תלונה נגד הפיכת טריבונל השיפוט הפנימי של העבודה לפוליטי-מפלגתי

Thank you for rating this article.

לכבוד יו"ר המוסד לביקורת במפלגת העבודה מר רועי סגמן

הנדון: תלונה נגד הפיכת ה-טריבונל השיפוטי הפנימי של מפלגת העבודה - המוסד לבירור עתירות, לטריבונל משפטי-פוליטי-מפלגתי

בניגוד לכל הכללים הבסיסיים של חוקי המשפט וחוק השפיטה.
פיטוריהם של כ-40 דיינים וותיקים מנוסים ושהתנדבו לאורך שנים הודחו באבחה אחת, מבלי ליידע אותם ותחתם מונו תשע דיינות – נשים מטעם יו"ר המפלגה מרב מיכאלי ושלושה דיינים גברים המקורבים גם לראשת המפלגה. כפי שיפורט להלן:

התלונה מוגשת נגד ראשת המפלגה מרב מיכאלי. ונגד יו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד גד כרמי.

סימוכין :סדר -היום לכינוס וועידות מפלגת העבודה העשירית -
מתאריך – 3-2-2021. סעיף 6 על סדר היום " הוספת דיינים ודיינות למוסד לבירור עתירות, (מינו 10 דיינים ודיינות)
מתאריך -3-2-20217-6-2021 (מיניו 4 דיינים ודיינות ), אצלכם.

נכבדי יו"ר המוסד לביקורת במפלגת העבודה שלום.

כללי -מבוא

1- כפי שעולה במקרים רבים, בשנתיים האחרונות, כאשר אנו מתוודעים להתנהלות (וניהול) הבלתי ראויה והפסולה של ענייני המפלגה המתגלים לנו לרוב בהתייחסויות של גורמים שונים במפלגה במענה למכתבים שלנו אליכם כמו: מכתבים של מזכירת הסניף באפקה נאוה מלכה עם חותמים רבים מקרב הפעילים המרכזיים של המפלגה, ואחרים, הממוענים לראשת המפלגה, למנכ"ל המפלגה, וליועץ המשפטי של המפלגה ולמוסד לבירור עתירות וליו"ר המוסד לביקורת.

2- דוגמא להתנהלות בלתי ראוה שכזו, כפי שלמדנו על "פיטוריהם" של כ-40 דיינים ודיינות ששירתו נאמנה את המפלגה במשך שנים רבות ולא היו מזוהים עם ראש מפלגה זה או אחר ו/או מחנה זה או אחר עד "ו שהודחו " והוחלפו" על -ידי ראשת המפלגה וראש המוסד לבירור עתירות באופן שערורייתי ביותר. תוך רמיסת טריבונל שיפוטי פנימי והפיכתו לטריבונל שיפוטי פוליטי מפלגתי ומגמתי עם קורטוב של משוא פנים שיפוטי.

ראה מקרה החלטת מותב אחת בעתירה מס' 12-21 בפני כבוד השופטת-דיינת פרופסור דפנה הקר שתלונה נוספת (מס' 2) ונפרדת תיוחד בגינה דבר המשקף קריסה נוספת המעידה גם על רוח תלונתי זו.

3- גם על התנהלות שבכותרת תלונתי זו, נודע לנו /לי בדרך מקרה ואגבי שניתנה בתגובה של היועץ המשפטי למפלגה לשאלה במייל של עו"ד אייל יפה אליו מתאריך 14-11-2021.

4- בנוסף בתאריך 16-12-2021 פנה מזכ"ל המפלגה לוועדת החוקה לפסילת חברי מותב תלתה אשר דן בעתירתו, עתירה מספר 9-21.
מגיש תלונה זו (עזי נגר) היה עד וער לכל ההתנהלות זו מאחר שעתירתי מס' 8/21 נכללה בתוך כל העתירות דנן והתוודעתי לשערורייה זו.

5- ציטוט, סעיף 10 ממכתבו של מזכ"ל המפלגה מר ערן חרמוני לחברי ועדת החוקה
"בתאריך 14-11-2021 נודע לי בדרך מקרה (מתגובה שניתנה ע"י יועמ"ש המפלגה לשאלה במייל של עו"ד אייל יפה) כי הוסרו באבחה אחת שמותיהם של כל הדיינים הוותיקים במוסד לבירור עתירות שכיהנו בו טרם בחירתה של מרב מיכאלי ליו"ר המפלגה (40 דיינות ודיינים) וזאת בניגוד למצג שהוצג בפני ההנהלה והוועידה כאילו אישור הדיינים החדשים מהווה תוספת, אך לא נעשה במקום".

6- ציטוט, סעיף 11 ממכתבו הנ"ל של מזכ"ל המפלגה, ערן חרמוני
"בתאריך 15-11-2021 פניתי בעניין במכתב לכבוד יו"ר המוסד לבירור עתירות עו"ד גד כרמי הבהרתי לו כי הדברים נעשו שלא בידיעתי שלא על דעתי ולמעשה מאחורי גבי מבלי שאף נמסר לדיינים הוותיקים הדבר ובניגוד למצג שהובא בפני הנהלת המפלגה והוועידה טרם ההצבעות על אישור דיינים חדשים וכי עמדתי החד משמעית כמי שאמון מתוקף תפקידו בחוקה על סוגיות אלו כי מינוי הדיינים החדשים נעשה בנוסף לדיינים הוותיקים ולא במקומם"

7- לעניות דעתי הצנועה (של מגיש תלונה מס '1), כל המהלכים הללו, נעשו תוך הסתרה של המהלכים הן על ידיראשת המפלגה ובידיעה ברורה ומודעות של יו"ר המוסד לבירור עתירות שאפשר את הפיכת הטריבונל השיפוטי הפנים מפלגתי לטריבונל פוליטי מפלגתי מגמתי מוטה והמושתת על "משוא פנים מובנה בתוך השיטה".

8- אז למה נלין על אחרים? ומה שווים נאומים חוצבי להבות מעל דוכן הנאומים בכנסת נגד נוסח "הרפורמה" להפיכה השיפוטית של ממשלת נתניהו, כאשר אותם דפוסים נפסדים נעשים על "ידנו" בתוך מפלגת העבודה?

9- מכל העולה לעיל, עושה רושם, שהדברים נעשו בכוונת מכוון ושנעשו שלא בתום לב ושלא לומר באמצעות "לכאורה" של הונאה, רמיה והולכת שולל בטענה המופרכת שפשוט "לא הארכתם להם את המינוי" להמשך חברותם כדיינים במוסד לבירור עתירות, ואף לא עלה בדעתכם או בדעת ראש המוסד לבירור עתירות להודיע להם כי חברותם במוסד לבירור עתירות הסתיימה או לא חודשה או לא הוארכה להם.

10 – איך זה שלפתע שכל הדיינים הוותיקים שהיו כשרים לדון בעתירות קודמות גם של מרב מיכאלי וגם של מגיש התלונה לא נזעקו להתלונן על פקיעת תוקף כהונתם עד, אז?

11- זאת יש להדגיש כי בתקופת כהונתם של ראשי המפלגה, אבי גבאי ואמיר פרץ לא מונו דיינים חדשים.

12- ובתקופתו של בוזי הרצוג מונו 8 דיינים וזאת בנוסף לדיינים הקודמים ולא במקומם עד אשר הגיעה "מרב מיכאלי ותוך שנה מינתה 9 דיינות -נשים ושלושה דיינים גברים וכולם באו במקום הדיינים הוותיקים הנעדרים זהות מחנאית ומגמתיות שיפוטית. (כיום משרתים 14 דיינים ודיינות מטעם וקרוב לשני שלישים הם נשים, היכן השוויון המגדרי לגברים)

13- יוצא איפה, שאין טעם לעתור למוסד לבירור עתירות שהפך לטריבונל שיפוטי פוליטי מפלגתי "מכוון משוא פנים מובנה", כפי שנוכחנו לדעת וכפי שמגיש התלונה התוודע באופן מעשי בהתנהלות שערורייתית זו בדוגמא שהובא בטיפולה של הדיינת פרופסור דפנה הקר ביושבה כמותב אחת בעתירה 12/21 של החברות מהמגזר הלהט"בים.

- יש לציין שישנו נוהל למינויים של דיינים למוסד לבירור עתירות, כפי שעולה מחוקת המפלגה בפרק א' סימן ט' סעיפים 31-45 על תיאור, תפקוד וניהול המוסד לבירור עתירות, שעד לפני כ-שלוש שנים התפקד באופן מעורר אהדה מעולה ישר הגון -ולא עוד.

לסיכום

א- תלונה זו מוגשת לבדיקה חקירה וטיפול והגשת מסקנות ממצות וסופיות בהתאם למנדט שניתן לך בחוקת המפלגה פרק א': המוסדות המרכזיים, סימן י' סעיפים מס' 46-55, אכן תיאור התפקיד מהווה אתגר רציני וכובד משקל נכבד שהצלחה בתפקיד זה מובטחת כאשר קיימת עצמאות מוחלטת ואיתנות ערכית ומוסרית גבוה ביותר. ובעיקר נאמנות למטרות המפלגה והצלחתה. והצלחת המפלגה בלבד.

ב- מאחר ואני הייתי הגורם הפעיל והמועיל להקמת מוסד ביקורת המפלגה בהגשתי עתירה לכונן מוסד זה הפועל מתוקף חוק המפלגות סעיף 18-19 שלו, ובנוסף לדרישה לכננו על פי חוקת המפלגה, החלטתי להגיש מספר תלונות שידגישו את הצורך בתיקון עיוותים ופגמים בניהול המפלגה לצורך אמיתי לשיקומה של המפלגה על -מנת שתשוב לקדמת המפה הפוליטית מפלגתית בישראל.

ג- ברור לכל בר -דעת שכאשר ממנים שופטים ובדגש שופטות ומטעם החשש לניגוד עניינים וניגוד אינטרסים לטובת מי שמינה אותם חופן בתוכו חשש סביר ולא בלתי מבוסס שהחלטות הטריבונל השיפוטי פנים מפלגתי יהא נגוע בפגיעה קשה בזכויות העותרים, פגיעה קשה באמת, בצדק ובדרישה הבסיסית להוגנות במשפט ומעל ה-כל השיוון בפני החוק לכולם.

* ריבוי בקשות פסילת דיינות בשנתיים האחרות היא עוד עדות לתופעה פסולה זו.

ד- מובהר ונהיר לכל שבהתנהלות זו יש סימן מובהק של "הפיכה שיפוטית -משפטית" בתוך המוסד לבירור עתירות, ומצער הדבר שהמהלך נעשה לכאורה בשיתוף ותרומה של יו"ר המוסד לבירור עתירות שחובתו לטוהר הבחירות והפעילות התקינה בתוך המפלגה ושמירה הן על חוקת המפלגה והן על החוק/חוקים של מדינת ישראל שזורה בכל סעיף מהסעיפים הדנים במוסד הנכבד והחשוב עד מאוד בתוך המפלגה.

ה- זאת ועוד, מינויים של שופטים דיינים על בסיס מחנאי פוליט -מוטה לטובת ראשת המפלגה חותר תחת החוקה ותחת החוק פוגע באפשרות לשקם את המפלגה וגורר בריחה של עשרות אלפים לא להתקרב למפלגה בהצבעת אי -אימון בהליכים השיפוטיים הפנים מפלגתיים.

לבסוף - איך ניתן להציג טענות כל שהן מסוג הטענות כדלקמן:
1- על אי-מיצוי הליכים משפטיים בתוך המוסד לבירור עתירות?
2- בקשות מביתי המשפט לאמץ את דוקטרינת אי-ההתערבות של מערכת המשפט בטריבונאליים שיפוטיים פנים מפלגתיים?

עזי נגר, מגיש התלונה (מס' 1), מזכיר סניף גילה ירושלים
העתקים: יו"ר מפלגת העבודה – ח"כ מרב מיכאלי; היועץ המשפטי למפלגה -עו"ד עומרי שגב; יו"ר המוסד לבירור עתירות -עו"ד גד כרמי; מזכירת סניף אפקה הגב' נאוה מלכה

; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי