סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

דרישה לחידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

לכבוד: הנהלת מפלגת העבודה, יו"ר, מזכ"ל, סיעה בכנסת

הנדון: דרישה לחידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של מפלגת העבודה

מכובדי נבחרי הציבור,

זוהי דרישה להתנעה מיידית של תהליך חידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של המפלגה וברוח ההסכמות של תהליך 'שולחן עגול' שהתקיים בשקיפות מלאה ושיתוף חברים.ות בשבועות האחרונים.

הפנייה אליכם נעשית מתוקף היותכם נבחרי.ות ושליחי ציבור של המעטים שעדין רואים עצמם חלק ממפלגת העבודה ולפני שיהיה מאוחר מדי.

מצב המפלגה בציבור, תוצאות הבחירות לכנסת (אובדן 3 מנדטים, מתוכם 1.5 שנשארו בבית - לא הצביעו בכלל) ובפרט אובדן האמון בהנהלת המפלגה ונבחריה – יצר משבר פנימי עמוק שבו ועל בסיס יומי, פעילים.ות רבים נוטשים את המפלגה במחאה על העדר תהליך בניית אמון והתחדשות.

אמון, שיכול להבנות רק על ידי חידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של המפלגה, חיבור מחדש לשטח ולפעילים.ות שהוכיחו את מחויבותם בבחירות ובתהליך בנייה מלמטה למעלה של דמוקרטיה ייצוגית הייחודית למפלגה.

במסגרת השולחן העגול, התקיימה סדרת דיונים בשיתוף חברים.ות שהוכיחו רצון אמיתי לשקם את המפלגה פנימה ונכונות לפשרות מרחיקות לכת לטובת הטוב המשותף. בין היתר הושגו ההסכמות הבאות:

  1. תקופות אכשרה לבעלי תפקיד וחברות במוסדות וסנקציות על נבחרים ומוסדות לא מתפקדים.
  2. כלים להבטחת המנגנונים הדמוקרטיים.
  3. מנגנוני שקיפות קשיחים.
  4. בחירה מיידית של בעלי תפקיד שאינם מאוישים ו\או מתוקף רציפות.
  5. קיצור תהליכים ושיטוח מבנה המוסדות, אך שמירה על הדמוקרטיה הייצוגית.

כמו כן, הוסכם על צורך:

  1. בריענון והתחדשות ועל בסיס דיון רעיוני מוגבל בזמן שאם לא יביא להחלטת וועידה, יתקיימו בחירות לכלל המוסדות ובכלל זה סניפים ומחוזות, ועידה, מזכ"ל, לשכה ויו"ר.
  2. הוסכם כי המזכ"ל צריך להוות "שר פנים" של המפלגה ולכן תקופת אכשרתו הרצויה ארוכה והיו"ר.ית מוביל.ה ציבורית ולכן תקופת האכשרה קצרה יותר.

מתוך כך, גובשו שלוש חלופות להתחדשות וסקר שנערך באתר הבמה-הרעיונית מצביע על העדפה חד-משמעית של ציבור החברים.ות (58% תמיכה) וצירי.ות הוועידה ה-10 (67% תמיכה) לחלופה ג' – בחירת ועידה 11 מהסניפים, מזכ"ל, לשכה ודיון רעיוני בוועידה 11.

  1. חלופה א': דיון רעיוני במליאת חברים
  2. חלופה ב': דיון רעיוני בוועידה 10 ובחירת מזכ"ל
  3. חלופה ג': בחירת וועידה 11 (מהסניפים) ומזכ"ל, דיון רעיוני וחידוש מוסדות בשני שלבים

חובתכם לאמץ מתווה זה מודגשת נוכח הפשרה שהציגו הדורשים בחירה מידית ליו"ר, בהם כ-1,000 צירי ועידה, אך מתוך רצון טוב לשיקום המפלגה מוכנים לתהליך התחדשות מקדים ובחירת יו"ר בתאריך מוסכם לאחר הדיון הרעיוני.

הרחבה לגבי החלופות וההסכמות (פרוטקולי דיון וטיוטות ההסכמות), אפשר למצוא באתר הבמה-הרעיונית בקישור https://www.labor.org.il/articles/24353-havoda-roundtable-revmap-draft-060123.html.

תוצרי השולחן העגול והסקר הוצגו ליוזמות פנים מפלגתיות נוספות כיוזמה לכינוס הוועידה ה-10 בחתימת הצירים.ות ואחרים וכולם מצטרפים לדרישה כמתווה פשרה מוסכם.

חובתכם המוסרית לאמץ הסכמה רחבה זאת ולהכריז על יישומה מידית, וכדי להימנע ממאבק דמים פנימי, עימות משפטי וריסוק האמון בין הצדדים ושסופו אחד – חיסולה של מפלגת העבודה.

על החתום,

אסף הלחמי, פעיל מפלגה

דע: חברי.ות המפלגה (באמצעות ערוצי אתר הבמה הרעיונית); פורום ברודצקי; יוזמת כינוס הוועידה.

להורדת המכתב כקובץ pdf PDF

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי