הזמנה: מועצת סניף ודיון 24.4.23

Thank you for rating this article.

הזמנה לישיבת מועצת סניף ודיון וסדר יום, שיתקיימו ביום א' 23.4.22 ברחוב התלמים 2, רמת השרון (משפחת גפני).

סדר היום

1. עדכון כללי על מצב המפלגה - ועידת המפלגה הקרובה, בחירות למוסדות ובפרט לוועידה ה-11, ליו"ר ולמזכ"ל והעדר אופק לבחירות בסניף עצמו.
2. הבחירות לעירייה - נציג.ה למועצת העיר ותמיכה ובמועמד לראשות העיר.
3. המצב במדינה - פעילות חברי.ות הסניף.
4. החלטות ושונות.

הראשון בסדרת דיונים והחלטות שיעסקו בבחירות לעירייה, מצב המפלגה, המדינה והסניף ולכן נוכחתם.ן חשובה מאוד ואנא הזמינו חברי.ות מפלגה מהעיר.

(המפגשים יתקיימו בבתים פרטיים, דרושים מתנדבים לדירה/בית)

סימוכין

  1. מועצת הסניף פועלת מתוקף עקרון רציפות המוסדות במפלגה ובהתאם לחוקת המפלגה (סעיף 103-ב', "עד לכינוסה של מועצה נבחרת תוסיף לכהן המועצה היוצאת").
  2. רשימת חברי.ות מועצת הסניף העדכנית ועל פי בז"ב 16.4.23.
  3. החלטתה ובהתאם לסעיף 204-א' בחוקה ("עמדה על הפרק ברשות המקומית שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת מזכירות הסניף, לדיון והחלטה במועצת הסניף או במזכירתו").
"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו"
קארל מרקס

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי