בפסיקת ביה"מש נדחה מושב הועידה ה-10

Thank you for rating this article.

החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בנושא העתירה: נדחה מושב הועידה ה-10 שיועד לחמישי 6/1/22.

על פי הסכמה שהושג בין הצדדים ואושרה כפסק דין תבחן כהונת הדיינים, יתקיים דיון בעתירה במוסד לבירור עתירות, הוועידה תדחה לפחות ב-30 יום וכן "שמירת זכויותיו של התובע [שלום דסקל, ע.ר] למצות הליכים בכפוף להחלטות ו\או פסקי דין שינתנו בעניינו".

לעיון בעתירה המקורית בקישור, או להורדת הפסיקה כקובץ pdf PDF. וכן לסדר היום מושב הוועידה שנדחה.

המבקש: שלום דסקל
נגד
המשיבים:

1. מפלגת העבודה הישראלית
2. מירב מיכאלי
3. הנהלת מפלגת העבודה
4. ערן חרמוני

פרוטוקול

עו"ד יפה: בתשובה לבית המשפט, אני משיב שעשינו הכל כדי למצות את ההליכים. הלכנו במישור הרגיל של מיצוי הליכים, הגשנו עתירה רגילה וקיבלנו פסק דין. לאחר מכן משכו אותנו 4 חודשים לקבוע מועד דיון נוסך, ואני לא יכול לבקש עיכוב הליכים ממותב שאני לא למכיר וביקשתי פסילה, כי אז יגידו שאני מכיר בו. אין לי בפני מי לדון היום במפלגת העבודה ולכן אני כאן.

עוד" שגב: לא מדובר בהחלטה שתייתר את התביעה שהוגשה, ב"כ המבקש אפילו לא יכל להסביר מה הדחיפות בדיון היום. מדובר באיזה שהן החלטות אידאולוגיות. מפלגת העבודה משקיעה הרבה משאבים כדי לקיים מהלך כזה של ועידה ואנחנו יומיים לפני הדיון.

נושא מינוי הדיינים לא נמצא בכתבי בית הדין.

פה מדובר בגורם שאינו משמעותי במפלגה.

המשיב 4: יש חשיבות גדולה מאד לסוגיות שיעלו בועידה.

באשר לצירוף של 370, נשים בעיקרון, לועידה, זה דבר שמשנה את המאזנים של הועידה כגוף נבחר. השאלה אם ה 300 שהשתתפו לפני 4 חודשים יכולים להשתתף או לא. יש שינוי מבחינת מאזני הכוחות.

כמו כן יש נושא נוסף שלכאורה מציגים אותו טכני כאשר הוא לא טכני, והוא שמבקשים לשנות את החוקה מבחינת דחיית הבחירות בשנה. ברירת המחדל היא שצריך לעשות בחירות דמוקרטיות, ולכן יש דבר מאד משמעותי מבחינת החיים הדמוקרטיים של המפלגה.

לאחר הפסקה

עו"ד שגב: המפלגה תסכים להצעת בית המשפט בדבר דחיה של 30 יום בהצבעה בוועידה, תביעת המבקש תמחק על ידו והמוסדות הפנימיים ידונו בבקשתו, המבקש יוכל, ככל שירצה, להשיג על אותן החלטות לגופן.

ב"כ הצדדים: לפנים משורת הדין ובהמלצת בית המשפט ועל מנת להשכין שלום במפלגת העבודה, הגענו להסכמות כדלהלן:

1. ההסדר הנו בתיק העיקרי.

2. המשיבות 1-3 יתנו החלטתן בבקשה התובע לפסול את הדיינים האמורים לשבת לדין בערעור שהגיש התובע, וזאת עד ליום 10.1.22.

3. המשיבות 1-3 ידאגו כי יתקיים דיון בערעור שהגיש התובע, לרבות מתן פסק דין במסגרת אותו הליך, שיינתן עד לא יאוחר מיום 20.1.22.

4. ההצבעה בוועידת המפלגה שנקבעה ליום 6.1.22 תדחה עד למועד שייקבע בחלוף לפחות של 30 יום מהיום.

5. התובענה הנדונה תמחק תוך שמירת זכויותיו של התובע למצות הליכים בכפוף להחלטות ו\או פסקי דין שינתנו בעניינו על ידי המשיבות 1-3.

6. נבקש כי תוחזר האגרה לתובע בהינתן הסדר בישיבה הראשונה.

7. לא ינתן צו להוצאות.

פסק דין

אני מאשרת את ההסדר המפורט לעיל ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהנתן הסדר בישיבה ראשונה, אני מורה על החזר אגרה לתובע באמצעות בא כוחו.

אין צו להוצאות.

ניתנה והודעה היום ב' שבט תשפ"ב 04/01/2022 במעמד הנוכחים.

רחל ברקאי, שוטפת בכירה

לעיון בעתירה המקורית בקישור, או להורדת הפסיקה כקובץ pdf PDF. וכן לסדר היום מושב הוועידה שנדחה.

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה"
ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב - דבר 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי