העבודה עצמאית בתוך גוש שמאל - החברים הכריעו

Thank you for rating this article.

סקר עצמאי של הבמה הרעיונית, בקרב החברים.ות הכריע - 66% חושבים שמפלגת העבודה צריכה להישאר עצמאית בכל מקרה ומהם 58% מעדיפים לחבור לגוש שמאל רחב (כך שלא תתמודד עצמאית אלא כסיעה). 87% מהציבור הרחב (ו-88% מחברי.ות המפלגה) דורש יצירת גוש שמאל כלשהו אם במיזוג עם מרצ או ריצה משותפת בגוש כסיעה. לכן, על הנהגת המפלגה לפעול בהתאם להכרעת חבריה ונוכח מצבה ומצב השמאל בסקרים לפעול לחבירה כאמור, אך תוך שמירה על עצמאות ושיקום המפלגה ומוסדותיה.

סקר חברי מפלגת העבודה

סקר גולשים מקוון, שנערך בקרב חברי.ות מפלגת העבודה ובכלל הציבור ובו 407 משתתפים.ות מכלל הציבור מתוכם 317 חברי.ות מפלגה ובהם 123 צירי.ות ועידה עשירית (עוד על ניתוח התוצאות, על החלופות בסקר וכן על מתודולוגיית הסקר ובנוסף היגדי חברים בקישורים). הסקר התקיים מתוך הבנה כי תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 והמלחמה כנגד חמאס מחייבות חשיבה מחדש - על עתידה והתנהלות הנהגת המפלגה, מוסדותיה, ציביונה הדמוקרטי וצורך בפעולה מיידית גם בזמן לחימה ונוכח האפשרות לבחירות בשנה הקרובה ואף לפני. בסקרים עדכניים לעת ביצוע הסקר, המפלגה נמצאת מתחת לאחוז החסימה (מעל 50 סקרים ברצף עם כ-2.2%) וריצה משותפת עם מרצ מביאה 8-9 מנדטים (ראו כאן).

ניתוח ותוצאות ההצבעה

54% ומעלה מהמצביעים מעוניינים במפלגת עבודה עצמאית - עם 66% אחוזי תמיכה מצטברים בקרב החברים (ריצה עצמאית או כסיעה בגוש), 80% בקרב צירי.ות הוועידה ואפילו בציבור הכללי עם 62% מצטברים (כאשר לא יותר מ-5% תומכים בסיום דרכה), אבל גם מבהירים שעליה לחבור לגופים נוספים בשמאל-מרכז כגוש חזק והמשמר ערכים של סוציאל-דמוקרטיה וליברליזם.

ניכר כי ככל שהמצביע מעורב יותר (על הרצף של ציר.ת וועידה, חבר.ה ומי שאינו), כך הרצון לשמור על עצמאות המפלגה גובר ובפרט שלא לסגור אותה (4% מחברי.ת המפלגה ו-2% מהצירי.ות בלבד תומכים במהלך כזה) וכן גוברת הנכונות לקחת חלק בשיקום המפלגה. מצד אחד, מצד שני, ככל שהמצביע מעורב יותר כן פוחתת הנכונות לוותר על המפלגה ואם בסגירתה, או מיזוגה עם מרצ. אך אצל כולם יש הבנה כי נדרש מהלך ציבורי שיוביל לגוש שמאל רחב, ציוני, סוציאל דמוקרטי - אם בגוש שמאל מגוון שבו המפלגה שומרת על עצמאותה ואם במיזוג מלא עם מרצ. ולראייה 88% אחוזים מהחברים, 84% מצירי הוועידה ו-87% מהציבור הכללי תומכים באחת משתי החלופות של גוש שמאל או מיזוג עם מרצ שיש לו משמעות ואמירה ציבורית מעל הכול.

יובהר כי הסקר לא פירט מה הוא המנגנון בו יתבצע המיזוג או הרכבת הגוש ואלו פתוחים למו"מ בין המרכיבים השונים. אבל גם עולה כי מרבית ציבור החברים.ות מבקש לשקם את המפלגה ובהמשך לסקר חלופות לחידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של המפלגה שהתפרסם בתאריך 22.12.22 ונערך בבמה הרעיונית באופן מקוון וגם הציע אבני דרך שהוסכמו בשולחן חברים עגול.

ניתן ללמוד רבות מההיגדים שהוסיפו המצביעים ובהתאם לזהותם - חברים.ות, צירים.ות או קהל כללי.

בסיכום הדברים

מתוך נתוני הסקר, עולה כי על הנהגת המפלגה לפעול בהתאם להכרעת חבריה ונוכח מצבה ומצב השמאל בסקרים ולפעול לחבירה כאמור, אך תוך שמירה על עצמאות ושיקום המפלגה ומוסדותיה.

נראה שאפשר לקבוע חד משמעית כי:
א. חברי המפלגה עדין מאמינים בה ומבקשים להמשיך את קיומה.
ב. הם רוצים חיבור כלשהו בשמאל
ג. הם מוכנים להטות כתף וחברים.ות לשעבר יחזרו אם א+ב יתממשו.

זה מאושש את תוצאות הסקרים שמראים על 8-9 מנדטים בחיבור מרצ-העבודה ובכלל ומאפשר לנו אופטימיות גדולה ואם רק נדע ליישם זאת בהקדם.

הצבעת חברי.ות המפלגה

317 חברי.ות מפלגה מזוהים הצביעו - 58% תמכו בחלופה ד' להתמודדות בגוש שמאל כסיעה עצמאית, אך 30% תמכו במיזוג מלא עם מרצ (8% בריצה עצמאית ועוד 4% בסגירת המפלגה). כלומר, 66% תומכים בהישארותה של המפלגה עצמאית בכל מקרה.

53% מתוך המצביעים ביקשו לקחת חלק בתהליך השיקום של המפלגה.

הצבעת צירי.ות וועידה עשירית

123 צירי.ות מפלגה מזוהים הצביעו - 66% תמכו בחלופה ד' להתמודדות בגוש שמאל כסיעה עצמאית, רק 18% תמכו במיזוג מלא עם מרצ ולעומת 30% בקרב כלל החברים.ות (לעומתם 14% בריצה עצמאית ורק 2% בסגירת המפלגה). כלומר, 80% תומכים בהשארותה של המפלגה עצמאית בכל מקרה.

73% מתוך המצביעים ביקשו לקחת חלק בתהליך השיקום של המפלגה.

נתונים אלו מעידים על מעורבות גבוהה יותר אצל הפעילים.ות הותיקים והמודעים יותר להשלכות של חלופות א' עד ג'. מצד אחד ומצד שני על נכונות גבוהה להרתמות לשיקום המפלגה.

וועידה עשירית

הצבעת הציבור הרחב

407 גולשים הצביעו - 54% תמכו בחלופה ד' להתמודדות מפלגת העבודה בגוש שמאל כסיעה עצמאית, אך 33% תמכו במיזוג מלא עם מרצ (8% בריצה עצמאית ועוד 5% בסגירת המפלגה). כלומר, 62% תמכו בהישארותה של המפלגה עצמאית.

47% מתוך המצביעים ביקשו לקחת חלק בתהליך השיקום של המפלגה.

התוצאות מעידות כי הציבור הרחב דורש חיבור כלשהו בגוש כאשר 87% תמכו במיזוג עם מרצ או בגוש שמאל רחב.

מפלגת העבודה

חלופות הסקר

בסקר הוצגו ארבעה חלופות שונות והרחבה לגבי משמעותן וכן התאפשר לגולשים להוסיף התייחסות פרטנית בנוסף.

חלופה א: סגירת המפלגה
הפסקת קיומה של המפלגה כאורגן פוליטי, פירוק מוסדותיה, כינוס נכסים ומחיקתה מרשם המפלגות. תאפשר לכל חבר.ה לבחור את המשך דרכם הפוליטי באופן עצמאי ולא מחייב.
משמעות חלופה: סיום דרכה ההיסטורית של תנועת העבודה הישראלית.
חלופה ב: ריצה עצמאית
המפלגה תמשיך להתקיים ולהתמודד באופן עצמאי וללא כל חבירה לגופים פוליטיים אחרים (חברי.ות מרצ יוכלו להתפקד ביחד או עצמאית), חידוש המוסדות, בחירת יושב.ת ראש, מזכ"ל וסניפים תדון בוועידה ה-11 וכאשר תיבחר (סקרים עדכניים, מעניקים למפלגה כ-2.2% תמיכה שהם פחות מאחוז החסימה). תוספת: קיימת יוזמה מול נציגי מרצ לצרף מספר משמעותי של חברי.ות שיתפקדו ישירות למפלגת העבודה (כחלופה ליוזמת הגוש).
משמעות חלופה: כי מה שהיה, זה מה שיהיה ולמרות מצבה בסקרים והעדר דמוקרטיה מפלגתית ותפקוד המוסדות.
חלופה ג': מיזוג מלא עם מרצ
מיזוג מלא של מפלגת העבודה עם מפלגת מרצ (כולל החובות והנכסים), ביטול המוסדות, החוקה, המצע ובניית גוף פוליטי חדש ללא התחייבות לקיום מוסדות, דמוקרטיה מפלגתית, מי יהיה יו"ר המפלגה, קיום סניפים וכו'.
משמעות חלופה: מחיקה מעשית של מפלגת העבודה ויצירת מפלגה בקצה השמאלי של המפה הפוליטית, אך תוך הבטחה לייצוג השמאל הישראלי בכנסת.
חלופה ד': גוש שמאל-מרכז ציוני
הקמת גוש שמאל-ציוני רחב הכולל את מפלגת העבודה, מרצ, זרמים עצמאיים ואולי חלקים מחוסן לישראל (גנץ), ישעתיד ושחקנים אחרים (עצמאיים כיאיר גולן, בוגי יעלון וכו') בזירה הפוליטית מהמרכז-שמאל. מדובר על ריצה טכנית משותפת בלבד, ומתוך שמירה על עצמאות המפלגה כסיעה וברקע תהליך חידוש מוסדותיה הדמוקרטיים (ועידה, לשכה, יור, מזכל) וכן החוקה ודיונים רעיוניים על דרכה בעתיד (סקרים עדכניים, מעניקים לגוש כזה 8-9 מנדטים וללא חשיבות לעומד.ת בראש).
משמעות חלופה: לאפשר למפלגה שרידות ואוויר לנשימה להחליט על דרכה מעבר לבחירות הקרובות.

היגדי חברים.ות

במסגרת הסקר, התאפשר לחברים.ות להציג היגדים בנוסף להצבעה והם מובאים כאן כלשונם וכן האם כותב ההיגד היה חבר.ת מפלגה, ציר.ת וועידה או שאינו חבר.ה.

מצביע.ה היגד
חבר.ה סוף תקופה
חבר.ה די.נגמר הסיפור שלנו.הטובים ברחו מיאיתנו ובצדק.
חבר.ה אני מקווה שהפעם ניסיוני להשתתף יהיה יותר מוצלח ואני אודה לכם מאוד לאשר וכמו-כן להודיע לי על תוצאות הסקר,
חבר.ה וציר וועידה ריצה עצמאית עם 2 שינויים א. יש לפנות ימינה ולא שמאלה. ב.יש להציב בין 5 המועדים הראשונים 2 אנשי ימין מתונים כדוגמת ציפי ליבני.
לדעתי ללא פניה חדה ימינה סופה של המפלגה להעלם. לשמאל יש את מרץ עם מועמדים ראויים ביותר.
חבר.ה וציר וועידה לפטר את הדיקטטורית מרב מיכאלי
חבר.ה אם מירב מיכאלי נשארת כראש המפלגה אני אצביע למפלגה אחרת
לא חבר הייתי חבר מפלגה ועזבתי בגלל חוסר האידיאולוגיה של המפלגה.
לא חבר חבר מפלגה בעבר. צריך להחליף את היו"ר לאור הטעות שעשתה בבחירות הקודמות.
חבר.ה וציר וועידה חשוב מאוד ודחוף מאוד מאוד לעשות ולהצהיר על הצעד שבחרתי אחרת אבדנו ואיש לא יזכור מי הקים את המדינה ומי היו ראשי הממשלה הראשונים של מדינת ישראל
חבר.ה חייבים להציל מה נשאר מהמפלגה
חבר.ה וציר וועידה מפלגת צריכה להתנהל ע"י מנהיגות נבחרת בועידה שתכלול כל חברים משלמי המסים.
מומלץ גם בעתיד להקים מערך של כל המפלגות המרכז והשמאל הדמוקרטי.
בשמאל הדמוקרטיה.
חבר.ה צריך לפרסם בהקדם את מצע המפלגה המאוחדת
חבר.ה יו"ר המפלגה חייבת להתפטר לפני כל דבר !!!!
חבר.ה בעקבות שינויים בדעות הציבור ובתפיסה שלו כלפי המפלגה - יש עתיד וגנץ תופסים את המקום של מפלגת שלטון משמאל למרכז.
זה דוחק את מפלגת העבודה להיתפס באותה משבצת עם מרצ, ולכן אי-האיחוד איתה רק מבזבז קולות. ההבדל בין המפלגות שאנחנו כפעילים רואים - לא נתפס בציבור.
חבר.ה ואם לא ניתן חלופה ד אז חלופה ג
חבר.ה מפלגת העבודה הינה המפלגה היחידה בישראל הנושאת את הדגל הסוציאל דמוקרטי, אסור לנו להתעלם להיבלע אל מפלגות עם אופי ניאו ליברלי אלא לבוא ולהציג חלופה לדור הצעיר (שאני חלק ממנו), אפשר ומתבקש להקים ממשלה עם מדיניות רווחה טובה יותר, לא מוותרים על ישראל!
חבר.ה בהצלחה, חייבים שינוי דרסטי במדינה.
חבר.ה וציר וועידה לדעתי לחבור לכחול לבן ולקבל 5 מקומות ראלים כיחידה בתוך כחול לבן במידה ותהיה התנגדות מגנץ אז לחבור ללפיד ולקבל 4 מקומות ראלים או לעשות בחירות פנמיות ליושב ראש כאשר הבחירות יהיו פתוחים למועמדות ליור בהצלחה להמשך קיום המפלגה לימים טובים יותר .
חבר.ה מרגיש לי שמושג השמאל שחונכתי עליו, כשל רבין ופרס זל, עוות ונלקח ממני. קשה לי למצוא את השמאל שאני מגדירה את עצמי בו בתוך הקיצוניות והפרוגרסיביות שהשתלטו על השמאל העולמי והישראלי. בעד שתי מדינות בעתיד, אך כעת עלינו להלחם בכל הכוח. חסר שלמפלגת העבודה אין איש ביטחון
חבר.ה וציר וועידה להחליף דחוף את היו"ר
חבר.ה מנהיגות: יאיר גולן או אדם ברמה שלו שיזכיר את אהוד ברק.      לא עוד מהסוג של מיכאלי, זהבה גלאון, ניצן הורביץ או זנדברג.
חבר.ה סדר העדפות מלא: ג ד א ב
לא חבר עשו את הדבר האחראי מכל בחינה.
הפנימו שגורל המפלגה ההיסטורית נחרץ קל וחומר עם הגב' מיכאלי.
יש לחבור למרץ או להיעלם ולא להפריע לסיכויי גוש חוסם משיחיים חרדים ביביסטים. אנא מכם גלו אחריות ובגרות.
חבר.ה וציר וועידה בהצלחה.
לא חבר להעיף את ריבקה מיכאלי מיד
חבר.ה שנת שרות קצין בסיירת צנחנים רב סרן ב 551 עם 2 תארים, השני נעשה בלונדון. צריך לחזק מעמד האישה לאחות הקרע החברתי ו לשאוף לעשיית שלום
חבר.ה אני מאמין שנים במפלגת העבודה ובדרכו של רבין, שמאל פרגמטי החותר לשלום עם בטחון
די ליהירות ולקיצונות.
בפוליטיקה יש לעשות פשרות!
אם מפלגת העבודה הייתה מתאחדת עם מרץ לא היינו באסון הזה של ממשלת בן גביר סמוטריץ לוין ונתניהו וכנראה גם ללא אסון ה 7 באוקטובר.
גם למירב מיכאלי יד באסון הזה.
חבר.ה חברת מפלגה, בשנתיים האחרונות לא המפלגה.
אנחנו היום במקום שונה אחר במדינה שלנו, לצערי מפלגת העבודה איבדה את מקומה הפוליטית ההסטורית  ולא הוסיף.. עצוב
חבר.ה בהצלחה !
חבר.ה להחליף יו״ר, לנסות לשכנע את דב חנין לעמוד בראש המפלגה
חבר.ה חובה שתהיה חוקה דמוקרטית ברורה המתאימה למאה ה21. שתבטיח את מוסדות המפלגה על סמך דמוקרטיה ישירה ללא עסקנות, מוסדות מורכבים ושריונים שאינם מייצגים את הבוחרים
לא חבר חיבים להחליף את מירב מיכאלי מיד ולדאוג שגם במפלגה יהיה יצוג הולם לחברי כנס ערביים ולשאוף שבגוף המשותף תרוץ גם מיפלגה ערבית
לא חבר אני דווקא רוצה לבטל את החברות שלי במפלגה אבל לא ראיתי באתר איך לעשותת את זה.
חבר.ה אשמח לדעת מי יזם את הסקר וכיצד אפשר להשתלב במאמצי ההתחדשות גם לפני הכנס המתוכנן.
חבר.ה האופציה הנכונה לדעתי לא קיימת באפשרויות. איחוד המפלגות למפלגת סוציאל דמוקרטית בכל מקרה. המפלגה לא צריכה לצאת בהצהרות לגבי היותה "שמאל". המפלגה צריכה להכיל מגוון דעות, לכוון גם למרכז המפה הפוליטית, להכניס אנשים פרגמטיים ולכוון לפרגמטיזם יותר מאשר להתבצרות בעמדות קיצוניות וזאת אם חפצי חיים אנחנו. נכון יהיה שהמפלגה המאוחדת תצטרף לגוש מרכז שמאל.
חבר.ה צריך להקים את הגוש מייד וללא שימור עצמאות למפלגת העבודה אלא יצירת מפלגת שמאל ציונית חדשה הקוראת לכולם לחזור הבייתה
חבר.ה בהובלה יאיר גולן. מספר 2: גלעד קריב. עם כל הכבוד, אין למרב מיכאלי מה לחפש במפגה החדשה שתקום.
חבר.ה וציר וועידה לתוך החיבור חייב להכנס כמרכיב מרכזי התפיסה הסוצ' דמוקרטית של מדינת רווחה רחבה.  של שותפות מלאה עם ארגוני עובדים (הסתדרות, כח לעובדים) בהנהגה
חבר.ה המפלגה חייבת לעשות מהפכה בדרך בה היא מציגה את עצמה ואת רעיונותיה לציבור. היא כושלת לחלוטין בעניין הזה.
אבל אין מפלגה אחרת במדינת ישראל המציגה שמאל ברור אבל לא קיצוני.
בעיני, זה הכיוון שרוב המדינה רוצה, רק אין מי שייתן להם את זה כי המפלגה לא מתרוממת.
חייבים שיהיה מוחלט בהתנהלות המפלגה, אבל אסור לה להיעלם מהמפה הפוליטית בישראל.
חבר.ה וציר וועידה לפני שהמיפלגה תעלם יש להחליף במיידית את יושבת ראש המיפלגה רק כך יש אולי תקוה שנישרוד כמיפלגה בגוש מרכז שמאל גדול יותר
חבר.ה וציר וועידה חלופה ג לא עונה טוב.
לחילופין אפשר חלופה ג2
מפלגת העבודה ומרץ יוצרות שיתוף פעולה.
כמו כן לעסוק רק בתחום הכלכלי חברתי,
ולהתעלם מהנושא הערבי פוליטי..
בתחום הכלכלי יש לנו מסר להעביר, יתרון יחסי, ואתו צריכים להבליט!
חבר.ה וציר וועידה מערך משותף עם מפלגות ממחנה השמאל מרכז, לא בהכרח כולן. למשל - כחול לבן ולא יש עתיד.
חבר.ה וציר וועידה במידה ויהיו סקרים לקראת הבחירות שמראים תוצאה נמוכה למפלגה 8 מנדטים ומטה אז סיכוי טוב שאהיה בעד חיבורים טכנים חלופה ד וכן כל עוד אין בחירות נשאר עצמאיים
חבר.ה וציר וועידה ללא מירב כיור ניתן לשקם את המפלגה
חבר.ה ההתלבטת שלי היא בין אפשרות ג לאפשרות ד חשוב לי ביותר שהמצע יהיה סוציאל דמוקרטי
לא חבר איחוד רשימות עם מרצ וגופי מרכז שמאל נוספים לרשימה מאוחדת שתשאף להצטרף לממשלה בראשות המרכז הפוליטי עבודה מרצ התנועה הירוקה אולי גם דמויות מהמחאה
לא חבר חשוב לשמור על צביונה ודרכה של מפלגת העבודה
חבר.ה חשוב לי כי בכל חלופה ישמר מקום לחברים מהמגזר הערבי והדרוזי
לא חבר להעיף את מיכאלי היא אשמה לעלית הימין
חבר.ה וציר וועידה לדעתי מפלגת העבודה צריכה לרוץ עם מרץ ברשימה משתפת אבל להמשיך להתקיים כמפלגה עצמאית
חבר.ה וציר וועידה לא לרוץ לבחירות אם הסקרים אינם מבטיחים הצלחה לשמור על האירגון כמסגרת לעתיד
לא חבר ברשות יאיר גולן
חבר.ה רק מיזוג עם מרצ והחלפת היור
חבר.ה אם לא יהיה שינוי בהרכב המפלגה היום איני רואה המשך של מפלגת עבודה ובכל מקרה זה יהיה בלעדיי
חבר.ה לפתוח את המפלגה לכוחות ימין מתונות
חבר.ה כמה מהר ככה טוב
חבר.ה איחוד אם מרץ מחייב דמוקרטיה מפלגתית במפלגה החדשה בלי מקומות משוריינים ברשימה לכנסת או ליושב בראשה
חבר.ה וציר וועידה בעד חלופה ד כשהעבודה ומרץ מתאחדים לסיעה בתוך גוש המרכז שמאל
חבר.ה וציר וועידה מה שהיה הוא שיהיה ממש מחבלת ברעיון של לצרף את חברי מרצ
חבר.ה חייב להקים מחדש את מה שהיה קרוי המחנה הציוני רק צריך לקרוא לו המחנה הציוני למדינה יהודית ודמוקרטית חייב להביא את בני גנץ כי הוא קונצנזוס וחייב לבלוע צפרדעים מסוימים ולתת את ההנהגה למישהו אחר שהוא לא מפלגת העבודה וצריך לחשוב מחדש על שינוי הפתק אמת מזכיר מידי את מפאי של פעם ולא לוותר על הפריפריה מראש להסביר להם מה זה שמאל כלכלי מה זה דיור ציבורי וכמובן לדאוג להביא כמה שיותר גנרלים לקחת את הביטחון ממר ביטחון קרי נתניהו אני בת להורים יוצאי מרוקו ורומניה גדלתי בקרית גת לא לוותר עליהם להמשיך להתנצל על העבר ולדעת להכיר בערך של המסורת היהודית זה תמיד בסוף נופל על זה הרוב הגדול של הציבור החילוני מסורתי בפריפריה עושה מדליק נרות שבת לפני כניסת השבת אוכלים ארוחת ערב משפחתית בשישי כולל הקידוש הסברי מרנן והברכה בסגנון הספרדי ואז נוסע לבלות בחוץ אז לא להילחם חזק על תחבורה ציבורית השבת להוביל קמפיין שמראה את המשפחה המסורתית אבא אמא וילדים כי זה מה שמדבר אליהם כיבוד המסורת מצד אחד ומצד שני תחבורה ציבורית ביטחון מדיני לצד ביטחון כלכלי רק ככה ננצח
חבר.ה אני חושב שמה שנשאר למפלגה להציע זה סוציאל דמוקרטיות לא במובן של הקיבוצים או קבוצות כח כמו ההסתדרות אלא משהו מעודכן שנותן כח לאנשים שצריכים יותר כח מול המערכת המופקרת שאנחנו מגלים ממנה עוד ועוד כל הזמן אחרת היא תישאר מובלת על ידי ביטחוניסטים או יפי נפש שמנותקים כל אחד בדרכו מהצרות של עם ישראל יש דמויות במפלגה שיכולים להוביל בשורה כזו הלוואי
לא חבר הייתי חברת המפלגה בעבר
חבר.ה וציר וועידה פריימריז עכשיו
חבר.ה חייבים לעשות פריימריז לראשות המפלגה בהקדם כי מרב מיכאלי איבדה את אמון החברים ואת אמון הציבור
חבר.ה חייבים להיות גוש אחד ולוודא שלא יהיו הפסדי קולות
חבר.ה לא יודע אם ריצה משותפת עם כל כך הרבה מפלגות זה דבר פרקטי אולי רק ריצה משותפת עם מרצ
חבר.ה וציר וועידה חסרות חלופות למשל גוש מרכז שמאל על בסיס מפלגת העבודה ובניית חוקה חדשה וכו למסדות המפלגה המחודשת
חבר.ה אני שנת שרות לוחם קצין בסיירת צנחנים עם 2תארים השני נעשה בלומדון רב סרן בכוח מילואים מיוחד
חבר.ה צר לי
חבר.ה וציר וועידה המפלגה לא מתה
חבר.ה ריצה עצמאית כמפלגת העבודה המקורית
חבר.ה להקים גוש עם מרצ לריצה משותפת לכנסת
חבר.ה וציר וועידה או מפלגה לבד
חבר.ה וציר וועידה חלופה 4 ברירת מחדל
לא חבר חבירה לגוש שמאל מרכז בלי לשמור על מוסדות המפלגה
חבר.ה וציר וועידה לא מוותרים על ערכי המפלגה האגף הניצי זאת התשובה
חבר.ה וציר וועידה מבזבזים את הקול על מישהי שאיבדה את הדרך
לא חבר חבר מפלגה בלב
לא חבר כל החלופות גרועות עד אנושות
חבר.ה וציר וועידה רק גוש מאוחד יש לו התכנות ולכזה גוש אפשר למשוך את פעילי המחאה
לא חבר החלפת מירב מיכאלי במישהו שנמצא יותר בקונצזוס אולי ביטחוניסט
חבר.ה מפלגה סוציאל דמוקרטית שמשלבת את הרוח הישראלית מכל הצבעים והעדות
חבר.ה בחלופה ד חובה להוסיף את יש עתיד
חבר.ה וציר וועידה ובתנאי שמהות התנועה ושמה ישמר
חבר.ה יפה שעה אחת קודם

מתודולוגיית הסקר

הסקר הנו סקר עצמאי מטעם אתר הבמה-הרעיונית ובלתי תלוי ואינו יוזמת מרכז המפלגה או כל גורם רשמי אחר מטעמו.

בסקר הוצגו חלופות להמשך קיום (או סיום דרכה של) מפלגת העבודה ומתוך הבנה כי תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 והמלחמה כנגד חמאס מחייבות חשיבה מחדש - על עתידה והתנהלות הנהגת המפלגה, מוסדותיה, ציביונה הדמוקרטי ועוד וצורך בפעולה מיידית גם בזמן לחימה ונוכח האפשרות לבחירות בשנה הקרובה ואף לפני. בסקרים עדכניים לעת קיום הסקר, המפלגה ניצבת מתחת לאחוז החסימה (מעל 50 סקרים ברצף עם כ-2.2%) וריצה משותפת עם מרצ מביאה 8-9 מנדטים (ראו כאן).

  1. התבצע באופן מקוון בלבד ופרטי המשתתפים נאספו לטובת מניעת הצבעות כפולות וזיהוי כחברים.ות ו\או צירי.ות וועידה.
  2. הופץ בערוצים מקוונים שונים כווצאפ (רשימות וקבוצות), פייסבוק (עמודים וקבוצות מזוהות עם מפלגת העבודה והשמאל הישראלי), רשימות דיוור (אלפי חברי.ות מפלגה מזוהים) ולא בקרב הציבור הרחב.
  3. החשיפה של הסקר הגיע לאלפי חברי.ות מפלגה באופן וודאי, אך לא בכיסוי מובהק של מגזרי המפלגה השונים ובגלל בעיות נגישות והפצה אובייקטיביות.
  4. בסה"כ, מוערך כי הסקר נחשף לעשרות אלפי גולשים.
  5. בוצע טיוב משתתפים להסרת הצבעות כפולות (בפועל הצביעו 434 משתתפים ונספרו 407 - כלומר 30 הצבעות כפולות שהם 6.86%).
  6. הסקר אינו מובהק ברמה סטטיסטית ואינו מהווה מדגם מייצג של חברי.ות המפלגה, צירי.ות הוועידה או כלל הציבור. אך מתוך ניסיון של סקרי עבר באתר הבמה-הרעיונית שניבאו את תוצאות שני סבבי פריימריז לכנסת ה-24 וה-25, הוא מהווה שיקוף אמיתי של הלך הרוחב בקרב החברים.ות.
  7. הסקר דגם 1% מחברי.ות המפלגה ובהנחה כי בעת ביצוע הסקר, ישנם כ-32,000 (ראו מצב מפקד) ועל פי מחשבון "מכון שריד", הוא מאפשר טעות דגימה של 5.5% (רמת ביטחון ברווח בר סמך של 95%) בקהל של 312 נדגמים (כאמור נדגמו 317 חברי.ות מפלגה).
"הארץ הזו שייכת לשניים לערבים היושבים בה וליהודים בכל העולם"
דוד בן גוריון, 1970 - מוקד הטלויזיה הישראלית

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי