התייחסות מזכ"ל העבודה חרמוני למיקום ברשימה לכנסת

Thank you for rating this article.

אבקש להבהיר כי המיקום של מזכ"ל המפלגה ברשימה לכנסת הנו מקום 5, וזאת כפי שנקבע בתקנון הבחירות שאושר בוועידת המפלגה ביום 13.01.2021 וכפי שנקבע בפסק הדין של המוסד לבירור עתירות ביום 28.01.2021.

לכן, הפרסום היום לפיו מזכ"ל המפלגה משובץ במקום ה-11 נעשה בניגוד מוחלט להחלטות ולפסק דין מחייב.

החלטת המוסד לבירור-עתירות כקובץ PDF pdf לחצו פה.

פסק דין מוסד לברור עתירות - עתירה 1/21

ניתן ביום 28.1.21, שלא במעמד שני הצדדים.

לאחר שקראתי את טענות הצדדים ולאחר דיון בנוכחות הצדדים בזום החלטתי כדלקמן:

 1. העותר הגיש עתירתו למנוע מהמשיבים להביא בפני הועידה החלטת הצעה/סדר יום לפיו המקום בו שוריין (על פי החלטת הועידה ביום 13.1.21) ישתנה מהטעמים בהם מדובר בשינוי כללי המשחק וקיימים שיהוי, מניעות והשתק בשלב הזה, משעה שיצאו לדרך הבחירות המקדימות ומשעה שהעותר הסתמך על ההחלטה ולא פעל ו/או ניתנה לו ההזדמנות לפעול במישור של העמדתו לבחירה במסגרת הבחירות המקדימות.
 2. עוד טוען העותר כי מבחינה פרוצדוראלית לא ניתן להביא הצעת החלטה/סדר יום לועידה בניגוד להוראות החוקה כמפורט שם.
 3. המשיבים טוענים בקצרה "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" לכן יש אפשרות לועידה לשנות מהחלטתה והנסיבות בעניינו אף מצדיקות זאת.
 4. המשיבים ציטטו את סמכות הועידה לקבוע סדר יום גם אם לא הובא כזה ע"י הנהלת המפלגה.

דיון והכרעה

 1. כשראיתי את העתירה לראשונה חייכתי ביני לבין עצמי ומייד עלה בראשי המשפט "מה שרואים מפה לא רואים משם".
 2. אכן כשאת/ה מחוץ למערכת רואים את הדברים שונה בשעה שאת/ה בתוך המערכת וצריך לקבל החלטות ואחריות על החלטותיך.
 3. ואכן הטענות של "שיהוי כללי המשחק" נטענים באופן שונה לפי הפוזיציה בה נמצא הטוענ/ת ולכן אני סבור כי תפקידי למנוע פגיעה בכללי המשחק.
 4. אכן בשלב בו אנו נמצאים בתהליך הבחירות המקדימות, שינוי של שיריון העותר הינו בגדר שינוי כללי המשחק ופגיעה בהסתמכותו ולכן מדובר בתיקון הוראת שעה שהינה פסולה ואסורה ואין לאפשר אותה.
 5. מאידך לא ראיתי כי הגשת הצעת החלטה/סדר יום לועידה בעניין שינוי "שריון קשיח" של העותר, בעת חיבור רשימות עם מפלגה אחרת, יש בו כדי לפגוע בזכויות העותר שכן גם הוא הודה בגילוי לב ובכנות כי נושא זה ברור שצריכה להיות בו גמישות ב-"שעת חיבורים עם מפלגות אחרות" ולכן הועידה יכולה לקבל החלטה בדבר נושא זה. כמובן שההצעת ההחלטה\סדר יום בעניין זה צריכה להיות סבירה ולקדם את מטרת השיריון ולא לנצלה לרעה.
 6. לא ראיתי מגבלה פרוצדוראלית לאפשר לועידה לאשר את סדר יומה בנסיבות כאמור.
 7. אשר על כן אני מחליט כי לא ניתן להביא הצעת החלטה\סדר יום בעניין תיקון מקום השיריון של המזכ"ל והוא יישאר במקום חמישי כנקבע בהחלטת הועידה מיום 13.1.21, אך לעומת זאת ניתן להביא הצעת החלטה\סדר יום בעניין הגמישות של שיריון זה בעת "חיבור עם מפלגה אחרת" הצעה שצריכה להיות כאמור בתום לב וסבירה ומשרתת את מטרת השיריון.

 גד כרמי, מ"מ יו"ר המוסד לבירור עתירות

"לציונות הגעתי מתוך יהדות; לסוציאליזם הגעתי מתוך הגינות"
זלמן ארן

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי