פרוטוקול והחלטות מועצת סניף 24.4.23

Thank you for rating this article.

פרוטוקול ישיבת מועצת סניף, שהתקיימה ביום א' 23.4.22 ובה הוחלט על נציג המפלגה למועצת העיר, למועצה הדתית, תמיכה במועמד לראשות העיר וכל אלו לבחירות 2024 וכן חידוש האמון במזכיר הסניף המכהן ובקשה ממטה המפלגה לקיים בחירות למוסדות.

מועצת הסניף קיימה ישיבה ומתוקף עקרון רציפות המוסדות במפלגה ובהתאם לחוקת המפלגה (סעיף 103-ב', "עד לכינוסה של מועצה נבחרת תוסיף לכהן המועצה היוצאת") ונכחו חברי.ות על בסיס רשימת חברי.ות מועצת הסניף העדכנית (על פי בז"ב 16.4.23 שהועבר ממטה המפלגה) והחלטותיה התקבלו בהתאם לסעיף 204-א' בחוקה ("עמדה על הפרק ברשות המקומית שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת מזכירות הסניף, לדיון והחלטה במועצת הסניף או במזכירתו").

הזמנה לישיבה פורסמה בערוצים השונים ובאתר האינטרנט פה.

נוכחים

כרמלה אבנרי, שמואל בצלאלי, אמנון בר-עוז, רות גורן, אביעם גפני, אסף הלחמי, בנצי יוזנט, שאול ינאי, מוטי מזור, מירי קורן רומנו, גיא קלנר ויפעת שורצברד - חברי מועצת הסניף; נורית דובנוב, דורי קרן, מלכה גרון, אמרי גפני, עמירם דובנוב, שוש היימן, רחל גפני, גדעון נאור ואיציק רוכברגר חברי.ות הסניף.

סדר היום

1. עדכון כללי על מצב המפלגה - ועידת המפלגה הקרובה, בחירות למוסדות ובפרט לוועידה ה-11, ליו"ר ולמזכ"ל והעדר אופק לבחירות בסניף עצמו.
2. הבחירות לעירייה - נציג.ה למועצת העיר ובמועצה הדתית ותמיכה ובמועמד לראשות העיר.
3. המצב במדינה - פעילות חברי.ות הסניף.
4. החלטות ושונות.

פרוטוקול

אביעם גפני, מזכיר הסניף: סקר את מצב המפלגה, העדר תהליכי פנימיים של בחירות ופעילות שטח מהותית. תודה על הנוכחות הערה של חברות וחברים שכולם פעילים שנים ארוכות בנאמנות ומסירות. ביקש להעביר את ניהול הישיבה לאסף נוכח קושי בדיבור.

אסף הלחמי:

מעדכן כי ההזמנה לישיבה הופצה בכל האמצעים העומדים לרשות הסניף ובפרט בעמוד הפייסבוק, נשלחו ל-28 חברי מועצת סניף (בווצאפ ובדוא"ל), ל-415 חברי.ות סניף בדוא"ל (נפתח ע"י 190 חברים) ו-102 בווצאפ וכן פורסמה באתר הבמה הרעיונית ושם הוצג סדר היום ורשימת מועצת הסניף העדכנית והסימוכין (ראו פה).

הוצג הרקע הכללי לישיבה, העדר יכולת לקיים בחירות למוסדות הסניף ונבחריו ועל עקרון הרציפות המקיים את מועצת הסניף שחבריה עודכנו בהתאם לרשימת בז"ב עדכנית. כמו כן, הוצגה סמכות מועצת הסניף לקבל החלטות בתחום המקומי. הובהר כי נוכח מצבה של המפלגה בציבור וחוסר היכולת לקיים הליכים סדורים ולבקשת החברים.ות מזה תקופה, מבקשים לחדש את הפעילות ולהזרים אנרגיה חדשה דרך הבחירות המקומיות שיתקיימו בקרוב ולכן הזמן קצר והמלאכה מרובה. היות שיש לסניף נציגים נבחרים במועצת העיר גיא קלנר ובמועצה הדתית שמואל בצלאלי נבקש לחדש את האמון בהם ועל בסיס עקרון הרציפות. כמו כן, נוכח חבר המפלגה איציק רוכברגר שמתמודד לראשות העיר וגם את התמיכה בו אישר הסניף בעבר ונבקש גם פה להמשיך על בסיס עקרון הרציפות לתמוך בו גם בהתמודדות הקרובה. בנוסף, מבקש מהחברים.ות להביע גם אמון מחודש במזכיר הסניף אביעם גפני, העושה ימים כלילות למען המפלגה בעיר.

גיא קלנר: סקר את המצב הפוליטי בעיר, את העשייה והשותפות עם הסניף ואת ההסכמות שגיבש להצטרפות לרשימה של איציק רוכברגר.

איציק רוכברגר: דיבר על חברותו במפלגה מאז ולתמיד, על השותפות הארוכה עם גיא קלנר שמובטח לו מקום מס' 2 ברשימה, יד ימינו וממלא מקום ראש העיר לאחר הרכבת הקואליציה. הרשימה עצמה תהיה על מפלגתית ולכן לא תרוץ באותיות א.מ.ת אבל הסניף ייוצג בה באופן משמעותי איתי, גיא ולפחות מקום אחד נוסף ואם תהיה מועמדת או מועמד ראוי על דעת הסניף.

דברי חברים: מוטי מזור, אמנון בר-עוז, יפעת שורצברד, שאול ינאי, כרמלה אבנרי, דורי קרן ועמירם דובנוב.

כרמלה אבנרי: מבקשת מגיא ואיציק להתגייס למען הגמלאים בעיר ובית מלינוב שבו פועלת בהתנדבות כיו"ר נבחרת מזה שנים ארוכות.

דורי קרן: מבקש שהסניף יצא בקריאה למטה המרכזי של המפלגה לקיים בהקדם בחירות לכלל מוסדות המפלגה הדמוקרטיים כמזכ"ל, יו"ר, ועידה וכמובן מועצות הסניפים.

אסף הלחמי: הצעה חשובה, ברשות הנוכחים נוסיף לסדר ההצבעות.

עמירם דובנוב: מבקש להבטיח כי גם בריצה משותפת עם רשימת רוכברגר, מפלגת העבודה תזכה לבולטות ציבורית.

אביעם גפני: זאת בדיוק מטרת הישיבה והצורך להתחיל לפעול מיידית בשטח העירוני, כך הפעילים יהיו מגוייסים, כך המפלגה תהיה הראשונה להתגייס ולעבוד בשטח וכך נזרים דם חדש לעשייה ברמה העירונית ואולי גם ברמה הארצית.

אסף הלחמי: מבקש מהחברים, לקיים הצבעה של 4 הסעיפים המקוריים ועוד סעיף 5 חמישי כהצעתו של דורי קרן. מקריא מהנייר ומבקש הצבעה נפרדת לכל סעיף -

"מועצת הסניף ולאחר דיון שקיימה, החליטה כי מכוח רציפות המוסדות והיות לא נקבעו בחירות בסניף והיות והזמן קצר והמלאכה מרובה:

  1. החבר אביעם גפני, מקבל אמון מחודש מחברי.ות הסניף וככל שיידרש לכהונתו כמזכיר המקומי - אושר פה אחד (ע"י חברי.ות מועצת הסניף וכלל הנוכחים).
  2. החבר שמואל בצלאלי, מקבל אמון מחודש מחברי.ות הסניף לכהונה במועצה הדתית - אושר פה אחד (ע"י חברי.ות מועצת הסניף וכלל הנוכחים).
  3. חבר מועצת העיר גיא קלנר, ימשיך לייצג את הסניף כמועמדה למועצת העיר וביחד עם מזכיר הסניף יביא בפני הסניף החלטות, הצעות ונושאים בתחום המקומי וככל שאלו ידרשו - אושר פה אחד (ע"י חברי.ות מועצת הסניף וכלל הנוכחים).
  4. הסניף תומך בחבר המפלגה יצחק רוכברגר בהתמודדות לראשות העיר, ומסמיך את נציגו למועצת העיר גיא קלנר לבוא עמו במו"מ לטובת שיבוץ ברשימה ושיתוף פעולה נוסף ככל שיסתייע ובפרט הגשמת עקרונות מפלגת העבודה ברוח מגילת העצמאות - אושר פה אחד (ע"י חברי.ות מועצת הסניף וכלל הנוכחים).
  5. הסניף קורא למרכז המפלגה לקיים בחירות למוסדות הדמוקרטיים כמזכ"ל, יו"ר, ועידה ומועצות הסניפים ובהקדם האפשרי - אושר פה אחד (ע"י חברי.ות מועצת הסניף וכלל הנוכחים)".

מעדכן כי הפרוקוטול המלא יעלה באתר המפלגה וסיכום הישיבה יופץ לחברים ולמטה המפלגה.

אביעם גפני: תודה לחברים.ות על הנוכחות והמעורבות ומפה יוצאים לדרך חדשה של עשייה!

* רשם, אסף הלחמי

עותק עדכון שנשלח לחברים ומטה המפלגה כקובץ pdf PDF.

"באת מקלל, יצאת מברך."
חכ לשעבר יורם מרציאנו, על אהוד-ברק בלשכת העבודה 20.1.2011

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי