מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודה מתמודדת לכנסת ה-23 ברשימה משותפת עם מפלגות גשר ומרצ ומציגה מצע לכנסת

המצע מתפרסם בשלבים - שלום וביטחון | הקהילה האתיופית | דרום תל-אביב | סביבה ברת קיימא | דת ויהדות | העצמאיים | קריות מפרץ חיפה | היי-טק | הבדואים | בריאות | הקהילה הרוסית | עוטף עזה | חקלאות | דרוזים | נהגי המוניות | יתומי זרועות הביטחון | מורי קבלן | אנשים עם מוגבלויות | אזרחים ותיקים | הערבים אזרחי ישראל | עולים מצרפת

להרחבה היסטורית, ריכוז כל מצעי מפלגת העבודה לכנסות ישראל.

המצע שואב ממצע מפלגת העבודה לכנסת ה-22 שמהווה בסיס למסמך העדכני.

שלום וביטחון

קהילת יוצאי אתיופיה

עוטף עזה

האזרחים הבדואים

דרום תל-אביב

מגזר ההיי-טק

מגזר העצמאיים

נהגי המוניות

חקלאות והתיישבות עובדת

האזרחים הדרוזים

קהילת דוברי הרוסית

תושבי קריות מפרץ חיפה

בריאות

סביבה ירוקה וברת-קיימא

דת ויהדות

יתומי זרועות הביטחון

מורי קבלן

אנשים עם מוגבלויות

אזרחים ותיקים

אזרחי ישראל הערבים

עולים מצרפת

* זהו אינו המצע הרשמי של מפלגת העבודה - המצע המקורי והמלא פורסם באתר המפלגה בקישור.

מצע רשימת העבודה-גשר-מרצ לכנסת ה-23

מצע רשימת העבודה-גשר-מרצ לכנסת ה-23.

שלום וביטחון

אנחנו ננווט את הממשלה הבאה לחידוש התהליך המדיני לשלום!

מה שחשוב עכשיו בא.מ.ת זה תהליך מדיני לשלום. לא הספינים החלולים על סיפוח ותמונות מהפגישות מוושינגטון. מה שחשוב באמת הוא להחזיר את ישראל לדרך השלום..

פרק מצע שלום וביטחון מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

קהילת יוצאי אתיופיה

העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לפעול בכנסת ובממשלה למען שילובם המלא של בני הקהילה.

1. הקמת ועדת חקירה ממלכתית אשר תחקור את כשלי הקליטה
2. עצירה מוחלטת של אלימות שוטרים כלפי הקהילה האתיופית
3. חקיקת חוק עונש מינימום לעבירות גזענות בחברה הישראלית
4. העלאת מיידית של כלל בני הקהילה שנותרו באתיופיה
5. מערכת החינוך מגוייסת למיגור תופעת הגזענות והשנאה
6. מימוש חוק לקליטת בני הקהילה בסקטור הציבורי והממשלתי 
7. הקייסים בישראל יוכרו מיידית כסמכות הדתית של הקהילה 
9. מרכז מורשת ומחקר המספר את תולדות הקהילה בישראל 
10. הקמת קרן יעודית לסיוע לבני הקהילה להשתלב בהיי-טק

פרק מצע קהילת יוצאי אתיופיה של מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

עוטף עזה

מצע העבודה-גשר-מרצ לכנסת ה-23: חתמנו היום, אנשי העבודה-גשר-מרצ, על הסכם הבנות עם ראשי הרשויות בעוטף ובו התחייבנו לעגן בחקיקה את ההטבות הממשלתיות ליישובי עוטף עזה.

פרק עיגון בחקיקה הטבות לעוטף עזה של מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

האזרחים הבדואים

מצע העבודה-גשר-מרצ לכנסת ה-23 ואזרחי ישראל הבדואים - אמנה חברתית-פוליטית בין העבודה-גשר ופורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון..

 1. ביטול חוק קמיניץ והכנת תכנית מתאר כוללת לישובים הבדואים בצפון.
 2. מתן עדיפות לחיילים הבדואים המשוחררים בלימודים, דיור ובהשתלבות במוסדות המדינה.
 3. הקמת מנהלת פיתוח הישובים הבדואים בצפון למימוש תכנית חומש מתוגברת למען שגשוג החברה הבדואית.
 4. קידום בנייה ציבורית מותאמת לרוח החברה הבדואית.
 5. שילוב נציגות מוסכמת בדואית במספר גדול ככול האפשר של משרדי ממשלה.
 6. יצירת קרן מלגות ייעודית לקידום ההשכלה האקדמית הבדואית.
 7. הקמת מרכזים טכנולוגיים לשילוב אוכלוסיה בדואית בתעשיית היי-טק הישראלית.
 8. יצירת מרכזי הצטיינות בבתי הספר של החברה הבדואית עם האקדמיה וחברות היי-טק.
 9. הקמת אזורי תעשייה מתקדמים במרחבי השיפוט של הרשויות הבדואיות בצפון.
 10. מפלגת העבודה היא הבית הפוליטי של החברה הבדואית בצפון ולכן נפעל במשותף לשלב את נציגי החברה הבדואית במוסדות המפלגה.

פרק אמנה חברתית-פוליטית עם הבדואיים מפלגת העבודה לכנסת ה-22.

דרום תל-אביב

דרום תל-אביב סובלת היום מבעיות רבות בגלל הזנחה של הממשלה. העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לייצג את תושבי דרום תל-אביב בכנסת ובממשלה:

 1. סיום מהיר של פיתוח פארק השרון.
 2. בינוי כלל התשתיות כדי למנוע אסונות והצפות.
 3. החזרת הבטחון האישי של התושבים.
 4. פיצוי-פינוי-בינוי הוגן לתושבי השכונות.
 5. חינוך: חינוך ציבורי חינם מגיל לידה ועד לסיום תואר ראשון.
 6. הקמת מרכזי למידה בשכונות.

פרק רווחת תושבי דרום תל-אביב במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

מגזר ההיי-טק

העבודה-גשר-מרצ מתחייבת ליישם תכנית לאומית דרמטית מקיפה שתעלה את מספר המועסקים בחברות היי-טק ל-500,000 עובדים, מכול המגזרים והמגדרים, תשיב למדינה הכנסות אבודות של מיליארדי ₪ בשנה ותעלה באופן מהותי את רמת החיים במדינה..

 1. מרכזי הכשרה טכנולוגיים לאומיים.
 2. סינרגיה בין חברות הייטק למרכזי ההכשרה הטכנולוגיים הלאומיים.
 3. רשות לחדשנות אפקטיבית הממריצה חברות היי-טק.
 4. מנועי צמיחה אמיתיים בהובלת הרשות לחדשנות.
 5. אקדמיה טכנולוגית.

פרק מגזר ההיי-טק במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

מגזר העצמאיים

העבודה- גשר-מרצ מתחייבת לייצג את העצמאים בכנסת ובממשלה הבאה.

 1. הלוואות בריבית פריים בלבד לעסקים חדשים.
 2. מעמד העצמאים שווה באופןו מלא לשכירים.
 3. מנהלת לליווי עצמאים בתחילת דרכם.
 4. הקלות ברגולציה וביטול המיסוי העקיף.
 5. עדיפות בגישה למכרזים ממשלתיים.
 6. הגדלת עוסק פטור עד ל-150,000 ₪ בשנה.
 7. מענקי עידוד ההעסקה לעצמאים.
 8. הבטחת פנסיה יעודית לעצמאים.

פרק מגזר העצמאיים במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

נהגי המוניות

העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לתמוך במאבקם של נהגי המוניות ולמנוע בחקיקה את כוונת הממשלה לפגוע בפרנסתן של עשרות אלפי משפחות ואת הפגיעה בבטחונם ובטיחותם של מאות אלפי הנוסעים ביום במוניות.

פרק נהגי המוניות במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

חקלאות והתיישבות עובדת

העבודה-גשר-מרצ מתחייבת להיות הנציגה האישית של המרחב הכפרי בכנסת ובממשלה הבאות:

 1. כן לחקיקת חוק החקלאות שיקבע את החקלאות כצורך וכנכס לאומי
 2. כן לחקיקת חוק המגביל את פערי התיווך בין החקלאי לצרכן
 3. כן לצמצום הותמ"ל ולהוצאת רמ"י מחוץ לקו הכחול
 4. כן לביטול חוק קמיניץ, תיקון 116, וביטול תיקון 27 לחוק המים
 5. כן לחידוש החלטת הממשלה להשקיע 100 מיליון ₪ מידי שנה בשיפור התשתיות בהתיישבות החקלאית הותיקה
 6. כן לביטול הפטור ממכסים על יבוא תוצרת חקלאית מחו"ל והעדפת תוצרת מקומית
 7. כן לסיוע לדור הממשך לשוב ולחיות במרחב הכפרי
 8. כן לתמיכה בתנועות הנוער השותפות ההיסטוריות של ההתיישבות
 9. כן להכריז על המרחב הכפרי כריאות הירוקות של המדינה.

פרק חקלאות והתיישבות עובדת במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

האזרחים הדרוזים

הקשר המיוחד בין בני העדה הדרוזית לעם היהודי הוא קשר עתיק יומין שקיבל משנה תוקף במהלך תקופת הישוב העברי. מפלגת העבודה היתה זו שהכירה בעדה הדרוזית כעדה דתית ועצמאית. העבודה-גשר-מרצ מתחייבת להעמקת שילובה בכול התחומים:

 1. ביטול חוק הלאום וחקיקת חוקים שוויונים לכולם.
 2. ביטול חוק קמיניץ והרחבת שטחי הבינוי לישובים הדרוזים.
 3. תקציבי פיתוח מוגדלים לישובים הדרוזים בבסיס התקציב.
 4. פיתוח התעסוקה האיכותית ממוקדת היי-טק בישובי הדרוזים.
 5. חקיקת חוק חינוך חינם מגיל 0 ועד לסיום תואר ראשון.

פרק האזרחים הדרוזים במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

קהילת דוברי הרוסית

Голосуя (бюллетень для голосования) за блок АВОДА-ГЕШЕР-МЕРЕЦ
Вы голосуете:
ДА:
Пенсии социального обеспечения – не ниже 6000 шекелей в месяц.
ДА:
Минимальной зарплате – не ниже 6000 шекелей в месяц.
ДА:
Пособиям по инвалидности – не ниже 6000 шекелей в месяц.
ДА:
Работе общественного транспорта и бизнеса по субботам ( не в религиозных
районах).
ДА:
Строительству 200,000 квартир в рамках государственной программы по
строительству . Квартира в лизинг.
ДА:
Немедленному строительству 30,000 квартир для, нуждающихся в
социальном жилье.
ДА:
Бесплатному образованию с рождения до получения первой академической степени.
ДА:
Прямой занятости наемных работников без посреднических фирм.
ДА:
Созданию в Израиле центра по изучению и сохранению истории российского и советского еврейства с включением в школьные программы результатов исследований.

העבודה-גשר-מרצ שמה כערך עליון את הבטחת הקיום ההוגן גם לדור העולים וגם לשגשוגו של דור ההמשך. אלו תמיד היו ועודנם המהות והערכים של העבודה-גשר-מרצ. אנו מחוייבים ליצור את התנאים להבטחה לחיים בכבוד ושגשוג של דור העולים המבורך ושל הדור הצעיר:

 1. פנסייה ממלכתית לא פחות מ-6,000 ₪ לחודש.
 2. שכר חודשי לא פחות מ-6,000 ₪ לחודש.
 3. קצבת נכים לא פחות מ-6,000 ₪ לחודש.
 4. חינוך חינם מלידה ועד לסיום תואר ראשון.
 5. הוספה מיידית של 30,000 דירות לזכאי הדיור ציבורי.

פרק קהילת דוברי הרוסית במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

תושבי קריות מפרץ חיפה

עמיר פרץ יזם את סילוק סכנת מיכל האמוניה וביחד עם העבודה-גשר-מרצ הוא מתחייב לתושבי הקריות לעבוד בשבילם בכנסת הבאה:

 1. קריות עם חדר מיון קדמי כן
 2. קריות עם סניפי בנקים פתוחים למען האזרחים הוותיקים כן
 3. ישראל דמוקרטית השומרת על שלטון החוק כן
 4. ישראל שאינה מתפשרת על הבטחון הלאומי כן
 5. ישראל השואפת לפתרון של שלום עם בטחון כן
 6. ישראל בה יהיה חינוך חינם איכותי מגיל אפס ועד סיום תואר ראשון כן
 7. ישראל עם מערכת הבריאות המובילה בעולם כן
 8. ישראל עם איכות סביבה מובילה ומעבר לאנרגיות מתחדשות כן
 9. ישראל בה הדור הצעיר יוכל לחיות ברווחה ולא לכרוע תחת הנטל כן

פרק תושבי קריות מפרץ חיפה במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

בריאות

העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לממש תכנית חומש להצלת מערכת הבריאות בישראל:

 1. לבניית בתי חולים אזוריים והקמת עשרה חדרי מיון קדמיים
 2. להטמעת תכניות וטכנולוגיות למניעת הדבקה בזיהומים
 3. להגדלה באופן משמעותי את תקני הרופאים, הרופאים המתמחים והאחים והאחיות
 4. לשילוב מהיר, ללא עלויות והורדת חסמים בירוקרטים של רופאים שלמדו בחו"ל
 5. לתמריץ כלכלי משמעותי לרופאים שיתמחו במקצועות במצוקה כגון: הרדמה, רדיולוגיה ונוירוכירורגיה
 6. לשימוש בחדרי ניתוח מעבר לשעות הפעילות הרגילות כדי לקצר תורים לניתוחים
 7. להגדלה משמעותי של מספר יחידות המכשור הרפואי מצילי החיים בכול מערכת הבריאות
 8. לרפורמה הקאנביס הרפואי ורישומו כתרופה מן המניין
 9. להגדלת תקציב סל התרופות.

פרק בריאות במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

סביבה ירוקה וברת-קיימא

מצע העבודה-גשר-מרצ לכנסת ה-23 בתחום סביבה ירוקה, בריאה, נקייה וברת-קיימא.

 1. העבודה-גשר-מרצ רואה כל איש ואישה בישראל כבעלי זכות לסביבת חיים נקיה בריאה ומיטיבה - חקיקת חוק יסוד איכות הסביבה; חקיקה שתאפשר חיים בריאים יותר לכולנו; חוק יסוד איכות הסביבה; תקנים המחייבים כל בנייה חדשה לעמוד בסטנדרטים ירוקים; בנייה ירוקה חוסכת אנרגיה ומים, בנייה מחומרים בריאים וידידותיים לסביבה; ריאות ירוקות טבעיות, עירוניות ולאומיות; הגנה מפני קריהנ אלקטרומגנטית.
 2. טיפול במשבר האקלים - העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לקדם את המהפכה הסביבתית למקום הראוי בסדר העדיפויות. עצירת גזי החממה - נפעל למעבר מהיר לכלכלה דלת פחמן. תקצוב ממשלתי ועידוד השקעה פרטית בפיתוח טכנולוגיות ירוקות כלכליות. חינוך סביבתי.
 3. זכויות בעלי חיים - העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לטפל בכבוד הראוי בנושא בעלי החיים. איסור על המתת כלבים וחתולים משוטטים; איסור מלא על יבוא משלוחים חיים של טלאים ועגלים לפיטום ושחיטה. תקצוב ייעודי והקצאת תקנים מלאים לאכיפת החוקים המבטיחים את זכויות בעלי החיים. תקצוב תוכניות שיקום והגנת טבע הבר של ארץ ישראל. תקצוב תוכניות חינוך מניעתיות במערכת החינוך בכלל הארץ - להגברת מודעות ואמפתיה.

פרק סביבה ירוקה וברת-קיימא במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

דת ויהדות - החוג הדתי

מפלגת העבודה-מרצ-גשר רואה בתנ"ך חלק יסודי גם בחברה הישראלית של תקופתנו ומאמינה בציווי התנ"כי המנחה "לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן מֵאַחֶיךָ אוֹ מִגֵּרְךָ אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ בִּשְׁעָרֶיךָ. (דברים ט"ו). במגילת העצמאות התחייבנו כי המדינה "תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל". מחוייבות זו שרירה ותקפה גם כיום והינה המהות בה מאמינים ראשי וחברי המפלגה.

 1. אנו מתחייבים באמונה שלמה לממש את חזון נביאי ישראל ואת חזון מייסדי המדינה.
 2. אנו מתחייבים באמונה שלמה לפעול למען חברה הוגנת וצודקת לכולם.
 3. אנו מתחייבים באמונה שלמה לפעול למען שלומה ובטחונה של מדינת ישראל.
 4. אנו מתחייבים באמונה שלמה לשמר את ערכיה היהודים והדמוקרטים של מדינת ישראל.

פרק דת ויהדות במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

יתומי ויתומות זרועות הביטחון

כעם אנו מכבדים את זכר הנופלים ביום הזכרון וחבים להם הכול. משפחות השכול זוכרות וכואבות כול יום את אובדן היקר להם מכול. העבודה-גשר-מרצ מתחייבת לפעול בכנסת ובממשלה למען יתומי ויתומות זרועות הבטחון:

 1. הכרה רשמית ביתומי צה״ל ומערכות הביטחון בחוק כישות שכולה והכנסתם לטיפול ישיר של משרד הביטחון ושלוחותיו כן
 2. מימוש הזכויות בכול גיל שיבחרו כן
 3. יום חופשה מוכר בימי האזכרה הפרטיים כן
 4. ארגון יציג, מוכר ורשמי ע"י המדינה ליתומים מעל גיל 21 כן
 5. נציג הארגון בוועדת ההנצחה לחייל במשרד הבטחון כן

פרק יתומי זרועות הביטחון במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

מורי קבלן

קביעות למורי הקבלן שווה איכות החינוך.

העבודה-גשר-מרצ בראשות עמיר פרץ מתחייבת להפסיק מיידית את ההעסקה הפוגענית של מורי הקבלן. חובתנו המוסרית והחינוכית להעניק למורי הקבלן את כלל הזכויות שהחוק מעניק להם ולאפשר להם להתרכז בשליחות החינוכית של עיצוב של כלל ילדי ישראל:

 1. העברה מיידית של כול מורי הקבלן להעסקה ישירה כמורים מן המניין.
 2. השוואה מיידית של זכויות מורי הקבלן לזכויות לשאר המורים במערכת החינוך.
 3. הכרה בוותק הנצבר לשכר, קידום ולפנסיה.
 4. מורי הקבלן רוצים אחרת ומצביעים למי שבאמת מייצג אותם.

פרק מורי קבלן במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

אנשים עם מוגבלויות

הכללה והכלה מלאה של אנשים עם מוגבלות היא חובה ערכית, מוסרית וחברתית, הנובעת מאופייה וצביונה הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל. מפלגת העבודה-גשר מתחייבת לפעול להקמת מועצה לאומית ולצידה רשות לאומית לקידום עניינם של אנשים עם מוגבלויות בישראל.

מפלגת העבודה-גשר תכין תוכנית חומש הכוללת מימוש יעדים ברורים:

 1. סל סיוע אישי - קידום הזכות לחיים בקהילה עם.
 2. נגישות - השלמת חקיקה חדשה ויישום חקיקה קיימת בנושא נגישות.
 3. תעסוקה - קידום תוכניות לתעסוקה בשוק החופשי.
 4. מרכזי יום – עיבוי מערך מרכזי היום הקיימים בפריסה ארצית.

פרק אנשים עם  מוגבלויות במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

אזרחים ותיקים

עבודה-גשר- מרצ מתחייבת לממש תכנית אסטרטגית למען חיים בכבוד לאזרחים הוותיקים:

 1. להעלאת קצבת האזרח הוותיק והצמדתה לשכר הממוצע למשק.
 2. להצמדת הפנסיות לשכר הממוצע.
 3. לביטול מע"מ על תרופות וביטול השתתפות העצמית בטיפולים רפואיים.
 4. לביטוח סיעודי ממלכתי לכול אזרח.
 5. להקמת מנהלת אזרחים וותיקים להנגשת זכויותיהם החוקיות.
 6. לתכנית לאומית להתמודדות עם בדידות של אזרחים וותיקים.
 7. להקמת מוסדות דיור מוגן ממשלתיים והקמת מרכזי אזרחים וותיקים בכול ישוב.

פרק אזרחים ותיקים במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

אזרחי ישראל הערבים

מצע העבודה-גשר-מרצ לכנסת ה-23 לאזרחי ישראל הערבים - تحالف العمل-جيشر-ميرتس:

 1. في الحكومة القادمة نتعهد بالعمل على الغاء قانون القومية واقرار بند المساواة التامة في كافة القوانين خاصة قانون اساس كرامة الانسان وحريته.
 2. من اجل اعادة الأمن والأمان لمجتمعنا نتعهد في حزب العمل-جيشر-ميرتس بوضع خطة استراتيجية لمكافحة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
 3. أول مدينة عربية جديدة - للعمل على اقامة أول مدينة عربية في البلاد.
 4. نتعهد تس ان نحارب العنصرية والتمييز وان نعمل لمصلحة المواطنين عرباً ويهوداً لأننا نؤمن بان الأنسان قبل كل شيئ.
 5. لكل مواطن عربي في إسرائيل الحق بالمساواة الكاملة ، في التعليم، السكن، العمل.

פרק אזרחים ישראל הערבים במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

עולים מצרפת

Voici les grandes lignes du programme Avoda-Gesher-Meretz:

1. Relance du processus de paix dans les 90 jours qui suivront la formation dugouvernement.

2. Révolution pour rendre le système éducatif public, gratuit, égalitaire et debonne qualité.

3. Mise à niveau de 6000 shekels pour le salaire minimum, le minimum retraiteet l'allocation d'invalidité.

4. Restauration du système national de la Santé publique.

פרק העולים מצרפת במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-23.

"ממשלה ... יכולה להדפיס כסף או ללוותו מהציבור ... החוב הענק שיוטל על הדורות הבאים הוא אגדה. הגדלת גרעון הממשלה במצב של מיתון היא לצורך צמיחה שמשרתת את הדורות הבאים במקום להותיר להם משק בלתי מפותח"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי