הזרם המרכזי ע"ש דוד בן גוריון במפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

הזרם המרכזי ע"ש דוד בן גוריון במפלגת העבודה.

הזרם המרכזי פעל כחוג רעיוני במפלגה במשך שנים רבות. מבחינה אידאולוגית הוא ביטא את הגישה המרכזית והאקטיבסיטית בתחום המדיני והביטחוני. לתחושת רבים ירידת המפלגה מבחינה אלקטוראלית היא בעיקרה תוצאה מכך שהמפלגה הלכה שמאלה מדי ובכך התרחקה מהעם כמו גם מהמורשת והדרך הממלכתית שהתוו דוד בן-גוריון ויצחק רבין.

גם בתחום החברתי והכלכלי עשתה המפלגה תפנית. בעבר נשענה המפלגה על ההסתדרות ועל הערכים שהנחו אותה, לאחרונה התרחקה המפלגה מעקרונות אלה.

כיום מחדש הזרם המרכזי את פעילותו בשני דגלים: בתחום הביטחוני והמדיני אקטיביסטי ובתחום החברתי והכלכלי כאחד.

הזרם המרכזי במפלגת העבודה

"בכל משא ומתן אסור לפגוע במתיישבים היהודים בארץ ישראל"

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מאמרים דומים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי