בפסיקת ביה"מש נדחה מושב הועידה ה-10 לאחרי 17 בפברואר

Thank you for rating this article.

מכה נוספת למיכאלי: פעם אחר פעם מאשר בית המשפט המחוזי בתל אביב את דחיית ההצבעה של הועידה ה-10, והפעם: למועד שיהיה מאוחר מתאריך 17 פברואר 2022.

בעקבות פסיקת בית-המשפט מתאריך 4.1.2022, בוצעה היום 19.1.2022 פניה לבקשת סעד ובהסכמת המפלגה והיות והאחרונה לא עמדה בלוח הזמנים שהגדיר בית המשפט. בהחלטה היום נקבע כי בהתאם לכך, יידחה מושב הוועידה לתאריך שיהיה אחרי ה-17.2 וכדי לאפשר למפלגה לעמוד בהנחיות המקוריות של פסק הדין.

חברות וחברים,
אנו שומרים על הדמוקרטיה במפלגת העבודה!
אנו דורשים מיו״ר מפלגת העבודה:
* בחירות חדשות ודמוקרטיות לועידה ה11
• בחירות דמוקרטיות למזכ״ל
• החלטת ועידה המאשרת כי כל הצבעה בועידה תהיה חשאית וחסויה
* ביטול הדחת הדיינים הקודמים

פסיקת בית המשפט 19.1.22

העותר: שלום דסקל
נגד
המשיבים:

1. מפלגת העבודה הישראלית
2. חה"כ מירב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה
3. הנהלת מפלגת העבודה
4. עוה"ד ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה

הודעה בהסכמה מטעם הצדדים

בהתאם לפסק דינו של בית המשפט הנכבד מיום 4.1.22, אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים, נקבע שהמוסד לבירור עתירות של המשיבה 1 יקיים דיון בערעור שהגיש התובע ויינתן פסק דין באותו הליך לא יאוחר מיום 20.1.22.

ביום 13.1.22 התקיים הדיון בעניינו של התובע לצד דיון בהליכים אחרים. ואולם המותב שישב בדין הודיע לצדדים היום, 18.1.22, כי בשל אילוציו, פסק דינו יינתן עד ליום 31.1.22 ולפיכך על הצדדים לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה מתאימה.

אשר על כן, הצדדים מתכבים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הגיעו להסכמה כלדקמן:

1. פסק הדין של המוסד לבירור עתירות יינתן לא יאוחר מיום 31.12.22.

2. ההצבעה בועידה שנקבעה ליום 6.1.22 תדחה למועד שיקבע בחלוף לפחות 41 יום ממועד מתן פסק הדין, כלומר לא לפני 17.2.22.

 

לעיון בפסק הדין המקורי בקישור, או להורדת הפסיקה כקובץ pdf PDF ובמענה משיב 4 (מזכ"ל העבודה ערן חרמוני) לבקשה.

 

 

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון"
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,224
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי