"ר תא ותיקים, יו"ר תא נשים וכו'). במסגרת זאת, בחירת המזכ"ל תלווה בהחזרת סמכויות מלאה כפי שהיה נהוג בחוקה.

3. קביעת מועד לבחירת הוועידה ה-11.

קביעת מועד לבחירת צירי הוועידה ה-11 (או מועצות סניף באופן חופף), במהלך אפריל-מאי לכל המאוחר וכדי לאפשר לסניפים להתחיל להערך לבחירות לרשויות המקומיות.

חלופה ב': דיון רעיוני בוועידה 10 ובחירת מזכ"ל

חלופה זו תתקיים במסגרת הוועידה ה-10 הקיימת, תוך החזרת סמכויות מלאות למזכ"ל והבטחת קיומו של תהליך מהיר ויעיל.

1. כינוס ועידה 10, לבחירת מזכ"ל והחזרת סמכויות מלאה.

הוועידה ה-10 תבחר מזכ"ל ותחזיר לו סמכויות מלאות כפי שהיה נהוג בחוקה.

2. מזכ"ל יוביל ועידה רעיונית לבחינת מבנה המפלגה והחוקה.

בתוקף סמכותו, המזכ"ל יוביל וועידה רעיונית לבחינה והצבעה על מבנה חדש למפלגה ושינויי חוקה כנדרש. הדיון וההחלטה יהיו מוגבלים בזמן ואחרת באפריל-מאי 2023, יתקיימו בחירות לוועידה ה-11.

3. בחירת בעלי תפקיד (שאינם מאויישים, או מהצורך בחידוש הרציפות).

4. צוות מוניציפאלי

המזכ"ל יקים צוות מוניציפאלי שיפעל באופן מיידי בסניפים ובמחוזות לקידום ההתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות (הצוות יכלול נציגי הנהלה, לשכה, היו"ר, הסניפים וכו').

5. בחירת לשכה, הוועידה תדון ותחליט בעניין בחירת לשכה להחלפת הנהלת המפלגה (10% מהוועידה).

הוועידה ה-10 תחליט אם לבחור לשכה שתחליף את הנהלת המפלגה, ותכלול נציגים מהסניפים ובעלי תפקיד ותהיה הגוף המנהל של המפלגה כפי שהיה נהוג בחוקה.

חלופה ג': בחירת ועידה 11 (וסניפים) ומזכ"ל, דיון רעיוני וחידוש מוסדות בשני שלבים

חלופה זאת מבקשת לבנות מחדש את המפלגה מלמטה, בהתבסס על דמוקרטיה ייצוגית ומתוך טענה ששיטת "מליאת החברים" אינה דמוקרטית כי לא מאפשרת שיח אמיתי ושוויוני והנגשת כל הדעות והעמדות לפורום של עשרות אלפי חברים וכן מאפשרת לסניפים לחדש פעילות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ובאופן מידי.

1. שלב א': חידוש הסניפים, בחירת מזכ"ל ודיון רעיוני
א. בחירת צירי ועידה 11 בסניפים (גם מועצת סניףת; ביחס של לא יותר מ-80\20 לטובת נציגי הסניפים).
ב. בחירת מזכ"ל בוועידה ה-11 והחזרת סמכויות מלאות כפי שהיה נהוג בחוקה.
ג. בחירת בעלי תפקיד נדרשים (שאינם מאויישים או לרציפות) במחוזות, בפורום הרלבנטי.
ד. בחירת לשכה, במקום הנהלת המפלגה, והחזרת סמכויות כפי שהיה נהוג בחוקה.
ה. המזכ"ל יוביל דיון רעיוני בוועידה לבחינת מבנה, מוסדות וחוקת המפלגה לתקופה של עד 2 חודשים (אם הוועידה תאשר שינוי מבנה וחוקה בלוח הזמנים, שלב ב' לא יצא לפועל אלא בהתאם למבנה החדש).
2. שלב ב': בחירת כלל המוסדות (במקרה של כשלון הדיון בשלב א')
א. בחירת כלל המוסדות, כפי שהיה נהוג בחוקה - מועצת סניף, מזכירי סניף ומחוזות, צירי וועידה מהסניפים, לשכת מפלגה, בעלי תפקיד, יו"ר.
ב. אכשרת היו"ר במקרה זה תהיה 5 חודשים וכדי לאפשר כניסת מועמדים חדשים, אך שיהיו שותפים להליך הדיון בשלב א' לגבי המוסדות והחוקה (כלומר שהצטרפ.ה בתחילת שלב א' ולא המתינ.ה על הקווים).

להרחבה לחלופה זאת, ראו פה.

עקרונות לחוקה, למוסדות ותהליכי בחירות

עקרונות אשר הוסכמו אך נדרש לדייק אותם.

 1. אכשרה:
  • נפרד לבוחר ולנבחר (על פי מוסד).
  • החרגה לחידוש המפלגה – מוצע לפתוח אפשרות התפקדות לטובת בחירה והיבחרות, לתקופה מוגבלת ולאחריה לסגור אותה עד לבחירת היו"ר (לא כולל; היו"ר יהיה כפוף לאכשרה).
 2. סנקציות לנבחרים: מדדי פעילות לנבחרים, שאי עמידה בהם תגרור סנקציות ואף ביטול הבחירה.
 3. הצבעה וכינוס מוסדות:
  • החזרת כינוסים והצבעות פיזיות למוסדות השונים.
  • שימור יכולות הצבעה וכינוס דיגיטלי, לשימוש מוגבל ולפי הצורך ובפרט להנגשה לכלל ציבור חברי.ות המפלגה (במקביל לכינוס והצבעה פיזית ולא כחלופה מלאה).
  • קבועי זמן מוגדרים מראש, לכינוס פיזי לכל מוסד (סניף\מחוז: פעם ברבעון; וועידה: 3 פעמים בשנה; לשכה: פעם בחודש; תא\משמרת\נוער: פעם בחודש וכו').
 4. הבטחת המנגנונים הדמוקרטים לטווח ארוך ובלי קשר לזהות היו"ר או המזכ"ל:
  1. כברירת מחדל, כל המוסדות והנבחרים יחזרו למצבם לפי חוקת 'נוסח משולב 2007 עם הערות דודו פדות' (ראו קישור) לעניין סמכויות, אכשרה, גוף בוחרה, תקופת כהונה, רציפות וכו'.
  2. תיקון חוקת העבודה, יתייחס לכלל המוסדות, שיטות כינוס המוסדות וההצבעה בהם (פיזי ווירטואלי), אכשרה וכדומה וזאת כפי שיקבע צוות הפעולה הפנים מפלגתי. הכלים המוזכרים מטה, מהווים תיקון "תפעולי-משפטי" שיוטמע בחוקה וללא אפשרות לבטלם וכדי להבטיח את קיומה הדמוקרטי של המפלגה, נגישות לכלל החברים.ות והזדמנות שווה ליזום, להציע ולהחליט.
  3. חוק יסוד: סעיף שאפשר לשנות רק בהצבעה פיזית וברוב לא מיוחס של 60% מכלל צירי.ות הוועידה (כלומר, רוב מוחלט ולדוגמא עם 1,000 צירי וועידה - תדרש תמיכת לפחות 600 צירים בהצבעה פיזית).
  4. תיקוני שעה: תיקון שעה יהיה תקף למשך 120 יום בלבד ואז תוקפו יפוג אוטומטית. הארכה תתאפשר בהצבעה לתקופה נוספת של 120 יום ולאחר מכן תדרש הצבעה פיזית בוועידה ורוב לא מיוחס של 51%.
  5. כינוס המוסדות: כל מוסד יהיה חייב להתכנס פיזית, כל פרק זמן נתון וכדי להבטיח את פעילותו. מצד אחד ומצד שני לאפשר לאופוזיציה (מיעוט) להעלות לסדר היום ולהציע החלטות שאחרת הרוב או המנגנון לא מאפשרים לו לקדם (מועצת סניף\מחוז - פעם ברבעון; וועידת מפלגה - פעם בשנה; לשכת מפלגה - פעם בחודש).
  6. אתר אינטרנט: באמצעות אתר אינטרנט, המפלגה תנגיש את החוקה ותיקוני החוקה, הגשת בקשות לסדר לכל מוסד, בקשה לכינוס מוסד, בקשה לחופש מידע, עתירה למוסד לבירור עתירות וכו' ובאופן נגיש וקל ולא מוגבל.
 5. שקיפות:
  • הקמת אתר אינטרנט מונגש באופן מלא.
  • האתר יכלול ארכיון מלא לשקיפות מלאה למידע לחברים.ות (חוקת המפלגה כולל תיקוני שעה, תקנונים וכו'; נתונים סטטיסטיים על מוסדות, נבחרים, תקציבים ואחרים.
  • האתר יכלול טפסי הגשה לבקשות למידע מכל מוסד ונבחר.
  • מינוי אחראי קשרי ציבור לניהול שוטף של האתר.
 6. מזכ"ל:
  • נדרש לבחור מחדש מזכ"ל, ועל בסיס החלטת הוועידה לא לבטל את המוסד.
  • תקופת אכשרה של 36 חודש, בהתאם לייעודו לשמש כמנהל הארגון הפנימי של המפלגה.
  • החזרת סמכויות מוסד זה והסמכתו לנהל את הליך חידוש המוסדות.
 7. מוסדות ונבחרים:
  • בעלי תפקיד (מחוזות ותאים מגזריים)
   1. התנעה מיידית של הליך בחירה למזכירי.ות מחוז ותאים מגזריים: משמרת צעירה, תא נשים, תא ותיקים, מחוז החברה הערבית, מחוז מושבים ...
   2. היות שקיים צורך לבחור מזכרי.ות מחוז ותאים מגזריים – אלו יוקדמו לראש התהליך ולכדי שיהוו שדרה מרכזית לפעילות הבחירות המוניציפאליות ובחירת שאר המוסדות
  • סניפים ומחוזות
   1. יבחנו מדדי מספר חברים.ות סניף ומחוז, אחוזי הצבעה בבחירות למפלגה, פעילות שוטפת והצורך הציבורי של הסניף – לקביעת זכות קיום הסניף בהליך הבחירות.
   2. מועצת ומזכיר.ה סניף ומחוז – בחירות למועצת הסניף והמחוז ולמזכיר.ה.
   3. סניף – הגוף המפלגתי העירוני (5-10% מחברי.ות הסניף\מחוז).
   4. מחוזות – הגוף המפלגתי המרכז מרחב גיאוגרפי ו\או מגזרי (דרוזים, ערבים, קיבוצים וכו'. האם להוסיף מחוזות 'מקצועיים' להצעתו של יאיר ט.?)
   5. תבחן חפיפה בין מועצת סניף וצירי וועידה מטעם הסניף, לפישוט מבנה המפלגה לחבר.ה.
   6. היכן שלא יאושר סניף, יוגדר "ריכוז סניפים" תחת המחוז ועם נציגות עירונית.
   7. תקנון פעילות הסניף והמחוז, על בסיס חוקת דודו פדות.
  • וועידה 11
   • יחס של 80:20 לנציגי הסניפים והמחוזות.
   • בחירת צירי.ות וועידה מטעם הסניף והמחוז (80%; 8-12% ממוצעת הסניף).
   • אפשר לשקול חפיפה בין נבחרי מועצת סניף\מחוז לצירי הוועידה מטעמו (לטובת פישוט תהליך הבחירות בהווה, ולהחזיר למודל הנפרד בעתיד; במקרה זה יהוו 100% ממועצת הסניף).
   • צירים בעלי תפקיד (20%), כולל ראשי ערים, נבחרי הסתדרות ויו"רי ועדי עובדים, מזכירי.ות סניף ומחוז, חברי כנסת, יו"ר ונציגיו, ותיקי מפלגה.
   • עם בחירת הוועידה, היא תתכנס לדיון רעיוני-אידיאולוגי ולדיון בתיקוני חוקה נדרשים.
  • בעלי תפקיד ולשכה
   • בחירת בעלי תפקיד כמוגדר בחוקה ועל בסיס בחינת רלבנטיות.
   • משמרת צעירה, נוער העבודה, תא חברות, תא ותיקים, המוסד לבירור עתירות וכו'.
   • לשכת מפלגה –
    • בחירת לשכה ועל פי תפקידה בחוקת דודו פדות, כגורם מוסמך לניהול השוטף של המפלגה לצד המזכ"ל והיו"ר.
    • הרכבה יתבסס על צירי וועידה נבחרים, מזכירי.ות סניף\מחוז, ח"כים, מזכ"ל, יו"ר ומטעמו.
    • היקפה יהיה 5-10% מהוועידה.
  • יו"ר מפלגה
   • יפעל במרחב הפוליטי הציבורי לשיתופי פעולה, קידום העשייה בכנסת ובממשלה והרחבת התמיכה במפלגה בכלל על דרך שיתופי פעולה וכו'.
   • בחירת יושב.ת ראש מפלגה תהיה שיאו של תהליך חידוש המוסדות ולכן תהיה בסופו.
   • כפוף לתקופת אכשרה משמעותית (בתהליך חידוש המפלגה, מומלץ לאפשר למועמדים להתפקד ולהיות שותפים להתחדשות).
   • יעמוד לבחירה, מיד עם הכרזת הבחירות לכנסת (יידרש רוב לא מיוחס של 60% בהצבעה פיזית בוועידה להדחתו).
  • מזכ"ל מפלגה
   • אחראי על ניהול המפלגה פנימה, הבטחת המוסדות הדמוקרטיים, שימור המנגנון הפנימי בין מערכות בחירות ולטובת הבחירות לכנסת, לעיריות, להסתדרות וכו'.
   • בעל סמכויות ועצמאות מלאה על בסיס גישת 'הפרדת רשויות' ואיזונים ובלמים דמוקרטיים.
   • תקופת אכשרה של לפחות 36 חודש כמיועד לתפקיד "שר הפנים" של המפלגה, או של 6 חודשים לפחות ובצירוף חתימת 10% מצירי הוועידה המכהנת.
   • יעמוד לבחירה כל 4 שנים (יידרש רוב לא מיוחס של 60% בהצבעה פיזית בוועידה להדחתו).
   • לא יהיה זכאי לשריון ברשימה לכנסת, כל זמן שהרשימה בכנסת המכהנת אינה עולה על 10 מנדטים וגם אז במקום ה-11.
  • חברי כנסת
   • יבחרו לקראת הבחירות לכנסת 26.
   • כפוף לתקופת אכשרה שתוגדר מראש בתחילת התהליך.

כל ההצעות בפרק זה, דורשות העמקה וחידוד לפני שיוגשו הצעת החלטה.

להורדת מתווה פשרה כקובץ pdf PDF.

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה"
ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב - דבר 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי