מועצת סניף (ה' 13.6 19:00) - בחירות לוועידה 11

Thank you for rating this article.

מועצת סניף רמת-השרון של מפלגת העבודה, תתכנס ביום ה' 13.6 בשעה 19:00 (התלמים 2, רמת-השרון) לדון בבחירות לוועידה ה-11 של המפלגה שיערכו ב-26.6.24 - ציבור החברים.ות מוזמן (הודעה נשלחה לחברי.ות מועצת הסניף בנפרד).

על סדר היום

בהתאם להודעת מטה המפלגה על בחירות לוועידה ה-11 והגשת מועמדות, מועצת הסניף תתכנס לדיון והצבעה.

1. סקירת מתווה הבחירות לוועידה ה-11 ודיון.
2. הצגת מי שהציעו עצמם כצירים מטעם הסניף* והצבעה על הכללה ברשימת התמיכה של הסניף.
3. דיון במכתב מטעם הסניף, במחאה על העברת הבחירה למחוז ופגיעה בייצוג הסניף במוסדות הנבחרים.

* כל המעוניין.ת להציג מועמדות לוועידה מטעם הסניף וכדי שיעלה להצבעה בישיבה, נדרש להירשם בקישור הרשמי ולהעביר את הפרטים שלו למזכיר הסניף אביעם גפני בטלפון 054-4590647 בווצאפ.
** פרוטוקול הישיבה, החלטות, רשימת מומלצי הסניף ונוסח מכתב וככל שיהיו יפורסמו באתר הסניף.

רקע

1. חברי.ות מועצת הסניף, רשימה עדכנית בקישור ומתווה הבחירות לוועידה ה-11, בקישור.
2. הבחירות לוועידה:
א. הבחירת יתקיימו במחוז ולא בסניף והגשת מועמדות אפשרית עד לתאריך 18.6 בקישור (דמי רישום 150 ש"ח לחבר.ה ו-50 ש"ח לצעיר.ה עד גיל 25).
ב. הבטחת ייצוג של 50% נשים; 20% צעירים מתחת לגיל 35; ו-15% גמלאים וכן 33% לא היו חברי ועידה בעבר.
ג. בהצבעה אפשר יהיה להצביע למינימום 50% ומקסימום 70% ממכסת הצירים במחוז.
ד. העדר שקיפות - לא יתאפשר למתמודדים להציג עצמם בפני בעלי זכות הבחירה במחוז, לקבל פרטי קשר של הבז"ב ו\או לפנות לחברי הסניף המקומי או כל סניף אחר במחוז (300 תווים יפורסמו בפורטל המועמדות והמועמדים).
ה. הצבעה במחוז - מעשית חבר.ה המבקשים להתמודד על מקום בוועידה ה-11, נדרשים לקבל תמיכה מכ-7,749 חברי.ות מפלגה במחוז שרון-שומרון.
ו. דחיקת פעילים ותיקים - פעילות מוכחת בסניף למען העיר והמפלגה הפכו חיסרון, עם מכסה של 33% שלא היו צירים וכן 15% חברים חדשים.
ז. עדיפות לרשימה מרכזית - שונה האיזון המקובל 80:20 לסניפים לטובת הרשימה המרכזית (400 ממונים מטעם היו"ר).
ח. מתווה פסול - לניתוח מפורט של הכשלים החמורים שנפלו במתווה הבחירות ומדוע הוא פוגע במוסדות הדמוקרטיים ועיקרון האיזונים והבלמים והפרדת הרשויות, ראו בקישור.
3. השלכות על סניף רמת-השרון
א. על פי ניתוח מטה המפלגה בשקלול מספר החברים.ות והמצביעים לכנסת ה-25 זכאי הסניף ל-11 צירים.ות מתוך הקצאת 111 צירים מתוך 700 למחוז שרון-שומרון (בהשוואה ל-47 בוועידה 10) - ראו בטבלה למטה (הסניף השלישי במדרג המחוז ואחרי כפר-סבר והרצליה וביחד עם רעננה והוד-השרון.
ב. סניף המפלגה שלח מכתב ליו"ר, מזכ"ל, מנכ"ל והיועמ"ש במחאה על מתווה הבחירות - לעיון בקישור שבפועל לא יאפשר ייצוג לסניף במוסדות המפלגה.
ג. כדי לנסות למקסם את כוחו של הסניף בייצוג בוועידה ה-11, מועצת הסניף תבחר רשימת מתמודדים.ות שתועבר לחברי.ות הסניף בבקשה לתמיכה וכדי להתמודד מול קבוצות מאורגנות אחרות במחוז (ועדים, סניפים, מטות המרצה מאורגנים וכו').

סניף העבודה רמת השרון 

סימוכין

  1. מועצת הסניף פועלת מתוקף עקרון רציפות המוסדות במפלגה ובהתאם לחוקת המפלגה (סעיף 103-ב', "עד לכינוסה של מועצה נבחרת תוסיף לכהן המועצה היוצאת").
  2. החלטתה ובהתאם לסעיף 98-א' בחוקה ("הסניף מוסמך לפעול, באמצעות מוסדותיו ... ג.לדון ולהחליט בענייני המפלגה המקומיים") ובפרט סעיף 99-ז' ("ז. לבחור את נציגיו במוסדות המחוז, למוסדות המרכזיים").
"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי