פרוטוקול והחלטות מועצת סניף 13.6.24

Thank you for rating this article.

פרוטוקול ישיבת מועצת סניף, שהתקיימה ביום ה' 13.6.24 ועל פי סדר היום שפורסם בנושא הבחירות לוועידה ה-11.

בישיבה מועצת הסניף אישרה החלטה כי הסניף ימליץ לחברים.ות על רשימת פעילים.ות מהעיר כמועמדים לצירים בבחירות לוועידה ה-11 של מפלגת העבודה וכן כי ישלח מכתב למטה המפלגה ובו דרישה להבטיח צירופם ברשימה המרכזית של נבחרי הסניף ובכדי להבטיח ייצוג נאות לסניף וחבריו במוסדות המפלגה הדמוקרטיים.

כסימוכין, מועצת הסניף קיימה ישיבה ומתוקף עקרון רציפות המוסדות במפלגה ובהתאם לחוקת המפלגה (סעיף 103-ב', "עד לכינוסה של מועצה נבחרת תוסיף לכהן המועצה היוצאת") ונכחו חברי.ות על בסיס רשימת חברי.ות מועצת הסניף העדכנית (על פי בז"ב 9.6.24 במערכת המפקד המפלגתית) והחלטותיה התקבלו בהתאם לסעיף 204-א' בחוקה ("עמדה על הפרק ברשות המקומית שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת, תובא, בין ביוזמת הסיעה ובין ביוזמת מזכירות הסניף, לדיון והחלטה במועצת הסניף או במזכירתו") ובפרט סעיף 99-ז' ("ז. לבחור את נציגיו במוסדות המחוז, למוסדות המרכזיים").

הזמנה לישיבה פורסמה בערוצים השונים ובאתר האינטרנט פה.

סדר היום

1. סקירת מתווה הבחירות לוועידה ה-11 ודיון.
2. הצגת מי שהציעו עצמם כצירים מטעם הסניף והצבעה על הכללה ברשימת התמיכה של הסניף.
3. דיון במכתב מטעם הסניף, במחאה על העברת הבחירה למחוז ופגיעה בייצוג הסניף במוסדות הנבחרים.
4. החלטות ושונות (אביעם גפני, מזכיר).

פרוטוקול

אביעם גפני, מזכיר הסניף: דברי פתיחה וסקירת מצב המפלגה. תודה על נוכחות החברות והחברים שכולם פעילים שנים ארוכות בנאמנות ומסירות. התפקדו רבים ואני שמח על כך ומשתדל להיות ניטרלי בתפקודי כמזכיר סניף ולתמוך ולסייע לכל יו"ר שנבחר ומכאן הברכות ליאיר גולן (וגם שלחנו ברכה בשם כל הסניף). הניסיון מראה כי מעטים מהמתפקדים החדשים נכנסים לפעילות ולכן מתווה הבחירות לוועידה בעייתי, תוקן בועדה פרי המצאת אבי-גבאי (הנהלה) וכנראה בניגוד לכתוב בחוקה. גם על כך הוצאנו מכתב ליו"ר המפלגה ולא קיבלנו כל התייחסות לכן, ננסה להתארגן ביחד כסניף וכדי לקדם ולהבטיח את ייצוג הסניף וחבריו במוסד הוועידה החשוב כל כך.
מבקש שאת המשך הישיבה ינהל אסף.

אסף הלחמי: מציג את מתווה הבחירות לוועידה, הבטחות הייצוג, הבחירה במחוז על כ7,500 בעלי זכות הבחירה בו ולא בסניף כפי שהיה נהוג והעדר הזדמנות שווה לחברים.ות הסניף שעמלו שנים ארוכות בפעילות מקומית ואין להם יכולת והכרות עם חברים.ות בישובים וסניפים מרוחקים - לא תפעולית ולא כלכלית. לכן, יזמנו פניה למטה המפלגה לתקצב יום בחירות לכלל הסניף שבו כ850 חברים.ות יתכנסו, יציגו עצמם וננהל בחירות שקופות ושיווניות לרשימת צירי הוועידה מטעם הסניף ונתמוך בהם - לא קיבלנו אישור תקציבי. לכן פרסמנו קול-קורא לכלל חברי הסניף שהופץ בדוא"ל (כ400 כתובות), בווצאפ (כ150 מספרים), בפייסבוק וכל ערוץ אפשרי אחר שבו ביקשנו מהחברים.ות להציג מועמדות ללועידה וכינסנו את המועצה, שהיא הריבון בסניף (ראו סימוכין). בישיבה ננסה לגבש רשימת פעילים.ות מומלצת שתכלול צעירים, נשים, ותיקים, חברים חדשים ופעילים בכלל שהסניף יעמוד מאחוריה.

נזכיר כי לפי תחשיב המפלגה, סניף רמת-השרון זכאי ל-11 צירי וועידה מתוך בסה"כ 111 למחוז שרון-שומרון (המחוז הארצי הגדול ביותר) ולכן נשתדל להציג רשימה שלא תהיה גדולה מ-20 צירים.ות.

גם מבקש כי והיות וצירוף המזכיר וחבר המועצה אינם מובטחים בתקנון הבחירות לוועידה, נוציא במקביל מכתב דרישה למטה לצרפם ובתוקף היותם נבחרי ושלחי הסניף.

[התקיים סבב שאלות הבהרה למתווה הבחירות לוועידה]

רותם נוי: בהחלט מצטרפת לדברים והיות ואני פעילה בקבוצות המחאה ואנחנו כבר מתארגנים שם לקראת הבחירות לוועידה, אשמח לנסות לחבר ולצרף חברי.ות סניף.

בועז זילברמן: אני חבר מפלגה ותיק, אבל רק לאחרונה החלטתי להיות מעורב ופעיל יותר ובעיקר בזכות הצטרפות יאיר גולן. חשוב שנאחד כוחות עם אנשי גולן וכדי לעבוד ביחד.

אסף הלחמי: בהחלט! ראשית שמחים לראותך והיות והבטחת הייצוג כוללת גם מצטרפים חדשים נשמח להכליל אותך ברשימה - קח כמה ימים לחשוב על הנושא. בכלל, מבקש מהחברים שניקח עוד כמה ימים לאתר עוד מועמדים נוספים לרשימת ההמלצה.

כרגע ואחרי שיחה עם חלק מהחברים.ות ואישורם, מציג רשימה בסיסית וכאמור נשמח אם אפשר יהיה להרחיב אותה: 1. אביעם גפני (מזכיר הסניף, תרומתו לשימור פעילות הסניף בשנים הקשות ראויה לכל שבח), 2. מלכה גרון (ותיקה; פעילה בולטת בבחירות הארציות והמקומיות), 3. יובל נעים (צעיר; מקים נוער העבודה הארצי, סיים שירות צבאי וחזר לפעילות בסניף), 4. אמרי גפני (צעיר; פעיל שטח בסניף שנים ארוכות), 5. גיא קלנר (חבר מפלגה ותיק, נציגנו במועצת העיר ומועמדנו לראשות, פעיל מחאה בולט ומובילה ברמת השרון), 6. אמנון ברזני (ותיק; פעיל מפלגה, איש שכונות), 7. בנצי יוזנט (ותיק; פעיל מפלגה וחבר ארגון הותיקים, פעיל בבחירות הארציות והמקומיות), 8. אסף הלחמי (מזכיר הסניף לשעבר, פעיל מפלגה במערכות הבחירות הארציות והמקומיות מסייע למזכיר הסניף הנוכחי), 9. יפעת שורצברד (אישה; פעילה בבחירות הארציות והמקומיות), 10. נורית דובנוב (ותיקה; פעילה בסניף ובמחאה הארצית והמקומית) , 11. דורי קרן (פעיל בבחירות המקומיות והארציות, מצטרף חדש שלא היה ציר), 12. רותם נוי (אישה; חברת מפלגה ותיקה, פעילת מחאה בולטת מאוד, מועמדת למועצת העיר),13. בועז רז (צעיר; פעיל מפלגה ארצי ומקומי, כרגע במילואים), 14. בועז זילברמן (חבר מפלגה שמבקש להיות מעורב; מצטרף חדש לפעילות ושלא היה ציר)

בנוסף, 15. עמית בן-יהודה (צעיר; פעיל מפלגה), 16. יאיר הורביץ (פעיל מפלגה), 17. יפית אייזין (אישה, חברת מפלגה ופעילה חברתית), 18. עמית בן-יהודה (ציר וועידה ופעיל מפלגה ותיק)

בהבטחת הייצוג, 3 צעירים; 6 נשים; 5 ותיקים; 3 חדשים שלא היו צירי וועידה (פועלים לצרף לרשימה גם שני צעירים נוספים מנוער העבודה לשעבר וכן נשים).

ההחלטה התקבלה פה-אחד (פירוט בנספח).

המלצה לשלוח מכתב למטה המפלגה לדרישה לצירוף מזכיר הסניף וחברי המועצה ברשימה המרכזית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* רשם, אסף הלחמי (מוצג תקציר הדברים ואין בהם כדי לייצג במדויק את הנאמר וככל שמי מהדוברים מבקש לתקנם - יצור קשר ישיר)

עותק עדכון שנשלח לחברים ומטה המפלגה.

נספח: נוכחים

אביעם גפני, אסף הלחמי, בנצי יוזנט, גיא קלנר - חברי מועצת הסניף; נורית דובנוב, דורי קרן, מלכה גרון, עמירם דובנוב, רחל גפני, בועז זילברמן, רותם נוי חברי.ות הסניף.

נספח: הצבעה על החלטה

בעד: אביעם גפני, אסף הלחמי, גיא קלנר, בנצי יוזנט

נגד: אין

נמנע: אין

"ממשלה ... יכולה להדפיס כסף או ללוותו מהציבור ... החוב הענק שיוטל על הדורות הבאים הוא אגדה. הגדלת גרעון הממשלה במצב של מיתון היא לצורך צמיחה שמשרתת את הדורות הבאים במקום להותיר להם משק בלתי מפותח"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי