הנהגת והנהלת המפלגה בולמים הליכי שיקום מוסכמים

Thank you for rating this article.

הנהגת מפלגת העבודה, המטה והנהלתה בולמים הליכי שיקום מוסכמים למפלגה ושעלו על סדר היום מטעם חברים.ות ופעילים ופורומים רשמיים כמו גם סיעת העבודה בהסתדרות. כל זאת, למרות שלאחרונה הצהירה יו"ר המפלגה על פריימריז לראשות המפלגה וכי לא תציג מועמדות בעצמה, ולמרות זאת מטה המפלגה והנהלתה שתחת אחריות וניהולה, מסרבים לשתף פעולה עם היוזמות המפורטות ואחרות.

לכן ובגלל העדר כל שיתוף פעולה לגיבוש הסכמות רחבות ופעולה משותפת לטובת שיקום המפלגה, ממשיכים ההליכים המשפטיים הקיימים ובהם עתירה לעניין סדר יום וועידה ודרישה לקיום החלטת ביהמ"ש לקיום בחירות לוועידה 11.

מפלגת העבודהבתמונה, מחאה דמוקרטית שהתאפשרה בעבר ובמסגרת וועידת מפלגת העבודה לרגל 50 שנות קיומה.

[תוספת] נכון לתאריך 27.12.23 לא פורסם תקנון לבחירת יו"ר ובכלל זה תאריכי אכשרה לזכות לבחור ולהיבחר, ועדת בחירות, אתרי ושיטת הצבעה בקלפיות, נהלי ערעור וכו' - כך שבפועל שוב ממשיכות הנהגת והנהלת המפלגה לחבל בשיקום המפלגה וגוש השמאל.

לאחרונה פנתה סיעת העבודה בהסתדרות בראשות פיני קבלו לחברי הנהלת המפלגה בהצעה להקמת צוות שיקום משותף אך נענתה בחוסר שיתוף פעולה.

גם החלטת בית המשפט שיש לקיים בחירות לוועידה ה-11 אינה מכובדת. החלטה זאת היא תוצאה מתביעה של עזי נגר, ולמרות שבית המשפט פסק כי "בית המשפט סיים את מלאכתו בתובענה זו. בהעדר הסכמה וככל שלמבקשים תשתית ראיתית איתנה לביסוס עמדתם עליהם לנקוט בדרך של הגשת תביעה חדשה" ובמענה לפניית מטה המפלגה לדחות את כינוס הוועידה ה-10 לטובת החלטה על בחירות לוועידה ה-11 ותגובתו של החבר עזי נגר מתאריך 14.11.23.

לאחרונה קיימה הבמה-הרעיונית סקר חברים.ות על עתיד מפלגת העבודה ושהעלה כי 88% מהם תומכים ביצירת גוש שמאל אך 66% רוצים בהמשך קיומה העצמאי ועם מוסדות דמוקרטיים מתפקדים - הנהגת והנהלת המפלגה לא מקשיבה לזעקת החברים שהיא תוצאה של מעל 50 סקרים בהם אינה עוברת את אחוז החסימה.

במקביל, הגיש שלום דסקל תביעה לבית המשפט לאפשר עיון ברישמת צירי.ות הוועידה ה-10 שאינה נגישה לציבורי חברי.ות המפלגה ולשם הגשת הצעות לסדר יום הוועידה ה-10 וכאשר זאת תתכנס. על בסיס הטענה כי יש "להורות לנתבעים לחשוף את רשימת צירי הועידה בתוקף לשם איסוף החתימות הנדרש להעלאת הצעה על סדרו יומה של ועידת המפלגה" (נוסח התביעה המלא). הבקשה המקורית לחשיפת הרשימה נתקלה בסירוב מטרה והנהלת המפלגה, ולמרות שהוצגה כחלק מהרצון להגיע למתווה מוסכם לשיקום המפלגה.

נייר עמדת חברים שפרסמו החברים עזי נגר ואלכס יניב, המבקש להחזיר את מוסדות המפלגה להתנהלות דמוקרטית וכן צירוף נציגי חברי.ות המפלגה למספר וועדות ומוסדות נעדרי פיקוח בעת הזאת.

יתר על כן, בעבר סוכלו כינוסים משותפים ביוזמת מזכירת סניף אפקה נאווה מלכה, עם סיעת העבודה בכנסת שמטרתם הייתה לאפשר דיון פתוח וחופשי של חברי.ות המפלגה ומתוך רצון לגבש הסכמות רחבות לתהליכי שיקום מוסדות המפלגה ונוכח מצבה הקשה בסקרים.

כמו כן, תוצרי יוזמת שולחן עגול שכללה נציגים.ות ממטה המפלגה ושל פעילים מרכזיים ושקיימה תהליך ארוך, שקוף ויסודי בהנחיית אסף הלחמי, והציגה מתווה פשרה מוסכם על דעת כלל הצדדים - נדחתה גם היא על הסף מצד הנהגת והנהלת המפלגה.

"... אני רוצה להודות לבמה הרעיונית על העשיה הגדולה והחשובה שלה ..."
דניאל גיגי, פורום מפלגת העבודה

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי