Doctor we're losing him!

Thank you for rating this article.

שנים שאני חבר מפלגת העבודה.

המציאות סביב משתנה, ואני עדיין חבר מפלגת העבודה.

ביבי שנים ראש ממשלה ואני עדיין משלם את דמי החבר למפלגת העבודה.

המפלגה מצטמקת עוד ועוד ואני עדיין שם את אותו פתק אמת בקלפי למפלגת העבודה.

לאחרונה עושה רושם שלא תהיה עוד מפלגת העבודה אז אני מנסה לברר האם האנשים שעומדים בראש מפלגת העבודה עושים את כל שביכולתם לוודא שמפלגת העבודה תמשיך להתקיים.

אני מתקשר ואף אחד לא עונה.

שולח הודעות לארבעת (כן באמת רק ארבעה...) חברי הכנסת ואף אחד לא עונה.

שולח הודעה לארגון, ללשכת המזכ"ל והמנכ"ל ואין מענה.

מתקשר ליועץ הפוליטי, הוא מנפנף...

אפילו הקישור באתר המפואר לא מצליח להעביר טופס פנייה. (טעות בשרת ואולי במפלגה)

אולי אני מפריע וכולם נורא עסוקים, אולי יש תור של מענה לאלפי המיילים מאלפי חברי המפלגה.

אז אני ממשיך לנסות, מחפש את הדופק, מקווה שלא כמו מאות האלפים שכבר הספידו את מפלגת העבודה יש עוד סיכוי שמישהו יתעשת.

"העבודה. מפלגה ציונית, סוציאל דמוקרטית, בית מוגדר וברור מאז 1968"
אפרת רייטן, טוויטר 11.7.22

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי