הצעה לבחירות המקדימות במפלגת העבודה 2024

Thank you for rating this article.

במענה לקול קורא המפלגה לנושא הבחירות המקדימות האמורות להתקיים בשנת 2024, הוגש המענה הבא והוצע להפגש ולהרחיב ככל הנדרש.

תקציר

מפלגת העבודה נדרשת לחידוש כלל המוסדות הדמוקרטיים, המתבסס על חוקה המבטיחה הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים ולא צבירת כוח אבסולוטי בידי היו"ר. בסקר חברי.ות, עולה כי ברצונם שהמפלגה תשמור על עצמאותה כישות פוליטית ארגונית ורעיונית, מצד אחד ומצד שני תחבור בריצה משותפת לגורמי שמאל ומרכז בהתמודדת של גוש שמאל חזק לכנסת ה-26.

מפלגת העבודה תחדש את מוסדותיה הדמוקרטים כולם, תוך החזרת המנגנונים הדמוקרטיים והאיזונים ובלמים הקבועים בחוקה נוסח 2007, כך קובע סקר עצמאי של הבמה הרעיונית בקרב החברים.ות - 66% חושבים שמפלגת העבודה צריכה להישאר עצמאית בכל מקרה ומהם 58% מעדיפים לחבור לגוש שמאל רחב (כך שתתמודד כסיעה). 87% מהציבור הרחב (ו-88% מחברי.ות המפלגה) דורש יצירת גוש שמאל כלשהו אם במיזוג עם מרצ או ריצה משותפת בגוש כסיעה. לכן, על הנהגת המפלגה לפעול בהתאם להכרעת חבריה ונוכח מצבה ומצב השמאל בסקרים ולפעול לחבירה כאמור, אך תוך שמירה על עצמאות ושיקום מידי של מוסדותיה.

פשרת החברים גובשה בשולחן עגול ועל בסיס סקר והנה המומלצת לחידוש מוסדות המפלגה (עם הקדמה נדרשת לבחירה ליו"ר למאי 2024 וכן קיצור זמני הדיונים ותקופות האכשרה ובהתאם לשינוי במצב והדחיפות לקראת בחירות אפשריות לכנסת וכן סקר נוסף שמראה כי אין חשיבות לזהות יו"ר המפלגה להצלחת הגוש). לעניין זה, מצורף תקנון בחירת יו"ר מומלץ המתבסס על התקנון לבחירת היו"ר לכנסת ה-25 בקישור https://www.labor.org.il/havoda/24478-primary-2024-chair-takanon.html.

יובהר כי בכל מקום שבו יש התייחסות "כפי שהיה נהוג בחוקה", הכוונה לנוסח משולב 2007 עם הערות דודו פדות (ראו https://www.labor.org.il/havoda/23692-huka-2007.html) והיא משקפת (עם עדכונים נדרשים) מוסדות דמוקרטיים המאפשרים הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים ומתקנת את הנזקים הנבצרים בתיקוני החוקה מאז (שאינם שקופים לכלל החברים.ות).

גוש השמאל

סקר חברים.ות של הבמה הרעיונית קבע כי 66% סבור שמפלגת העבודה צריכה להישאר עצמאית בכל מקרה ומהם 58% מעדיפים לחבור לגוש שמאל רחב (בהתמודדות כסיעה עצמאית). 87% מהציבור הרחב (ו-88% מחברי.ות המפלגה) דורש יצירת גוש שמאל כלשהו אם במיזוג עם מרצ או ריצה משותפת בגוש כסיעה (אך רק 30% בעד מיזוג מלא עם מרצ).

לכן, על הנהגת המפלגה לפעול בהתאם להכרעת חבריה ונוכח מצבה ומצב השמאל בסקרים לפעול לחבירה כאמור, אך תוך שמירה על עצמאות ושיקום המפלגה ומוסדותיה באופן מידי.

לתוצאות הסקר המלא https://www.labor.org.il/articles/24470-poll-determines-independent-havoda-join-left-block.html.

סקר נוסף מראה כי זהות העומד בראשות העבודה ו\או הגוש חשוב פחות מעצם הריצה המשותפת ולכן הדחיפות בשיקום מוסדות המפלגה ובחירת יו"ר שיפעל לחיבורים בגוש ולאו דווקא יעמוד הוא\היא בראש הגוש המאוחד. לתוצאות הסקר https://www.labor.org.il/articles/24477-havoda-lead-left-block-with-new-chair.html.

פשרת החברים למתווה שיקום המפלגה

הבמה הרעיונית קיימה תהליך ארוך ושקוף בשיתוף חברים.ות מפלגה ובכלל זה מנכ"ל המפלגה, פעילים.ות מרכזיים ונבחרים.ות ומתוכו נוסח מתווה פשרה על נושאי אכשרה, סנקציות נבחרים, בחירת בעלי תפקיד נדרשים, בחירת מזכ"ל והחזרת סמכויות מלאה, שקיפות, תיקוני חוקה להבטחת המוסדות הדמוקרטיים ובחירת כלל המוסדות. מתווה זה אף אושר בסקר עצמאי בו חלופת בחירת ועידה 11 מקבלת 58% תמיכה בכלל החברים.ות ו-67% בצירי.ות הוועידה ה-10.

מתווה הפשרה המלאה פה https://www.labor.org.il/articles/24353-havoda-roundtable-revmap-draft-060123.html.

בחירת ועידה 11 (וסניפים) ומזכ"ל, דיון רעיוני וחידוש מוסדות בשני שלבים כולל היו"ר

חלופת בניית המפלגה מלמטה, בהתבסס על דמוקרטיה ייצוגית ומתוך טענה ששיטת "מליאת החברים" אינה דמוקרטית כי לא מאפשרת שיח אמיתי ושוויוני והנגשת כל הדעות והעמדות לפורום עשרות אלפי חברים.ות וכן מאפשרת לסניפים לחדש פעילות מידית.

תיקון: בגלל הדחיפות הנדרשת בבחירת היו"ר היא תוקדם למאי 2024 ובמקביל יחודשו המוסדות כאמור בסעיף 1.

פשרת החברים גובשה בשולחן עגול ועל בסיס סקר והנה המומלצת לחידוש מוסדות המפלגה (עם הקדמה נדרשת לבחירה ליו"ר למאי 2024 ובהתאם לשינוי במצב והדחיפות לקראת בחירות אפשריות לכנסת ה-26). לעניין זה, מצורף תקנון בחירת יו"ר מומלץ המתבסס על התקנון לבחירת היו"ר לכנסת ה-25 בקישור https://www.labor.org.il/havoda/24478-primary-2024-chair-takanon.html.

1. שלב א': חידוש הסניפים, בחירת מזכ"ל ודיון רעיוני
א. בחירת צירי ועידה 11 בסניפים (גם מועצת סניף; ביחס של לא יותר מ-80\20 לטובת נציגי הסניפים).
ב. בחירת מזכ"ל בוועידה ה-11 והחזרת סמכויות מלאות כפי שהיה נהוג בחוקה.
ג. בחירת בעלי תפקיד נדרשים (שאינם מאויישים או לרציפות) במחוזות, בפורום הרלבנטי.
ד. בחירת לשכה, במקום הנהלת המפלגה, והחזרת סמכויות כפי שהיה נהוג בחוקה.
ה. המזכ"ל יוביל דיון רעיוני בוועידה לבחינת מבנה, מוסדות וחוקת המפלגה לתקופה של עד 2 חודשים (אם הוועידה תאשר שינוי מבנה וחוקה בלוח הזמנים, שלב ב' לא יצא לפועל אלא בהתאם למבנה החדש).
2. שלב ב': בחירת כלל המוסדות (במקרה של כשלון הדיון בשלב א')
א. בחירת כלל המוסדות, כפי שהיה נהוג בחוקה - מועצת סניף, מזכירי סניף ומחוזות, צירי וועידה מהסניפים, לשכת מפלגה, בעלי תפקיד, יו"ר.
ב. אכשרת היו"ר במקרה זה תהיה 5 חודשים וכדי לאפשר כניסת מועמדים חדשים, אך שיהיו שותפים להליך הדיון בשלב א' לגבי המוסדות והחוקה (כלומר שהצטרפ.ה בתחילת שלב א' ולא המתינ.ה על הקווים).

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי