תוכנית עבודה סניפית - בחירות 2022, טיוטה

Thank you for rating this article.

במציאות הקיימת, תוכנית העבודה לבחירות בסניף הנה אתגר גדול ומטרתה מיצוי של משאבים ואל מול מטרת העל - זיהוי והנעת מצביעים לקלפי ביום הבחירות עצמו.

מוצגת תכנית מעודכנת ובהתבסס על תכנית עבודה סניפית לבחירות 2019 וגם תכנית העבודה לבחירות 2013 ומותאמת למציאות הטכנולוגית והתפעולית בהווה. בנוסף פורסמה גם תכנית עבודה - יום בחירות ואלו מגובשות ובהתאם למגבלות הזמן והמקום: תקציב נמוך, סניף בפעילות נמוכה, מוטיבציית פעילית בעייתית, זמן הערכות קצר ומסגרת מתנדבים מוגבלת וכן בהתבסס על הניסיון המצטבר ב-4 סבבי הבחירות האחרונים (ובכלל).

יובהר - הצלחה בגיוס מצביעים, שורשיה נעוצים בפעילות ארוכת הטווח של הסניף המקומי ויצירת מארג הקשרים וההשפעה שאותו מביאים לידי מימוש בתקופת הבחירות וכמו שכבר הצגתי למרכז המפלגה בתקופת היותי מזכיר סניף (ראו: תפיסת תכנון מפלגתי). חשוב לציין, כי גישת הפעילות המתבססת על מעגלים הולכים ומתרחבים ובעיקר המאפשרת לכל חבר את מרחב העניין האישי ועל ידי כך "לכידתו וגיוסו" לפעילות בסניף, הוכיחה עצמה בפועל.

תכנית העבודה לסניף, לקראת הבחירות נשענת על ההנחות הבאות –

  1. תקציב פעילות נמוך.
  2. מספר פעילים קטן ומוטיבציה נמוכה, לפעילות שטח ובכלל.
  3. חיבור בעייתי למותג ולרשימה, מצד אחד ומצד שני בסיס תומכים פוטנציאליים גדול (מצביעים לשעבר וכיום ישעתיד, כחולבן ומרצ).
  4. הכרח להיעזר בערוצי מדיה זולים ונגישים לכלל תושבי העיר ובהתאם למגבלת תקציב וכוח-אדם.

תכנית עבודה – בחירות כנסת 25, סניף מפלגת העבודה עירוני

מוצגת תכנית העבודה, בשני פרקים: א' לוח זמנים ופעילות ופרק ב' משאבים ותקציב.

פרק א': לוח זמנים ופירוט פעילות, לפי לוח זמנים

1. איתור מצביעים ופעילות שטח – עד הבחירות

- תהליך איתור תומכים ופעילים, במעגלים הולכים ומתרחבים וכפועל יוצא של הצלחה.

- מתבסס על מדיה חברתית (ווצאפ, פייסבוק), דואר, מסרונים, זיהוי טלפוני וגיוס פיזי.

א. מידי:

1. הקמת רשתות קשר במדיה דיגיטלית

2. רשימות תפוצה בווצאפ - הפצה חד כיוונית של מידע ומסרים.

3. קבוצות עבודה בווצאפ (עירוני כללי, קלפיות, המרצה וכו')

4. קבוצת פייסבוק (Facebook) סגורה - במטרה לאפשר שיחה, בניית נהלי עבודה וכו'

5. גיוס והפעלת רשת פעילי פייסבוק\ווצאפ עירונית.

6. מאגר מידע טלפוני מעודכן של תושבי העיר וחברי המפלגה (חברי.ות מאז 2018, הפרדה לנגרעים, פילוח גיל ומגדר)

ב. בשבועיים הקרובים:

1. משלוח מסרון, לכל חברי המפלגה בחמש השנים האחרונות (קישור לעמוד נחיתה ופרטי קשר)

2. מכתב לחברי.ות מפלגה בישוב (פילוח בתי אב) עם לו"ז פעילות והזמנה להתנדב והפנייה לקבוצות הפייסבוק והווצאפ הסגורות.

3. הפצת לו"ז פעילות ברשימות-תפוצה-ווצאפ וקבוצות פייסבוק סגורות והפיכתן למרכז שיחה ומידע לחברים.

4. יצירת חשיפה ותודעה לפעילות וגיוס פעילים במעגלים רחבים.

ג. בעוד שלושה שבועות:

1. יצירת שיח פנימי בקבוצות הסגורות לחיזוק הקשר ובניית מערך פעילים

2. עדכון על סבב מפגשים

3. גיוס מתנדבים

4. יצירת חשיפה ותודעה לפעילות

5. הקמת מטה מתנדבים וזיהוי, מתבסס מתנדבים שאותרו (בפילוח לפי מגזרי גמלאים, חברי העבודה ואחורה וככל שהמשאבים יאפשרו)

6. הרחבת מעגל מתנדבים ואיוש קלפיות

7. דוכנים ושילוט צמתים בימי שישי

8. התחלת פעילות זיהוי והמרצה טלפונית - מבוסס טלפונים אישיים, מערכת המרצה מקוונת והחזר עלות טלפונייה

9. רכש שילוט חוצות ראשי על צירים מרכזיים לחשיפה מרבית (עשרות אלפי רכבים ביום – כולל ערים שכנות)

ד. שבועיים לפני הבחירות:

1. מסרון (ראו תת-פרק מסרונים)

2. המרצה להצבעה, איתור להיסעים ומתנדבים ובעיקר תזכורת לצורך להצביע.

3. הרחבת פעילות קבוצות הווצאפ לגיוס חברים והפעלתם

ה. שבוע לפני הבחירות:

1. משלוח מסרון לכל רשימת הזיהוי (+ מעגלים נוספים שעליהם יוחלט)

.2 המרצה לקלפי

3. זיהוי היסעים ומתנדבים (+ גמלאים ובתי אבות)

4. מסע פרסום בתשלום בפייסבוק + גוגל מודעות לתושבי הישוב, במטרה להעלות מודעות למותג ואמצעי קשר לאיתור קלפי, היסעים והמרצה (על בסיס בניית רשימת Look A Like לחברי הסניף בישוב)

2. ערב ויום בחירות

א. מטה בחירות - תפעול מתנדבים, היסעים, קלפיות, צבע וכו'

ב. מערך הפעלה באמצעות קבוצות ווצאפ ורשימות הפצה

ג. טלפונים לפי הצורך להנעת מצביעים מזוהים

ד. תקציב דלק לרכבים מתנדבים

ה. רכב הסעים גימלאים ונכים (מיניבוס\מונית)

ו. טפסי בינגו סלולרים \ ידניים

ז. איוש דוכני צבע בכניסה למתחמי קלפי (האם רצוי, לא בטוח)

ח. צבע עוטף מתחמי קלפי

ו. מסע פרסום פייסבוק + גוגל לאמצעי קשר למטה (לרשימת Look A Like ולכלל הישוב מעל 18)

 

שאלות חשובות, העולות אל מול מרכז המפלגה ואל הבית פנימה

א. מאגרי נתונים - האם יתקבלו מאגרי נתונים מהמפלגה, מערכת המרצה מקוונת ותקציב פרסום מדיה-דיגיטלית וקו\מכשיר WhatsApp

ב. האם יאשרו מכתבים? לפחות המכתב הראשון קריטי להתנעת הפעילות.

ג. מהו נוהל צבע בתקופה שלפני יום הבחירות?

ד. אלו חומרים נקבל לפעילות שוטפת – פליירים, פלריגים לצמתים, דוכנים לימי שישי

ה. האם תלייה על שלטי העירייה אפשרית – צפויים קנסות ו\או על ידי צוות חיצוני ו\או בתשלום לתולה העירייה שמבצע באופן מסודר

ו. משאבי תקציב להפעלת מערכת קשר ווצאפ\פייסבוק ופרסום בשבוע האחרון.

ז. לתפיסתנו, חלוקת ערימות הנייר (שעובר ישר לפח) מיותרת ודורשת משאבים שאינם בנמצא - מומלץ להשקיע בשילוט ליצירת "צבע".

ח. נוהל יום בחירות

- פלריגים גדולים

- האם יש טעם ו\או תקציב להעמיד ילדים במתחמי הקלפי?

- תקציב פרסום במדיה דיגיטלית

 

פרק ב': משאבים ותקציב

1. מסרונים:

משלוח מסרוני-טקסט, במספר סבבים ובמעגלים הולכים וקטנים במטרה לייצר תודעה, לגייס תומכים ואמצעי קשר למטה.

א. כלל הבז"ב העירוני, להגדלת מודעות (בתירוץ גיוס מתנדבים לקראת הבחירות): הסעות, טלפונים, תליית פלריגים, אירוח חוגי בית, ישיבה בקלפיות, צבע צמתים וכו'.

ב. גמלאים, לקראת הבחירות במטרה לעודד אותם להצביע למפלגת העבודה, תוך ציון טלפונים לעזרה בהסעות ביום הבחירות, איתור קלפיות נגישות וסיוע כללי.

ג. חברים.ת סניף, לקראת פעילויות בשטח כגון, עמידה בצמתים, חלוקת חומרים, חוגי בית וכו'.

ד. חברי.ות מועצת סניף וצירי ועידה, גיוס לפעילות במטה העירוני.

ה. לכל בעלי זכות הבחירה בעיר יומיים לפני הבחירות עם קריאה להצביע למפלגה וטלפון להסעות.

2. ציוד ושירותים:

א .חיבור לאינטרנט מהיר באתר בו ימוקם המטה.

ב. שירותי סטודיו גרפי לעיצוב באנרים (פייסבוק, מייל, ווצאפ) במסרים מקומיים מותאמים.

ג. קבלת פלריגים גדולים, חולצות, כובעים, דגלים לתפיתס צמתים בימי שישי ( ראשונים הכפר הירוק סוקולוב ואוסישקין).

ד. לקראת יום הבחירות – עמדות צבע קלפי (שולחנות, כסאות וגזיבו + צבע) + צבע לאזור הקלפיות והצמתים ברמת השרון (פלריגים גדולים).

ה. תקציב לנוער צבע קלפיות, רצים, נוער בצמתים.

ו. תקציב פרסום למדיה חברתית.

3. נוער:

א. תשלום שכר (אחרת ילכו למפלגות אחרות)

ב. צמתים: עמידה בצמתים בשישי-שוטף + אחהצ בשבוע לפני בחירות

ג. צבע קלפיות: יום הבחירות לאיוש כל העמדות מחוץ לקלפיות, מפתיחה עד סגירה.

ד. דרושה נוכחות ברחובות והפגנת כח, נפעל שבחירי המפלגה יגיעו לרמת השרון, יישאו דברים יעברו ביום שישי ברחוב ויעשו ככול שיידרש להצלחתנו הצלחתם בבחירות.

ה. קו טלפון + מכשיר: עבור ניהול פעילות ווצאפ קבוצות\הפצה + חבילת שיחות לתקופה מוגבלת לניהול מטה בחירות\יום-בחירות (כלי מרכזי בגיוס, עדכון והפעלה שוטפת)

ו. תקציב טלפנים: החזר עלויות בסיסי לטלפני CRM מהבית (200 ₪ X 20 טלפנים)

ז. הסעות גמלאים: הסעות גמלאים ברכב מותאם (מיניבוס\מונית\נכים) ביום בחירות (מבתי-אבות בעיר)

ח. פרסום במדיה: תקציב פרסום ברשתות חברתיות (פייסבוק וגוגל) על בסיס רשימות מזוהות של תושבי העיר, תומכים ומתעניינים שנבנו במהלך השנים.

4. יום בחירות:

א. נוער

ב. ציוד ואוכל

ג. היסעים

ד. פייסבוק\גוגל: פרסום מפולח לפי זיהוי תמיכה\עניין לתושבי העיר – פרטי קשר למטה להסעות, מיקום קלפי וכו'

ה. מטה בחירות (החזר טלפוני, ציוד, מזון) – בבית אחד הפעילים

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי