מפלגת העבודה‚ ברק ומכירת החיסול

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודה נמצאת במשבר עמוק, לא אני אומר את זה ולא עסקני מפלגה המזוהים עם אינטרס כזה או אחר - אלא פואד בן אליעזר מותיקי הנהגת מפלגת העבודה בשנים האחרונות. מי שהיה יושב ראש מפלגת העבודה, שר הביטחון מטעם מפלגת העבודה ועוד ומכיר את שדרות העבודה על בוריין מזהיר את יושב ראש מפלגת העבודה מפני התרסקות קרובה ומכאיבה.

והאם אהוד ברק מקשיב - כנראה שלא.

במשך חודשים רבים מאז היבחרו פועל ברק למוסס כל ניסיון להביא להבראת מוסדות המפלגה באמצעות בחירות וכול רעיון יצירתי להבראתה הכלכלית (ראו כשמכתב הפרידה של הגזבר מחברי העבודה). מצד שני, הוא מינה צוות של עורכי דין ומקורבים להובלת מהלך של מכירת נכסים קולקטיבי למי שהם חפצים ביקרו ... מעניין מי יזכה בבכורה?!

בנוסף מאותת לאחרונה ברק על רצונו להקדים את הבחירות וזאת כחלק ממהלך כולל למניעת צו בית משפט לקיום בחירות למוסדות הנבחרים של מפלגת העבודה - מועצות סניפים, ועידה, מרכז ולשכה. בלי רענון וחידוש מוסדות אלו אין לעבודה תקומה. הוא יודע זאת והוא מעדיף את המצב הקיים של סיאוב וניוון שבו הוא מנווט את הספינה הטובעת כרצונו.

בן אליעזר, בדבריו שנאמרו לחבר הכנסת שמחון שלא לציטוט, הציג תמונה עגומה ואמיתית למי שמכיר את שדרות המפלגה של חוסר תפקוד מוחלט - החל מהסניפים המשותקים, דרך מוסדות המפלגה השונים שלא מכונסים בכוונת מכונן ועד לצמרת ההנהגה שחוששת מאובדן הכסא המרופד. אמנם, רבים מנבחריה עושים מלאכתם נאמנה כשרים, חברי כנסת וראשי ערים - אולם מתעלמים באופן בוטה מאותם מוסדות וחברים שבחרו ושלחו אותם לכנסת ולעיריות.

בקרוב, לאחר הבחירות לרשויות המקומיות תעמוד מפלגת העבודה בפני האמת העירומה של אובדן נציגות כמעט מוחלט בערים, בסניפים ובמה שנקרא השטח. עוד לא מאוחר מדי, גורס בן אליעזר ואחרים, לשנס מותנים ולחדש את נוכחותה של המפלגה בעשייה אמיתית וחיבור לפעילים בשטח.

אולם, ברק ממאן לשמוע ואף חוזר ומצהיר על רצונו לאחד את העבודה עם קדימה. והרי ברור שמוסדות פעילים יתנגדו ויכשילו ניסיון כזה ובפרט בהתבסס על ניסיונה של 'ישראל אחת' באיחוד עם מימד וגשר שהיו אסון אלקטורלי, ארגוני וכלכלי עבור המפלגה. די אם נזכיר את הקנסות הכבדים שהטילה המדינה על ברק ושזה מהיר להשית על קופת המפלגה המדוללת והם הם בבסיס מצבה הכלכלי הרעוע ד'היום.

כבר שנים שאתר הבמה הרעיונית יוצא בקריאה לפעולה מיידית לשיקום ושינוי שיטת הבחירות הפנימית -כי עתיד בונים, לא הורסים. כי דרך וחזון קודמים  למצע ונשאלת השאלה - מפלגת העבודה לאן? ויש כאלו שלפחות התעניינו ושאלו האם עדיפה ועדה מסדרת על פריימריס? אבל, אז נשאלה שאלה לא פחות חשובה - אהוד של העבודה למען קדימה? ולכן היו כאלו שקבעו כי מכיוון שהמפלגה לא באה לעבודה, היא גם לא תקבל שכר ... ועכשיו נחשפה, לאחר שנים של מאבק - טיוטת חוקת מפלגת העבודה (המקורית וזו החדשה המוצעת) ולבסוף פסק דין מביש אך הכרחילקיום מיידי של בחירות למוסדות.

"... אין לפרולטוריון מה להפסיד מלבד כבליו יש לו עולם ומלואו להרוויח. פועלי כל העולם התאחדו!"
קארל מרקס, המניפסט הקומוניסטי

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי