סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

בקשת צו עצירה לפעילות המוניציפאלית של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

בקשה מבית המשפט המחוזי לצו הצהרתי ועשה במטרה להפסיק את פעילות הועדה לענייני הבחירות המקומיות, לבטל התקשרויות ולהשיב כספים שהוצאו והיות ולא אושרה בוועידה העשירית והיות והמוסד לבירור עתירות חדל מלפעול ואינו יכול לדון בנושא.

מגיש הבקשה, משה אשכנזי שהוא חבר וציר ועידה עשירית.

לכתב התביעה המלא ונספחים, כקובץ pdf PDF

הנתבעים:
1. מפלגת העבודה, מפלגה מספר 5 - 900001 -59
2. ח"כ מרב מיכאלי - יו"ר מפלגת העבודה
3. הוועדה המפלגתית לענייני הבחירות לרשויות המקומיות

מהות התביעה: צו הצהרתי וצו עשה (סכום התביעה 0 ש"ח)
עילה: מינהלי - פעולה בחריגה מסמכות

הסעד המבוקש

5. מתן סעד הצהרתי הקובע כי אין בנמצא כל הסמכה חוקית של מי ממוסדות המפלגה לקיומה של "ועדה מוניציפלית" "ו/או" הועדה מפלגתית לענייני הבחירות לרשויות המקומיות "כביכול ו/או לכהונת מי מהנתבעים ב"ועדה" שכזו וכי כל פעולותיהם בקשר לכך לרבות הוצאות כספים למיניהם הנן בטלות (VOID) בביטול מעיקרא וחלה עליהם חובת השבה.

6. מתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים, כל אחד מהם כשלעצמו וכולם יחדיו מלפעול בכל פעולה שהיא הקשורה כביכול ל"בחירות מוניציפליות" או ל"ועדה מוניציפלית" ובכלל זה לאסור עליהם להתקשר בחוזים או הסכמים עם פוליטיקאים למיניהם או מועמדים למיניהם המגישים מועמדות להיבחרות למועצה ו/או ראשות מועצה במסגרת הבחירות המקומיות (מוניציפליות) הקרובות.

7. מתן צו עשה ו/או הצהרתי המחייב את הנתבעים, כל אחד מהם וכולם יחדיו, ביחד ולחוד להחזיר לקופת מפלגת העבודה כל סכום שיצא ושהורו על הוצאתו בקשר עם בחירות מוניציפליות ו/או ועדת בחירות מוניציפאליות ו/או הועדה המפלגתית לענייני הבחירות לרשויות המקומיות ולחייבם בהשבת הכספים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ובתשלום הריבית הנובעת מחסרונם וגירעונם של כספים אלו מקופת המפלגה.

8. ליתן כל סעד וצו צודק ונכון בנסיבות המקרה והעניין.

תמצית העובדות

9. הנתבעת 2 מינתה את חברי ועדת הבחירות ללא אישור של הוועידה העשירית של המפלגה. אישור הוועידה העשירית של המפלגה הינה תנאי לאישור חברי הועדה המוניציפלית.

10. מינוי הנתבעת 3 נעשה בניגוד להנחיות של יו"ר ועדת החוקה של המפלגה, הנתבעת 1.

11. המוסד לבירור עתירות של הנתבעת 1 חדל מלפעול. משחדל המוסד לבירור עתירות של המפלגה לפעול, אין כל אפשרות לבירור עתירות אלא בפניה לבית המשפט המחוזי.

נספח: פניית החבר אשכנזי בנוגע לעיר בת ים

תאריך 30.7.23

לכבוד מרב מיכאלי (יו"ר המפלגה); סימון אלפסי (יו"ר הועדה המוניציפאלית); חברי הועדה המוניציפאלית (חיים כהן, רינה קדם, טלי חייט, אבנר סטפק, ערן חרמוני, פיני קבלו)

הנדון: דחיית בקשות מימון בחירות מוניציפליות של אלה ואנה, יורם אברהמי וקטי פיאסצקי אשר פנו לועדה המוניציפאלית של מפלגת העבודה

אני משה אשכנזי החתום מטה, תושב בת ים פונה בזאת ליו"ר הועדה המוניציפאלית של מפלגת העבודה ולחברי הועדה בבקשה לדחות על הסף את בקשותיהם של אלה ואנה, יורם אברהמי וקטי פיאסצקי.

ואלה הנימוקים:

תמיכה בבקשותיהם של אלה ואנה ויורם אברהמי היא תמיכה והזרמת כסף לסיעתו של אלי יריב סיעת בת ים אחת.

כידוע לכולם אלי יריב לו המפלגה סייע שנים רבות במימון מערכת הבחירות בבת ים ירק לבאר ממנו שתה לרוויה ועבר לתקווה חדשה מזה מספר שנים, כיום הוא תומך בגדעון סער ומפלגתו. אלי יריב לא הסתפק בכך הוא לקח איתו לתקווה חדשה את מזכיר סניף בת ים עמי סלומוביץ תוך החלשת המפלגה בבת ים.

קטי פאיסצקי היא חברת מפלגת מרצ, חברת מועצת העיר לא אפקטיבית בלשון המעטה ללא תמיכה רחבה.

בבחירות הכלליות שהתקיימו בנובמבר 2022 מרצ אותה ייצגה קטי בבת ים בה 129,000 בעלי זכות בחירה קבלה 578 קולות (נתוני משרד הפנים) כשליש מהקולות הדרושים למנדט למועצת העיר בת ים.

לאור כל האמור והנטען על יד ולאור מצבה הכספי הקשה של מפלגת העבודה אשר תתקשה במימון הבחירות המוניציפאליות תהיה טעות לא לדחות על הסף את הבקשות שהוגשו לועדה המכובדת על ידי אלה ואנה, יורם אברהמי וקטי פיאסצקי.

העתק: ניר רוזן (מנכ"ל); עו"ד סגמן (יו"ר ועדת הביקורת); עו"ד עמרי שגב (יועמ"ש המפלגה)

לכתב התביעה המלא ונספחים, כקובץ pdf PDF

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי