זימון, דרכי הצבעה וסדר יום למושב הוועידה ה-10 בתאריך 6/1/22

Thank you for rating this article.

ציר/ת ועידה יקר/ה שלום רב,
בהתאם להחלטת ההנהלה הנך מוזמן/ת להשתתף בישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה אשר תיערך באופן מקוון.

ההצבעה תתקיים ביום חמישי, 6.1.22, החל בשעה 12:00 ועד 16:00.

יודגש, ללא מספר טלפון עדכני, לא ניתן יהיה להצביע באמצעות המערכת המקוונת.

יש להיכנס לקישור הזה, להזין מספר זהות ולהמתין לקבלת קוד אימות.
ככל שלא מתקבל קוד האימות בSMS יש לשלוח מייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עם צילום תעודת הזהות שלך ומספר טלפון נייד עדכני. נבקשך לבצע בדיקה זו עד ליום 2.1.22.

סדר יומה של ישיבת הוועידה

 1. שינוי סדרי העדיפות הלאומית תוך תעדוף והשקעת משאבים לאלתר בנגב ובגליל;
 2. צירוף חברות מפלגה כצירות הוועידה העשירית (לרשימת הצירופים, לחצו).
 3. קביעת מועד נדחה לבחירות למוסדות המפלגה לאחר הגשת מסקנות הוועדה לרה-ארגון במפלגה בראשות עו”ד שולי אשבול ולא יאוחר מיום 24.12.22 (התאריך המיועד לקיום הבחירות לוועידה ה-11);
 4. תיקון חוקת המפלגה ביחס למוסד לבירור עתירות;
 5. הצבעה מחודשת בנושא קיום משאל חברים בעניינים מהותיים;
 6. מינוי מר רועי סגמן כיו”ר המוסד לביקורת.

להרחבה בנושא סדר היום, לחצו כאן.

דרכי הצבעה

ההצבעה בוועידת המפלגה הקרובה תיעשה באופן מקוון באמצעות קישור שישלח למספר הטלפון של ציר.ת הוועידה.

ההצבעה תתקיים בין השעות 12:00 ל-16:00 אולם צירי הוועידה יתבקשו להצביע במהלך השעתיים הראשונות.

ככל שמסיבה מסוימת אין באפשרותו של ציר ועידה להצביע באופן מקוון, עליו לפנות למוקד הטלפוני במספר 03-7793602.

שימו לב!

עשוי להיווצר עומס במוקד הטלפוני ועל כן יש לנסות לחייג מספר פעמים ובין השעות 13:00 ל-15:00.
ללא מספר טלפון עדכני, לא ניתן יהיה להצביע באמצעות המערכת המקוונת. יש להיכנס לקישור הזה, להזין מספר זהות ולהמתין לקבלת קוד אימות.
ככל שלא מתקבל קוד האימות בSMS יש לשלוח מייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עם צילום תעודת הזהות שלך ומספר טלפון נייד עדכני. נבקשך לבצע בדיקה זו עד ליום 2.1.22.

ציר ועידה שלא עידכן את מספר הטלפון שברשותו או שלא שילם את דמי החבר, לא יהיה רשאי להצביע ולא יוכל להסדיר את התשלום במהלך ההצבעה. לבדיקת סטטוס חברות יש ללחוץ בקישור הזה,

הצבעה במוקד הטלפוני שמורה אך ורק לצירי ועידה שמסיבות לא צפויות אינם יכולים להצביע.
צירי ועידה שמתקשים להצביע באמצעות המערכת המקוונת או המוקד הטלפוני יוכלו להצביע, במהלך שעות ההצבעה, באחד מסניפי המפלגה בכתובות אלה:

תל אביב – ברודצקי 15

ירושלים – הלל 23

באר שבע – האבות 44

חיפה – מוריה 9

דברי הסבר לנושאים שעל סדר היום

דברי הסבר לסעיף 1: הנגב והגליל, חבלי הארץ המהווים פריפריה גאוגרפית וחברתית, הופלו לרעה תקציבית בעשרות השנים האחרונות תחת שלטון הימין. ייבוש הנגב והגליל נעשה בכוונה תחילה תוך העדפת אזורים אחרים.
הנגב והגליל מהווים את עתודות הקרקע של ישראל ואת רוב אזורי החקלאות של ישראל נמצאים בפיגור ניכר אל מול מרכז הארץ בתחומי התשתיות, התקציבים וההשקעה האזרחית. תושבי ותושבות אזורים אלה, יהודים וערביות כאחד, תושבות ערים ותושבי המרחב הכפרי זכאים לשירותים ותשתיות משופרים ובמהרה. החקלאות הישראלית, הנמצאת ברובה באזורים אלה, נפגעה אנושות מהזנחת הגליל והנגב חייבת אף היא לקבל חיזוק והגנה מרשויות המדינה שכן היא מהווה את הביטחון התזונתי ואת החוסן הלאומי של ישראל. אנו קוראים להגדלת ההשקעה באזורים אלה והעדפתם על פני אזורים אחרים אשר הועדפו בעבר באמצעות תקציבים, חקיקה ותכנון ארוך טווח הלוקח בחשבון כי באזורים אלה נמצא עתיד הציונות ועתיד מדינת ישראל.

דברי הסבר לסעיף 2: בהתאם לחוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – שוויון מגדרי והתליית הליכי בחירות), התשפ”א – יוני 2021 נקבע עקרון השוויון המגדרי כהוראה חוקתית. בחודש יולי 2021 יצאה המפלגה בקול קורא להגשת מועמדות לתפקיד ציר הוועידה העשירית לחברות המפלגה. זאת, על מנת לשאוף, ככל הניתן לאיזון מגדרי כקבוע בסעיף 210(א)(1א) לחוקת המפלגה. ועידת המפלגה עודנה מצויה בתת-ייצוג של נשים בקרבה ועל כן מתבקשת הוועידה לאשר את צירופן של חברות נוספות בהתאם לרשימה שתפורסם באתר.

דברי הסבר לסעיף 3: חוקת המפלגה קובעת כי נדרשים להתקיים הליכי בחירות למוסדות פנימיים ולתפקידים כגון: מרכז המפלגה, לשכת המפלגה (שני מוסדות אלה לא קיימים מזה כעשור) וכן למועצות הסניפים, מחוזות ומזכ”ל המפלגה. בהתאם להחלטת הנהלת המפלגה, הוקמה ועדה לרה-ארגון במפלגה בראשותה של עו”ד שולי אשבול אשר בה חברים היועץ המשפטי למפלגה – עו”ד עמרי שגב, עזמי כעביה, אבנר סטפק, חן אריאלי, חניק מרשק ואפרת שגיא אופיר.

דברי הסבר לסעיף 4: בהתאם לדרישת יו”ר המוסד לבירור עתירות, עו”ד גד כרמי, נדרשים תיקוני חוקה על מנת לייעל את עבודת המוסד לבירור עתירות וכן לקבוע עניינים הקשורים לסדרי דין, בטחונות וצורך ניסוח של כתבי בי-דין המוגשים למוסד לבירור עתירות. תיקון החוקה המפורט יפורסם לאחר אישורה של ועדת החוקה.

דברי הסבר לסעיף 5: בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה”פ 67555-11-20 מיכאלי נ’ פרץ אשר דן, בין היתר, במעמדם של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה – הן בהיבט האידאולוגי הן בהיבט הפנים-מפלגתי – מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך שתאפשר לחברי המפלגה לדון בנושאים אלה ולקבל החלטות בהתאם להצעת יו”ר המפלגה ובהתייעצות עם סיעת המפלגה והנהלתה. ביום 3.2.21 אישרה ועידת המפלגה את התיקון האמור, בעקבות החלטת המל”ע, מתבקשת הוועידה לאשר סעיף זה פעם נוספת.

דברי הסבר לסעיף 6: בהתאם לחוק המפלגות, נדרשת המפלגה לקיים מוסד לביקורת. בעקבות סיום תפקידו היו”ר הקודם של המוסד לביקורת, מוצע לאשר את מועמדותו של מר רועי סגמן. קורות החיים מצ”ב.

רשימת מצורפות לועידה עם שמות ויישוב

כפי שהופיע, כולל טעויות חוסרים וכפילויות, באתר המפלגה:

 1. רוני אוסטרר, תל אביב - יפו
 2. קורל אלי, מודיעין-מכבים-רעות
 3. אסתר צונג, חולון
 4. טל כהן, עפולה
 5. לילך ויס, ירושלים
 6. אלמוג ישראלוב, תל אביב - יפו
 7. נעה גוטגליק גן יאשיה
 8. איה טננבאום ראש פינה
 9. עדי דינה מונק גבעתיים
 10. אביגיל שפרבר תל אביב - יפו
 11. אורית יעל אפיקים
 12. כרמית כהן גבעתיים
 13. ברכה אביגיל ינון קרית אונו
 14. אתי מגל אביחיל
 15. אילת שרפשטיין שביט רמת גן
 16. לינור אברגל תל אביב - יפו
 17. מוניקה אדלר רמת גן
 18. שירי גרנות כרמים
 19. דקלה כהן תל אביב - יפו
 20. אובל אברמוביץ פתח תקווה
 21. עידו אטיאס מודיעין-מכבים-רעות
 22. קרן בן הרוש כפר סבא
 23. תל אביב - יפו Sofer Ruti
 24. ריקי בליך תל אביב - יפו
 25. תמר בם ארי הלחמי חופית
 26. ניצן בן נר תל אביב - יפו
 27. ישראלה ברוך תל אביב - יפו
 28. יעל דולמן חולון
 29. אורנה היילינגר כפר סבא
 30. שיר הלפרן תל אביב - יפו
 31. הלית לוי תל אביב - יפו
 32. טל מילס פרדסיה
 33. ליאת ניקריטין חולון
 34. יפית סבג חולון
 35. ענת רפופורט תל אביב - יפו
 36. הילי אבירז נס ציונה
 37. מלכה גרון, רמת השרון
 38. נורית דובנוב שניר, רמת השרון
 39. טוני אסנת ילון, רמת השרון
 40. קרן מאיר בנימינה-גבעת עדה
 41. מוניקה פרידלנדר, רמת השרון
 42. ברוריה שרון ראשון לציון
 43. נאור ירושלמי נס ציונה
 44. נוגה ירושלמי נס ציונה
 45. ארנה רבינוביץ-פונדק נס ציונה
 46. לינדה גבאלי טייבה
 47. תמר מרימה כפר סבא
 48. תמר לויט תל אביב - יפו
 49. מיכל יוטבת יקנעם עילית
 50. רוננ אדר 0
 51. אפרת אנקונינה מגדל העמק
 52. ליסה בון כפר סבא
 53. מיכל ברמי מיתר
 54. מרב גרינברג תל אביב - יפו
 55. זהר זמיר אחוזת ברק
 56. רויטל ירון תל אביב - יפו
 57. שרון ליכטר תל אביב - יפו
 58. פולה קויש תל אביב - יפו
 59. עדי שובי ירושלים
 60. רות מאי אוחיון אשדוד
 61. מירב אוחיון 0
 62. ג'קלין אוחיון שדרות
 63. ענבל רביבו אשדוד
 64. רוני אוחיון אשדוד
 65. שני אטלי מצפה רמון
 66. רותם נוי, רמת השרון
 67. סמדר קופר בוצר, רמת השרון
 68. אני רביץ, רמת השרון
 69. אוסנת גאנם סאג'ור
 70. היבא גאנם סאג'ור
 71. אליאן גאנם סאג'ור
 72. נוארה גאנם סאג'ור
 73. גמילה גאנם סאג'ור
 74. היאם גאנם סאג'ור
 75. לנא גאנם סאג'ור
 76. סמיה גאנם סאג'ור
 77. אסמא גאנם סאג'ור
 78. אליסאר גאנם סאג'ור
 79. אזהאר גאנם סאג'ור
 80. סיון אלעד 0
 81. מוריה בן שיטרית רעננה
 82. נוי ארז ראש העין
 83. נופר לילי לוסטו חיפה
 84. עומר אורי רמת גן
 85. דנית אנג'ל חריש
 86. יעל אלזה בלוך תל אביב - יפו
 87. גלית ברזילי ראשון לציון
 88. הדס גרוס חריש
 89. יעל הוס רמת גן
 90. פרידה הילה זאב רחובות
 91. אביטל כהן חריש
 92. לוטן לוינסון גבעתיים
 93. מעיין מאיר תל אביב - יפו
 94. לירן מזוז רחובות
 95. הדס מטייביץ חריש
 96. ליאנה אסתר מירום רחובות
 97. יעל עינהר חריש
 98. מור פנסקי תל אביב - יפו
 99. ים פנסקי ירושלים
 100. יובל ים שחר רמת גן
 101. מיכל שני גן יאשיה
 102. גל גורן יעד
 103. יסמין ויס אביחיל
 104. הדס כהן נזנין חיפה
 105. עפרי לבינסון גבעתיים
 106. נוי מלמד מפלסים
 107. גלי נשרי מזור
 108. עמית פלד חיפה
 109. נעמי קרן חיפה
 110. מעיין רווה באר שבע
 111. מיה שביט גן יבנה
 112. ענבר בינשטיין נתניה
 113. דנה כהן נהריה
 114. רחל חיט נס ציונה
 115. הדר אבידן עפולה
 116. סתיו אבן זהב נהריה
 117. הדס גולדמן עפולה
 118. אבישג גורני נהריה
 119. רון לוי ראשון לציון
 120. מור ליפשיץ עפולה
 121. מאיה עשור נהריה
 122. אור פלר אלתר עפולה
 123. אורטל שחר עפולה
 124. מיכל אגמון חריש
 125. ירדן אבנור חיפה
 126. דנה אברהם תל אביב - יפו
 127. ליר אלטר תל אביב - יפו
 128. זהר ברמן בארות יצחק
 129. שחר ברקוביץ תל אביב - יפו
 130. רוני גולדמן משאבי שדה
 131. אייר טנא מבוא חמה
 132. הילה כספי באר שבע
 133. מרים לזרוביץ' 0
 134. ענת לנדסברג באר שבע
 135. אופיר פיפיקוב חולון
 136. נעמה פראג תל אביב - יפו
 137. סיטאר קירס מתן
 138. עומר רביב תל אביב - יפו
 139. יעל שרה רפ כפר בן נון
 140. מוריה אילון יגור
 141. מוניה דובה בית ג'ן
 142. חלא דובה בית ג'ן
 143. וגדאן חטיב (קבלאן) בית ג'ן
 144. עפיפה מלחם (קבלאן) בית ג'ן
 145. איבתהאג' קבלאן בית ג'ן
 146. אמאל סלאלחה בית ג'ן
 147. יהלי בן עמי ויטנברג חדרה
 148. עדי ברזאני תל אביב - יפו
 149. לירז ירושלמי כפר סבא
 150. מיכל ליטמנוביץ' נטעים
 151. מירי נסימי מבשרת ציון
 152. חלי עזר גני תקווה
 153. מיכל פלד תל אביב - יפו
 154. מיכל קילשטיין רמת גן
 155. דנה שלמון תל אביב - יפו
 156. כפר סבא Michel Moran
 157. תל אביב - יפו zur ayelet
 158. יעל אברהם קדימה-צורן
 159. צור אדר בית השיטה
 160. עדה אהרוני נשר
 161. סמדי אורן הרצליה
 162. שושנה אורן תל אביב - יפו
 163. רומי אורנשטיין תל אביב - יפו
 164. אורית אילון תל אביב - יפו
 165. נעמי אלדס קרית אתא
 166. אסנת אלדר רמות מנשה
 167. נינה אלומות עמיר, בן שמן (מושב)
 168. אלה אלון בנימינה-גבעת עדה
 169. נטע אלון שליב ניר בנים
 170. איתי אלמוג-בר מודיעין-מכבים-רעות
 171. ד״ר שלי אלקיים ירושלים
 172. רבקה אמברבר פתח תקווה
 173. לירז רנה אסיף הוד השרון
 174. ניצה יוכבד אסקוב כפר תבור
 175. אילת אפק רמת גן
 176. דניאלה אקהאוז קרפ נשר
 177. ליאת ארבל קרית אונו
 178. אוסנת ארוך תמרי נס ציונה
 179. אפרת ארונוביץ שקד מודיעין-מכבים-רעות
 180. רינה ארז נס ציונה
 181. אור ארנפריד רחובות
 182. מלכה אשר תל אביב - יפו
 183. אילנה אתגר רעננה
 184. נועה בגון תל אביב - יפו
 185. אסנת בוקופצר תל אביב - יפו
 186. מוניקה רוזה בורד הוד השרון
 187. אורטל בירן גורפינקל אלפי מנשה
 188. חגית בית יוסף אילניה
 189. נגה בכרך חיפה
 190. טל בלווייס תל אביב - יפו
 191. שרון בן ארי קרני רחובות
 192. רות בן דוד רעננה
 193. אסנת בן דוד אסולין מולדת
 194. אילנה בן זקן ירוחם
 195. אוסנת בן זקן סולמי תל אביב - יפו
 196. רבקה בן חורין פרדקין בית קמה
 197. דרור יהודית בן יוסף גבעתיים
 198. דניאלה בן יעקב תל אביב - יפו
 199. עתליה בן מנחם תל אביב - יפו
 200. פסיה בן נון פרדס חנה-כרכור
 201. גלית אנה בן שמחון תל אביב - יפו
 202. מיכל בנגר רמת גן
 203. עדנה בנשלום עומר
 204. תמר ברגמן תל אביב - יפו
 205. ברכה ברומברג נס ציונה
 206. רות ברונשטיין גלבוע פלך
 207. דינה ברק ראשון לציון
 208. וירה ג'נאח נתניה
 209. יערה גבורי כורזים
 210. תמר גוטליב ירושלים
 211. לאה גולדברגר מודיעין עילית
 212. נחמה גיבור באר שבע
 213. שלהבת גלבוע קרית טבעון
 214. מאיה גלינה סלע אשדוד
 215. דניאל פרידה גלעדי קרית אונו
 216. חנה גן שוהם
 217. שלומית דותן מודיעין-מכבים-רעות
 218. רונית הד ירושלים
 219. יולי הלל תל אביב - יפו
 220. איריס הראל צוקרמן גן יבנה
 221. תומר הרדוף יהוד-מונוסון
 222. סופי הרצברג בת ים
 223. נגה ואן אלק כפר החורש
 224. הילדה ווייסטל תל אביב - יפו
 225. ארנינה וינר תל אביב - יפו
 226. אסנת ורטמן טל שחר
 227. נעמה זינגר כרמיאל
 228. רות זלוף רחובות
 229. ורד זליגמן צור הדסה
 230. נירה חיה זר כפר יהושע
 231. מעין חג'אג'-כחלון כפר יונה
 232. רני חזון וייס ירושלים
 233. אלינה חילביץ נתניה
 234. שושנה חלילוב כרמיאל
 235. רימון חנצ'ין חיפה
 236. מלכה יהלום קרית ביאליק
 237. רעות יובל חיפה
 238. כנרת יפרח חיפה
 239. אנבלה ירוסלבסקי תל אביב - יפו
 240. חנה יריב נשר
 241. גליה כהן רמת גן
 242. מוריה כהן-ימיני באר שבע
 243. רחל כורזים תל אביב - יפו
 244. נאוה כץ אפרת
 245. אירה לב, רמת השרון
 246. עינת לב ארי מטולה
 247. רינה לבנון כפר בלום
 248. בט' לוברנט נהריה
 249. אורית לוין חולון
 250. פדינה לוין ראשון לציון
 251. מיכל לוין כפר ורדים
 252. ענבר ליבוביץ אשקלון
 253. איריס ליבוביץ אשקלון
 254. מרטין ליטרט גיאה
 255. נטלי מרים לסטרג'ר כפר ורדים
 256. רונית מאור עין יעקב
 257. יוסי מואטי גבעתיים
 258. אלה מולר תל אביב - יפו
 259. גליה מור תל אביב - יפו
 260. מגי מור יצחק תל אביב - יפו
 261. רוית. מטרסו נס ציונה
 262. עידית מילר רמת גן
 263. רועי מימרן תל אביב - יפו
 264. נורית מנור טל שחר
 265. טל מסד תל אביב - יפו
 266. זהבה מרקוביץ עתלית
 267. תום נדיל חצור-אשדוד
 268. ורד נץ קרית ים
 269. עמית סבן, רמת השרון
 270. הילה סופרמן הרניק נטף
 271. סבטלנה סוקולוב אשדוד
 272. איילת השחר סיידוף פתחיה
 273. ברי ברכה סנדרס רמת גן
 274. שרון עדי הרצליה
 275. ענת עוז תל אביב - יפו
 276. כוכב שרי עם עד כפר סבא
 277. עידית עדיה עם-שלם הוד השרון
 278. עפרה פוגלהוט חיפה
 279. מאיה פירסט נופית
 280. גילי פליסקין תל אביב - יפו
 281. סיגל פרבר הרצליה
 282. נאוה פרי מעלות-תרשיחא
 283. רות קופלמן תל אביב - יפו
 284. מיכל קידר מודיעין-מכבים-רעות
 285. אנה קיסלנסקי אבן יהודה
 286. מרים קליין פכט כפר סבא
 287. גילה קריב חולון
 288. שרה קרנברג חיפה
 289. דניאלה קשת תל אביב - יפו
 290. עליזה רוזן הברמן כרמיאל
 291. שרון רוזנבאום תל אביב - יפו
 292. איטה רוטנברג ירושלים
 293. שני רופא אורנית
 294. ליאן רם רחובות
 295. איריס רפופורט תל אביב - יפו
 296. קרן שביט שטייף תל אביב - יפו
 297. גלית שגן כפר יונה
 298. שרה שדמי וורטמן 0
 299. מיכל שהי נווה ירק
 300. רונה א שהם ראשון לציון
 301. נאוה שוורץ שטרן מבשרת ציון
 302. לימור שופמן גוטמן תל אביב - יפו
 303. חן שופן תל אביב - יפו
 304. ורד שי כפר סבא
 305. עירית שיפריס-אשל נען
 306. אורי שלס טורקיה תל אביב - יפו
 307. נורית שם טוב ראשון לציון
 308. נחמה שני רמת גן
 309. תאיר ברבי ליזרוביץ הגושרים
 310. תירזה חברון מגדל העמק
 311. מורן שכניק תל אביב - יפו
 312. ענת גרינברג הוד השרון
 313. ליאור שרון אזור
 314. יעל גור תל אביב - יפו
 315. רינת קדם ברט גיזו
 316. הילה שגב תל אביב - יפו
 317. שרי לנצט תל אביב - יפו
 318. חסיה דביר מגדל העמק
 319. מורן אברזל אשדוד
 320. נעמה אילתי תל אביב - יפו
 321. ליהי לביא ירושלים
 322. שירה יוגב נהריה
 323. מיסא סובח שפרעם
 324. אחלאם שעבי שפרעם
 325. הנא אבו סמרה שפרעם
 326. מרוות חניפס שפרעם
 327. אנעאם חניפס שפרעם
 328. סוזאן אבו שאח שפרעם
 329. אמאני אבו שאח שפרעם
 330. אתאר שאהין שפרעם
 331. מאגדה שאהין שפרעם
 332. מרים פרח שפרעם
 333. רולא פרח שפרעם
 334. ג'והאר חניפס שפרעם
 335. ויסאל סאבק עספיא
 336. מנאר חניפס שפרעם
 337. הוידה שאהין/פרחאת שפרעם
 338. אביבה דעקה שפרעם
 339. לומה סמיר מג'דל שמס
 340. היא נכד שפר
 341. יארה אבו שאח שפר
 342. אנגאם אבו סעדה עספיא
 343. ניצן עטיה עמית ראש העין
 344. מיכל שינברג ירושלים
 345. הילה שכטר באר שבע
 346. אלה זמיר כרכום
 347. שני טל כפר יונה
 348. רותם טמיר אומץ
 349. אורי טרייסון תל אביב - יפו
 350. סער בן זאב חיפה
 351. לימור רוזנטל מעלה אדומים
 352. מעיין רצון ירושלים
 353. גליה עומרד לוי חולון
 354. מוריסט מנוחה וקס חולון
 355. סימונה קליין חולון
 356. נורית צדוק חולון
 357. אסתר דרכלר חולון
 358. אורנה ביטון חולון
 359. אבישג ביטון חולון
 360. תרצה תם חולון
 361. רומה רומואלדה דניס חולון
 362. שקד אטינגר חולון
 363. עמירה רגואן חולון
 364. סתיו רייכמן חולון
 365. עמית קוסובר חולון
 366. ליאורה קלו חולון
 367. רוזי מועלם חולון
 368. מזל הוד חולון
 369. נורית דובנוב שניר, רמת השרון [רישום כפול]
 370. אני רביץ, רמת השרון [רישום כפול]
 371. סמדר קופר בוצר, רמת השרון [רישום כפול]
 372. רותם נוי, רמת השרון [רישום כפול]

להורדה כקובץ PDF .

"התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה הוא־הוא המנדט שלנו"
דוד בן גוריון, מתוך עדותו בוועדת פיל 1937

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי