שלום דסקל
תפקיד:
חבר מפלגה
Send an Email
נתונים נוספים:

עמוד הפייסבק https://www.facebook.com/shalom.daskal

"אם תבינו שהשבת ניתנה לישראל, ולא ישראל לשבת — נוכל לחיות ולפעול יחד"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי