על שיקום המוסדות הדמוקרטים בעבודה

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודה חייבת לשקם את המוסדות הדמוקרטיים בהקפדה על הפרדת רשויות והחזרת האיזונים והבלמים המובנים בחוקת 2007 וכללי משחק אלו קודמים לכל הליך בחירות.

מצב המפלגה בציבור, תוצאות הבחירות לכנסת (אובדן 3 מנדטים, מתוכם 1.5 נשארו בבית ולא הצביעו בכלל) ובפרט אובדן האמון בהנהלת המפלגה ונבחריה – יצר משבר פנימי בו פעילים.ות רבים נוטשים את המפלגה במחאה על העדר תהליך בניית אמון והתחדשות.

אמון, שיכול להבנות רק על ידי חידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של המפלגה, חיבור מחדש לשטח ולפעילים.ות שהוכיחו את מחויבותם בבחירות ובתהליך בנייה מלמטה למעלה של דמוקרטיה ייצוגית הייחודית למפלגה.

דרישה לחידוש ושיקום מידי של מוסדות המפלגה, הועברה להנהלת המפלגה והנבחרים בכנסת, כבר בינואר ולאחר דיוני השולחן העגול.

העבודה עברה הפיכה משטרית

מאז היו"ר גבאי (למעשה מאז ברק), מתקיימת במפלגה הפיכה משטרית שהגיע לשיאה בימים אלו ותחת ההנהגה הנוכחית – אין הפרדת רשויות, אין שקיפות ואין דמוקרטיה (עוד, בסקירה פה).

הרשות המבצעת

שולטת באופן מוחלט בתקציב, בקבלת ההחלטות ובסדר היום.
נשללו סמכויות מזכ"ל ורוכזו אצל המנכ"ל שהוא משרת אמון ליו"ר, הנהלת המפלגה ממונה ע"י היו"ר ואינה עצמאית, המפקד תחת היועמ"ש שממונה ע"י היו"ר, אין שקיפות ואין דין וחשבון.

הרשות השופטת

ממונה ע"י הרשות המבצעת והפכה חלק ממנה.
כל הערכאות – ועדת חוקה, המוסד לבירור עתירות, מבקר המפלגה, היועמ"ש, אוישו באנשי היו"ר.

הרשות המחוקקת

סורסה, אינה מתפקדת ואין יכולת לקיים דיון חופשי ועצמאי.
הוועידה לא מתכנסת פיזית, הסניפים לא קיימים, הלשכה חוסלה ואינה נבחרת, בעלי תפקיד לא נבחרים אלא ממונים, מליאת החברים הנו גוף אנטי-דמוקרטי ללא שקיפות והזדמנות שווה.

מקרה בוחן מימים אלו

הנהלת המפלגה המורכבת מאנשי אמון היו"ר, התכנסה בחשאי בפברואר והחליטה על כינוס במהלך מרץ עם החלטות המשנות את מהות המפלגה - לא התפרסם פרוטוקול וזה שדלף מעיד שלא התקיים דיון פנימי, לא מתוכנן דיון ציבורי מקדים, לא מתפרסמות ההצעות המפורטות לסדר. כלומר – הרשות המבצעת (הנהלה) תביא לרשות המחוקקת (הוועידה) החלטה על שינוי מבנה המפלגה מהיום להיום, ובהנחה שתאושר "וועדת אשבול ... יוצגו לוועידה ה-10 ויקבלו את אישורה".

במבחן התוצאה – דמוקרטיית ההמונים (המליאה) לא מאפשרת נגישות שווה למידע, דיון והשתתפות ובגלל היקף הפורום והמשאבים המוגבלים של החבר.ה העצמאי אל מול המנגנון. בכל הוועידות המקוונות לא מוצגת עמדת המיעוט, אין הנגשת מידע ולא מתקיים דיון אז מה יקרה בפורום של כלל חברי.ות המפלגה?

הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים

בשולחן עגול, התקיימה דיוני חברים.ות והושגו פשרות לטובת הטוב המשותף. בין ההסכמות:

 1. תקופות אכשרה לבעלי תפקיד וחברות במוסדות וסנקציות על נבחרים ומוסדות.
 2. כלים להבטחת המנגנונים הדמוקרטיים (חוקי יסוד, הגבלת תקנות שעה, איזונים ובלמים).
 3. מנגנוני שקיפות קשיחים.
 4. בחירה מיידית של בעלי תפקידשאינם מאוישים ו\או מתוקף רציפות.
 5. קיצור תהליכים ושיטוח מבנה המוסדות, אך שמירה על הדמוקרטיה הייצוגית.

מה זה אומר?

 1. חוק יסוד: אפשר לשנות רק בהצבעה פיזית וברוב לא מיוחס של 60% מכלל הצירי.ות.
 2. תיקוני שעה: תקף ל-120 יום בלבד ויפוג אוטומטית. הארכה תתאפשר בהצבעה לתקופת 120 יום נוספים ולאחר מכן תידרש הצבעה פיזית בוועידה ורוב לא מיוחס של 51%.
 3. כינוס המוסדות: כל מוסד יהיה חייב להתכנס פיזית, כל פרק זמן נתון וכדי להבטיח את פעילותו. מצד אחד ומצד שני לאפשר לאופוזיציה (מיעוט) להעלות לסדר היום החלטות שאחרת הרוב או המנגנון לא מאפשרים לקדם
  (מועצת סניף\מחוז - רבעון; וועידת מפלגה - שנה; לשכת מפלגה - חודש).
 4. אתר אינטרנט: באמצעותו המפלגה תנגיש את החוקה ותיקוני החוקה, הגשת בקשות לסדר לכל מוסד, בקשה לכינוס מוסד, בקשה לחופש מידע, עתירה למוסד לבירור עתירות וכו' ובאופן נגיש וקל ולא מוגבל.

מה עושים?

 1. קביעת כללי משחק חדשים, על בסיס חוקת 2007.
  • בחירת מזכ"ל (זמני) בוועידה ה-10, החזרת סמכויות והסמכתו להובלת השיקום.
  • ביטול תקנות השעה כולן והחזרת חוקת 2007.
  • עיגון חוקי יסוד ליו"ר, מזכ"ל, סניפים ומזכירים, וועידה ולשכה ולתקנות שעה.
 2. בחירות מלמטה למעלה, בשיטת דמוקרטיה ייצוגית.
  • וועידה 11, על בסיסי צירי.ות וועידה מהסניפים שישמשו גם כמועצות סניף.
  • מועצות הסניף יבחרו מזכיר.ה ויפעלו מיד לבחירות המוניציפאליות.
  • הוועידה תתכנס לאישור החוקה החדשה ודיון רעיוני לדרך ומצע.
  • לשכת מפלגה, תבחר מתוך הוועידה ותכלול בעלי תפקיד (ח"כ, מזכירי מחוז וכו').

סקר באתר הבמה-הרעיונית, מצביע על העדפה חד-משמעית של ציבור החברים.ות (58% תמיכה) וצירי.ות הוועידה ה-10 (67% תמיכה) לקיום 'בחירת ועידה 11 מהסניפים, מזכ"ל, לשכה ודיון רעיוני בוועידה 11' (למקור).

בעלי תפקיד ואיזונים ובלמים

 1. יו"ר

אחראי.ת לייצוג המפלגה בציבור ויפעל במרחב הפוליטי הציבורי לשיתופי פעולה, קידום העשייה בבחירות, כנסת וממשלה, הרחבת התמיכה במפלגה, שיתופי פעולה וכו'.

 1. מזכ"ל

אחראי.ת על ניהול המפלגה פנימה, הבטחת המוסדות הדמוקרטיים, שימור המנגנון הפנימי בין מערכות בחירות ולטובת הבחירות לכנסת, לעיריות, להסתדרות וכו'. בעל סמכויות ועצמאות מלאה על בסיס גישת 'הפרדת רשויות' ואיזונים ובלמים דמוקרטיים.

 1. לשכת המפלגה

אחראית על קבלת החלטות בתחומי מדיניות וניהולה השוטף של המפלגה ותיבחר מתוך הוועידה ותכלול בעלי תפקיד (יו"ר, מזכ"ל, סיעה בכנסת, מזכירי מחוז וכו').

 1. וועידה

הריבון במפלגה ומשמשת כרשות המחוקקת וחובה שתהיה עצמאית ובה רוב ברור לסניפים.

 1. סניפים

הריבון בעיר, מהווים שלד לפעילות השוטפת ובתקופת בחירות.

 1. מחוזות

מייצגים מגזרים בחברה ומרחבים גיאוגרפיים ולהבטחת ייצוגם במרקם החיים המפלגתי.

 1. רשות שופטת

מאפשרת מזור משפטי, ביקורת ובקרה על התנהלות הרשויות המבצעת והמחוקקת לחבר.ה.

להורדה כקובץ pdf PDF

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קודמת לכל"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי