שולחן חברים.ות עגול פרוטוקול תמציתי 6.12

Thank you for rating this article.

מובא פרוטוקול תמציתי של דיון 'שולחן חברים.ות עגול', שהתקיים בסניף המפלגה בחולון בתאריך 6/12/22, והפגיש פעילים.ות ונציגי התארגנויות שונות לשיקום המפלגה.

בסיכום הדיון עלה: "תודה לכל המשתתפים, נראה שהגענו להסכמות על סעיף "אכשרה" אם כי יש לדייקו, סעיף "סנקציות לנבחרים", סעיף "הצבעה וכינוס מוסדות", כי נדרשת ועדת אתיקה מפלגתית וכן לבחור מזכ"ל בהקדם, הדיון רק על הפורום הבוחר. נעדכן את מסמך הפשרות ונמשיך את הדיון".

פרוטוקול תמציתי 6/12 (חולון)

דיון שני של השולחן העגול, התקיים בחולון מפאת הקושי לקיים בירושלים. שלום דסקל השתתף טלפונית ונכח משקיף מטעם משה אשכנזי. הדיון היה בעיקרו שיחה חופשית ולכן ייתכן ו"הפרוטוקול לא משקף באופן מלא את דברי הנוכחים.

אסף הלחמי: דברי פתיחה, שב ומדגיש את הרצון הטוב של הנוכחים ובפרט להגיע לפשרה מוסכמת על הליך חידוש מוסדות המפלגה.

הפעם לא הצלחנו לקיים את המפגש בירושלים ולכן נעדרים כמה חברים, שלום דסקל ישתתף טלפונית וכן כמה חברים העבירו הערות שאקריא אותן מיד ואח"כ נקיים סבב התייחסות של הנוכחים, אני אציג את מתווה הפשרה שגובש ובהתבסס על הרעיונות שעלו בדיון הראשון (ראו פרוטוקול 28/11/22, https://www.labor.org.il/articles/24324-round-table-minutes-281122.html) ונראה איך אפשר להתקדם.

מובאים תמצית דברי החברים.ות כפי שרשם אסף הלחמי ואינם בהכרח משקפים את כל הנאמר. יובהר, כי התקיים "דיון" ובהמשך "לקריאות ביניים" של הנוכחים שתרמו לפיתוח ההסכמות.

ניר רוזן, מנכ"ל: מעדכן שלבקשת החברים, היום אמורים היו להתפרסם הדו"חות הכספיים, אבל פרסום זה נדחה ליום ראשון לבקשת התקשורת.

אסף הלחמי: היום זהו דיון המשך ולכן ננסה להתעסק ממש בפרקטיקה, צפויי שיהיו יותר חילוקי דעת ומבקש לשמור על דיון תרבותי.

מקריא את ההערות שנשלחו ומדגיש שהן הערות על ההסכמות הרבות שהגענו אליהן ולא פתיחת דיון מאפס.

הוצגו הערות:

שמוליק מזרחי (לא נכח), פה בקישור https://www.labor.org.il/articles/24331-havoda-revamp-shmulik-mizrahi-061222.html

שלום דסקל (נכח טלפונית), פה בקישור https://www.labor.org.il/articles/24332-havoda-revamp-shalom-daskal-061222.html

שלום דסקל: מציג את המצב הקיים ברשימה וכשלון אבטחת הייצוג (כולל הבטחה מתוקף תפקיד).

צריך לבטל הכול ולחזור לבחירה פשוטה דמוקרטית ישירה.

הגבלות על היבחרות של פורשים ממפלגה אחרת לא במקום ונדרש לקבוע רק אכשרה וזהו ללא מגבלה אחרת.

מבקש בשם מאות חברי וועידה שחתמו על המסמך שלי, לתחום בזמן את בחירת היו"ר. מינוי דיינים הוא חיוני כי שפוטים של היו"ר, שהם מינוי מטעם.

לבטל שריוני יו"ר בעשירייה הראשונה ולהזיז לעשירייה השנייה – כי יו"ר שלא מביא.ה עשרה מנדטים, לא זכאי לשיריון.

אסף הלחמי: לעניין הרשימה אני די מסכים, לעניין היו"ר חיוני לדעתי שיהיה שותף לדרך ארוכה ולא צנחן.

משה אשכנזי: מציג את ההערות שלי ושחולקו כעותק נייר והופצו בווצאפ לשולחן ובקישור פה https://www.labor.org.il/articles/24333-havoda-revamp-moshe-ashkenazi-061222.html).

מתנגד לשימור הקיים, שמשקף מפקדי ארגזים של עסקונה  שהשתלטה על הסניפים. החל עוד בתקופת אבי גבאי. נדרשת חשיבה – האם צריך סניף? לקבוע מדד לתפקוד הסניף.

מפלגה בגודל שלנו לא צריכה וועידה של 3,400 צירים.

לא לרתום את העגלה לפני הסוס – לא ממהר לבחור וועידה ו\או יו"ר. מציע תקופה קצובה בזמן (1.5-2 חודשים) לקול קורא לשולחן-עגול חברים.ות למבנה המפלגה. מאוד מאמין בחכמת ההמונים.

הדבר הראשון לאחר מכן – בחירת מזכ"ל עם סמכויות להכנה וטיפול בהליכי בחירות לוועידה 11, סניפים וכו' והכנה למוניציפאלי ובחירות לכנסת בכלל.

אסף הלחמי:

משה, אתה פותח את כל ההסכמות שכבר הושגו ומציב דרישה ולא פשרה – לא נכון בשלב זה.

בכל מקרה – יש הרבה סתירות בהצעה שלך:

מצד אחד אתה טוען שהבז"ב והסניפים נשלטים על-יד עסקונה, ומצד שני מסרב לפתוח מפקד חדש שהוא זה שיבחן את מבנה המפלגה (כלומר אותה עסקונה תחליט על העתיד). בנוסף, מצד אחד אתה טוען שמטה המפלגה פשט רגל ובניגוד עניינים ומצד שני מאציל את המטה הזה בדיוק שינהל את השולחנות העגולים – איך זה הגיוני?

בנוסף, פרסמת קול קורא ונאמר כי לכל שולחן נרשמו מאות אנשים – איך זה יתנהל? מי יאושר? מי ידבר? איך כולם יהיו שותפים לדיון? מי יחליט ומי יצביע? בדיוק בגלל זה יש דמוקרטיה ייצוגית, הרי בפורום הזה עם 10 אנשים אנחנו מתקשים לנהל דיון – אז מה יקרה בשולחן של 100? או בפורום כלל החברים.ות של 50,000! זה יהיה אנטי דמוקרטי, בשביל זה נדרש לבחור וועידה ולנהל את זה שם בדמוקרטיה ייצוגית.

אתה (ואני) טוענים שהוועידה ה-10 לא לגיטימית והרכבה לא מייצג – אז בוא נצא לבחירה מהירה של וועידה 11 וזו תתכנס עם לגיטימציה של השטח לדיוני שולחן עגול כאמור (ביחד עם מזכ"ל נבחר חדש שיקבל סמכויות להוביל את התהליך).

דרך אגב ובהתייחס לרצון לפשט מוסדות ומבנה – במסמך הפשרה (וגם בהערות שמוליק מזרחי) הכנסנו גם את זה והצענו שם כחלופה לבחור בסניפים צירי וועידה שישמשו גם כמועצת סניף וכך יוכלו גם להתחיל לעבוד לקראת הבחירות המוניציפליות (בעוד פחות משנה, אין זמן!) וגם יש לנו וועידה נבחרת שיכולה להתחיל להתכנס לחשיבה רעיונית תחת המזכ"ל הנבחר.

ניר רוזן: מאוד נראית לי הצעת משה וכמה שיותר מהר לכנס וועידה רעיונית [אסף – משה מציע שולחנות חברים ולא וועידה].

אולם דבר ראשון מצורך תפעולי של המפלגה, לקראת חידוש המוסדות, המאבק בממשלת נתניהו וכו' – מבקש לבחור בעלי תפקיד קריטיים: משמרת צעירה, אגף חברות, אגף ותיקים, מזכ"ל, מחוזות סקטוריאליים חסרים.

אסף הלחמי: יש לבקשה האחרונה והחשובה של ניר התייחסות במסמך הפשרה שאציג מייד.

משה אשכנזי: למה צריך וועידה?

ניר רוזן: רק וועידה יכולה לאשר תקנונים ויציאה לבחירות.

יאיר טרצ'צקי: למה לערער על מעמד היו"ר? השאלה המשמעותית היא האם מרב נותנת גיבוי לתהליכים מלמטה?

אם לא, אז לגיטימי.

אסף הלחמי: יאיר – זה בדיוק מה שמסמך הפשרה והדיון פה מנסה לעשות, להביא הסכמה שגם מטה המפלגה, הנהלה ובוודאי היו"ר יגבו.

מציג את מסמך הפשרה שגובש על בסיס הרעיונות וההסכמות שעלו בדיון הראשון וגם הוצג למנכ"ל ולמשל הוספת בחירת בעלי תפקיד חסרים נכנס לבקשתו ואני בהחלט תומך בכך. זהו מסמך פשרה ולא עמדתי האישית.

מסמך הפשרה המלא שהוצג, זמין בקישור https://www.labor.org.il/articles/24334-havoda-roundtable-revmap-draft-061222.html.

מוצגות שתי חלופות לאבני-דרך ולוח זמנים. אחת, משה, מתארת בדיוק את התהליך שאתה מבקש – בחירת מזכ"ל לניהול האירוע וכינוס וועידה רעיונית בהקדם על בסיס צירי וועידה 11 שייבחרו במקביל כדי לסרס את העסקונה ולחבר מחדש את השטח לתהליך ולתת להם תחושת שותפות.

חייבים להבין שהשטח בוער ויש בעיית לגיטימציה קשה למטה וליו"ר ורק הענקת תחושת שותפות אמיתית לפעילים.ות תאפשר חידוש מוסכם של המוסדות. לכן גם בחירת היו"ר, מאוחרת ככל שתהיה בפועל, חייבת להיות על השולחן וכדי להשתיק מראש את המבקרים.

במסמך הגדרנו תקופת אכשרה לנבחר ולבוחר וכן את הפורום הבוחר כל מוסד. עם זאת, החרגנו את סיבוב הבחירות (מופיע בסוגריים) הזה וקיצרנו את תקופת האכשרה באופן חד-פעמי וכדי לאפשר צירוף והחזרת חברים.ות חדשים שאחרת לא יראו שיש להם מקום למעורבות וגם להביא אנשי מרצ וכחול לבן שכבר לא שם בפועל.

כמו כן, כל יו"ר שייבחר בעתיד חייב להיות שותף למסע ולכן עליו להתפקד בתקופה הקרובה וכדי להוכיח לנו החברים שהוא פה להישאר.

על סעיף "אכשרה" [הסכמה בפורום; א.ה.] (באופן עקרוני, יש לדייק).

על סעיף "סנקציות לנבחרים" [הסכמה בפורום; א.ה.].

על סעיף "הצבעה וכינוס מוסדות" [הסכמה בפורום; א.ה.].

ניר רוזן: אין חולק שצריך לצאת לתהליך ברצון טוב מהנהלת ויו"ר המפלגה. אם נצליח להציג לו"ז מוסכם מפה, או שקודם תהליך רעיוני והוא זה שיגבש לוח זמנים.

יוסי סלבין: המזכ"ל צריך לקבל בחזרה סמכויות לניהול פנים מפלגתי.

חלק מהחברים בסניף אשקלון לא חושבים שצריך בחירת יו"ר כרגע ומיד, ויש כאלו שחולקים על זה.

מועצת הסניף – חייבת לבחור את המזכיר ולא הבז"ב העירוני.

[אסף הלחמי: מפנה אותך לחוקת דודו פדות – מועצת הסניף היא הריבון בעיר וכבר יש לה את כל הסמכויות הנדרשות – רק לבחור ולהפעיל אותה].

הדחה תהיה על בסיס קריטריונים לביצוע.

נדרשת ועדת אתיקה מפלגתית [יש הסכמה בפורום; א.ה.].

וועידה, חייבת להיות 100% נבחרי וללא על בסיס תפקידם.

מזכ"ל, חייב בתקופת אכשרה של 36 חודש.

לבחון ביטול כפל תפקידים, למשל מזכ"ל וח"כ.

יאיר טרצ'צקי: חושב שרותמים עגלה לפני הסוס: נדרש שמישהו יוביל את התהליך ולדעתי זה צריך להיות מזכ"ל. לכן בחירה בכל הבז"ב להובלת חידוש המוסדות לקבלת לגיטימציה וממש כמו שהיו"ר נבחרה להוביל בכנסת.

יוסי סלבין: ומי יבחר את המזכ"ל? לא הבז"ב אלא הוועידה.

יאיר טרצ'צקי: שאלת הלגיטימציה תיפתר על ידי האמירה הציבורית של היו"ר, בחירת היו"ר היא לא השאלה.

אסף הלחמי: נראה לי שיש הסכמה על עצם הצורך לבחור מזכ"ל בהקדם, הדיון רק על הפורום הבוחר [הסכמה בפורום; א.ה.].

שלום דסקל: ההתרשמות של רבים במפלגה שהנהלת המפלגה מנותקת מהשטח – בוועידה בממוצע 1,770 מצביעים ומתוכם 1,000 מבקשים בחירת יו"ר ושינוי תקנון.

מספר הבז"ב שמצביע בפועל הוא 26,000 ובסקר שנערך לאחרונה 1,500 חברים.ות תמכו בעמדה דומה.

לא הפנמנו שאנחנו 4 מנדטים ועם אופק העלמות.

משקיעים הרבה בפרוצדורה וחולים באותה מחלה של סכנה קיומית.

אם לא נגיע לפרוצדורה פשוטה – לא נצליח.

נדרש תהליך שוויוני ופשוט, המתאים למפלגה קטנה.

יובל נעים: נדרש לרדד את מבנה המפלגה.

הבז"ב צריך לבחור וועדה שתציג חלופות.

השלד הקיים לא יכול לבצע זאת.

אסף הלחמי: יובל, כמו שהערתי למשה – איך זה יתנהל? איך זה יהיה דמוקרטי? איך אפשר לקיים דיון אמיתי בקרב 50,000 חברים. לכן נדרשת דמוקרטיה ייצוגית שגם יוצרת תחושת שותפות ... בלו"ז שמשה מציע מדובר על קול קורא (2 חודשים), דיון (עוד 1-3 חודשים), כינוס וועידה (רגע – אמרנו שהיא לא לגיטימית) לאשר המלצות (2 שבועות) ואז יציאה לבחירות רק בעוד 5-6 חודשים וזה לא מקובל על אף אחד, יתקע את ההערכות למוניציפאלי ולא יעניק לחברים תחושת שיתוף מיידית.

מעבר לכך, אנחנו מרדדים – הנה מועצת הסניף חופפת לצירי הוועידה, מבטלים את מזכירות הסניף ומרכז המפלגה ומזכירות הלשכה ... המבנה המוצע הוא בעצם: סניף >> וועידה  >> לשכה >> יו"ר\מזכל\סיעת כנסת.

צפריר (משקיף מטעם משה אשכנזי): אני מבחין שיש פה הרבה מן המשותף.

בין האלטרנטיבות – קידום דיון והחלטה על המוסדות ורק אז בחירתם.

המזכ"ל צריך להוביל תהליך ארגוני ולא רעיוני.

ניר רוזן: נפלה בוועידה הצעה לביטול תפקיד המזכ"ל ולכן מכבד אותה ויש לבחור אותו.

משה אשכנזי: אסף, הטבלה במסמך הפשרה משקפת אותו הדבר מאותו הדבר.

המהירות מהשטן וזה לא זמן לפקוד אנשים.

הפעילים המרכזיים הם נטל ולא נכס.

הוועדות בשולחנות העגולים הרעיוניים ימונו על-ידי קול קורא וכל מי שרוצה ישב בהם.

ניר רוזן: כל אדם שרוצה ייקח חלק בשולחן העגול ומתוך הבז"ב.

אסף הלחמי: משה וניר, כבר הדגמתי את הסתירה בהצעת משה בין העדר ייצוגיות השטח ובין הדרישה שהשטח ישב ויחליט באופן לא מנוהל מה צריך להיות מבנה המפלגה. וגם הערתי שנדרש לתת לחברים.ות תחושת שותפות על ידי תהליך בחירה ולא דיון בלתי אפשרי.

מעבר לכך, מסמך הפשרה מייצג את סך הרעיונות של כלל החברים בדיון הראשון והוא פשרה (שלא בהכרח אני מסכים עם כל סעיף שם – לכן גם אני מתפשר, זו לא ההצעה שלי ובבקשה תתפשרו גם אתם).

חוזר ומזכיר שיש לנו הסכמה על צורך בבחירת מזכ"ל באופן מידי.

יאיר טרצ'צקי: הבז"ב נתון וחייבם בחירות למזכ"ל שיוביל כינוס וועידה להענקת לגיטימציה.

אסף הלחמי: מסכים עם יאיר ונראה לי שגם הפורום – בחירת מזכ"ל חשובה והכרחית מיד. ושוב הסכמה עם יאיר שהוא יכנס וועידה, אבל זאת צריכה להיות הוועידה ה-11 ולא ה-10 כדי לחבר מחדש את השטח והיות וה-10 מורכבת ברובה מצירופים ולא מייצוג השטח (היסטוריית הצרופים מאז גבאי, דרך פרץ ועד מיכאלי).

בנוסף, שב ומזכיר שיש בחירות מוניציפליות וחייבים לאפשר לסניפים לנהל אותם ממחר בבוקר מול הפעילות שכבר יש של ישעתיד ועל דרך של התחדשות – זאת דרך בחירות למועצה\צירי וועידה (וכך הרווחנו על הדרך וועידה).

מזכיר את ההסכמות שכן הגענו אליהן:

 1. על סעיף "אכשרה" [הסכמה בפורום; א.ה.] (באופן עקרוני, יש לדייק).
 2. על סעיף "סנקציות לנבחרים" [הסכמה בפורום; א.ה.].
 3. על סעיף "הצבעה וכינוס מוסדות" [הסכמה בפורום; א.ה.].
 4. נדרשת ועדת אתיקה מפלגתית [יש הסכמה בפורום; א.ה.].
 5. לבחור מזכ"ל בהקדם, הדיון רק על הפורום הבוחר [הסכמה בפורום; א.ה.].

מציע פיתוח הפשרה –

 1. בסניפים ייבחרו "צירי וועידה" בלבד שיהוו "מועצת סניף זמנית", במקביל ייבחר מזכ"ל וזה ייכנס את הוועידה בהקדם להענקת לגיטימציה ומהלך מהיר של חשיבה על המבנה הרצוי למוסדות המפלגה. ייתכן שיבטלו את מועצות הסניפים וייתכן שישאירו – העיקר שיש וועידה ומזכ"ל, יש לגיטימציה והתחלנו תהליך וגם נבחר לשכה-זמנית שתחליף את ההנהלה ולטובת התפקוד השוטף של המפלגה (וגם אם מוסד זה ישתנה\יבוטל בהמשך).
 2. כמו הצעתו של שמוליק מזרחי, צירי הוועידה בכל יישוב ירכיבו ביחד את מועצת המחוז.
 3. בשלב זה נשאיר את מזכירי סניף ומחוז הקיימים ונבחר רק בעלי תפקיד חסרים לבקשת המנכ"ל.
 4. כל מוסד נבחר כזה, יהיה כפוף לסנקציות ועד כדי הדחה במקרה של העדר תפקוד.
 5. המלצתי על קבועי זמן לכינוס כל מוסד ובהתאם לכך נוכחות: מועצת סניף (צירי וועידה מקומיים) פעם ברבעון; וועידת מפלגה (3 פעמים בשנה); לשכת מפלגה (פעם בחודש).
 6. בכל זה, חייב שגם בחירת היו"ר תהיה על השולחן (ואני לא קובע מתי) כדי לאפשר לכל החברים להצטרף מתוך ידיעה שיש גם פה אופק.

סיכום דיון, אסף הלחמי:

 1. תודה שוב לכל המשתתפים.
 2. אוציא פרוטוקול בהקדם.
 3. הפעם ננסה לקיים מפגש נוסף בזום ליעילות ונוכחות טובים יותר.
 4. אתאים את מסמך הפשרות לרעיונות וההסכמות שעלו פה – אנחנו מתקדמים.

תודה לכולם.

לחצו להורדת הפרוטוקול כקובץ pdf  PDF.

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי